Ring „Magazynu Instalatora”: pompy ciepła. Hewalex

Firma Hewalex, jako najstarsza polska firma produkująca kolektory słoneczne oraz kompletne systemy solarne, jest liderem pod względem zgromadzonego doświadczenia w słonecznej energetyce grzewczej. W palecie produktów posiada również wydajne pompy ciepła typu powietrze-woda, przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, głównie w domach jednorodzinnych.

Mocne parametry Zasilanie dla oferowanych pomp ciepła serii PWPC 3,8 i PCWU 3,8 stanowi powietrze czerpane przez kanał dolotowy z otoczenia budynku oraz energia elektryczna służąca do zasilania kompresora. Współczynnik wydajności grzewczej COP, który jest charakterystyczny dla pomp ciepła marki Hewalex, osiąga w warunkach optymalnych wartość 3,8 i jest obecnie jednym z najwyższych w tej klasie urządzeń, dla której średnio wynosi on 3. Oznacza to, że oferowana pompa ciepła jest w stanie zużyć prawie czterokrotnie mniej energii elektrycznej, niż wynosi energia cieplna przez nią produkowana. Dla przykładu klasę energooszczędności „A” charakteryzuje współczynnik COP na poziomie 3,6. Optymalny zakres temperatur pracy tych urządzeń (powyżej 15°C) pozwala osiągać dużą moc grzewczą, rzędu 3,8 kW, przy stosunkowo niewielkim poborze mocy elektrycznej na poziomie 1,0 kW. Wydajność grzewcza pomp ciepła zależy jednak nie tylko od temperatury powietrza zasilającego, ale także od zakresu temperatur grzania wody użytkowej. Przykładowo, przy podgrzewaniu wody w zakresie 7-40°C i przy temperaturze otoczenia powyżej 15°C, pompa osiąga moc 3,4 kW. Działając efektywnie już przy temperaturze powyżej 0°C, pompy ciepła Hewalex są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową typowej 3-5-osobowej rodziny przez większą część roku.

Podwójny efekt Ciekawą zaletą pomp ciepła do wody użytkowej marki Hewalex jest to, że w bardzo prosty sposób latem można je również wykorzystać do schładzania pomieszczeń jako klimatyzatory lub jako osuszacze powietrza dla celów suszarniczych. Powietrze przetworzone przez pompę ciepła jest bowiem nie tylko schłodzone znacznie poniżej temperatury powietrza zewnętrznego – zasilającego, ale także pozbawione wilgoci na skutek kondensującej pary wodnej, która w postaci cieczy jest odprowadzana do kanalizacji. O ile w przypadku standardowych zastosowań zaleca się, aby powietrze zasilające pochodziło z zewnątrz, a powietrze schłodzone było kierowane na obieg wentylacji budynku, o tyle w szczególnych przypadkach może być odwrotnie. Jeżeli w danym obiekcie istnieje zapotrzebowanie na źródło ciepła do c.w.u. i jednocześnie generowane jest na bieżąco przez cały rok tzw. ciepło odpadowe, możemy odwrócić układ kanałów tak, aby tym powietrzem zasilać pompę ciepła, a przetworzone wydalać na zewnątrz budynku. Przykładem takiej sytuacji są małe punkty gastronomiczne, pracujące przez cały rok i generujące ciepło pochodzące od przygotowywania potraw, które szczególnie latem bywa uciążliwe dla pracowników. Jednak warunkiem zastosowani pompy ciepła w takim miejscu jest założenie odpowiednich filtrów odtłuszczających na kanał dolotowy tak, aby zanieczyszczone powietrze nie powodowało spadku jej efektywności.

Bezpośredni podgrzew wody Powietrzna pompa ciepła Hewalex PCWU 3,8 przeznaczona jest do bezpośredniego podgrzewania wody użytkowej z możliwością jej zastosowania zarówno w nowo instalowanych, jak i już istniejących pojemnościowych podgrzewaczach wody. Jest wyposażona w wymiennik ciepła i pompę obiegową do wody użytkowej, dzięki czemu podłączenie do podgrzewacza odbywa się bezpośrednio, bez dodatkowych urządzeń. Pompa ciepła jest szczególnie polecana do instalacji grzewczych wody użytkowej z kotłami węglowymi i urządzeniami grzewczymi elektrycznymi, a także gazowymi. Może być instalowana wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, przy czym panel sterujący montowany jest w mieszkaniu. Oprócz wysokiej wydajności i trwałego wykonania, pompę charakteryzuje prostota montażu. Do jej przyłączenia należy zastosować dwa krótkie przyłącza do wody użytkowej oraz standardowe rury kanalizacyjne PCV DN 160 mm jako kanały powietrzne. Do zalet należy również zaliczyć niski poziom emitowanego hałasu (43 dB), co pozwala na ustawienie pompy w dowolnym miejscu w budynku.

Podgrzewacze z pompą Dostępne również w ofercie podgrzewacze z pompą ciepła serii PWPC 3,8 posiadają zasobniki o pojemności 300 l. Ich cechą szczególną jest to, że zarówno sam zbiornik, jak i wymienniki przewidziane na dodatkowe źródła ciepła (jak kolektory słoneczne i/lub kocioł grzewczy) w całości wykonane są ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczone dodatkowo anodą magnezową. W wersji PWPC 3,8-2W300, zawierającej jedną dodatkową wężownicę umieszczoną w dolnej części podgrzewacza, latem zimna woda może być podgrzewana ciepłem z kolektorów słonecznych i w razie konieczności być dogrzewana pompą ciepła poprzez wymiennik umieszczony w górnej części podgrzewacza. W sytuacji koniecznej uruchamiana jest znajdująca się w seryjnym wyposażeniu grzałka elektryczna mocy 1,5 kW, aby w razie potrzeby zabezpieczyć dostępność ciepłej wody. Polecana jest również wersja PWPC 3,8-3W300, do której przez trzeci wymiennik, umieszczony w górnej części podgrzewacza, można podłączyć kocioł grzewczy, będący źródłem dogrzewającym w okresie zimowym oraz w przypadku ewentualnego braku zasilania elektrycznego. Oferta pomp ciepła zintegrowanych z podgrzewaczem, w całości wykonanym ze stali nierdzewnej, skierowana jest przede wszystkim do tych odbiorców, którzy nie posiadają jeszcze żadnego podgrzewacza c.w.u. lub są zmuszeni w najbliższym czasie wymienić istniejący na nowy. Oprócz wysokiej wydajności grzewczej i zawansowania technicznego, pompy te charakteryzują się kompaktową budową i wysoką estetyką wykonania, co potwierdzają również bardzo pozytywne opinie fachowców oraz samych klientów. Izolację cieplną stanowi warstwa sztywnej pianki poliuretanowej osłoniętej na zewnątrz płaszczem z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Niski poziom emitowanego hałasu (43 dB) pozwala na ustawienie jej w dowolnym miejscu w budynku bez obniżania komfortu dla przebywającym w nim osób.

Oszczędności Roczne zapotrzebowanie na energię do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla rodziny 4-osobowej, zużywającej 200 l wody o temperaturze 50°C na dobę, po uwzględnieniu założonych 20% strat, wynosi ok. 4075 kWh. Pompa ciepła może być wykorzystana z powodzeniem przez ok. 9 miesięcy w roku, zaspokajając 75% tego zapotrzebowania czyli 3056 kWh. Zakładając średni współczynnik sprawności COP na poziomie 3, pompa zużyje wówczas 1019 kWh energii elektrycznej, generując oszczędność na poziomie 2037 kWh. Odpowiada to kwocie ok. 1019 zł rocznych oszczędności w przypadku stosowania energii elektrycznej jako głównego źródła do podgrzewania wody. Oszczędności te w połączeniu z bardzo korzystnymi cenami zakupu przyczyniają się do skrócenia czasu zwrotu poniesionych wydatków inwestycyjnych. Przykładowo koszt zakupu pompy Hewalex PCWU 3,8, która oferowana jest w cenie katalogowej 3290 zł, dla powyższych obliczeń zwraca się w okresie do 4 lat. W połączeniu ze standardowym dwuletnim okresem gwarancji pompy ciepła Hewalex stanowią dla klienta jedną z najkorzystniejszych ofert na rynku.
Bartłomiej Kordek
Fot. Pompa ciepła Hewalex PCWU 3,8. Fot. 2. Sposób podłaszenia pompy ciepła Hewalex PCWU 3,8. Fot. 3. Podgrzewacz z pompą ciepła Hewalex PWPC 3,8-3W300. Pytania do… 1. Jakiej wydajności urządzenia mogą Państwo zaproponować w porównywalnej cenie? 2. Jakie oszczędności generują urządzenia dostępne w Państwa ofertach i jak przedstawia się czas zwrotu kosztów zakupu?

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij