Dziś na ringu „Magazynu Instalatora”: systemy grzewcze z pompami ciepła. Herz

Firma Herz oferuje na rynku polskim nowoczesne pompy ciepła o handlowej nazwie Herz Commotherm. Pompy ciepła typu glikol/woda i woda/woda charakteryzują się wysokim współczynnikiem efektywności i doskonałą jakością wykonania. Zakres mocy grzewczej (tabela) oferowanych pomp ciepła wynosi od 4,4 do 18,7 kW. Firma Herz stawia na profesjonalne projektowanie systemów grzewczych z wykorzystaniem wysokowydajnych pomp ciepła Herz Commotherm.
Efektywność pomp ciepła określa się wskaźnikiem COP liczonym zgodnie z normą PN-EN 14511. COP jest to stosunek energii użytecznej (cieplnej możliwej do wykorzystania w systemie grzewczym) do włożonej energii napędowej pompy (energia elektryczna). Wysokie wskaźniki COP pomp Herz Commotherm (tabela) są miarą ich wysokiej efektywności energetycznej. Wskaźniki te wynoszą od 4,4 do 5,7.

Pompy w układach… Pompy ciepła firmy Herz mogą pracować w układzie bezpośrednim i pośrednim. W układzie bezpośrednim woda pobierana z dolnego źródła jest schładzana, a następnie zwracana do dolnego źródła. Pompa ciepła pracuje w układzie otwartym. Przykładem takiego dolnego źródła może być woda powierzchniowa lub woda z ujęć podziemnych. Przykładem układu pośredniego jest dolne źródło w postaci gruntu. Wówczas czynnikiem obiegowym jest wodny roztwór glikolu przepływający w rurach znajdujących się w ziemi, który przekazuje ciepło gruntu do układu. Układy pośrednie zawsze pracują w systemie zamkniętym. Rurociągi dolnego źródła mogą być układane pionowo i nazywamy je sondami pionowymi lub mogą być układane poziomo i nazywamy je kolektorem poziomym.

Pompy w wariantach… W ofercie firmy Herz są trzy warianty wykonania pomp ciepła: Commotherm Standard, Commotherm DeLuxe, Commotherm DeLuxe cool. Pompa ciepła Herz Commotherm Standard umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz zasilanie obiegu grzewczego ze sterowaniem temperatury zasilania w trybie pogodowym. Systemy grzewcze oparte o pompy ciepła Herz Commotherm mogą współpracować z buforowym zasobnikiem ciepła, systemem solarnym oraz pomieszczeniowym regulatorem temperatury. Pompy ciepła Herz Commotherm DeLuxe wyposażone są w moduły pompowe do podłączenia w standardowych systemach grzewczych. Moduł pompowy zawiera pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła, armaturę serwisową i naczynie wzbiorcze obiegu glikolowego. Pompy ciepła Commotherm DeLuxe cool zawierają dodatkowo moduł do chłodzenia pasywnego w lecie. Powyższe rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie pompy ciepła jako źródła ciepła w sezonie grzewczym oraz źródła chłodu latem. Moduł do chłodzenia pasywnego umożliwia pracę pompy ciepła w trybie chłodzenia latem przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. W tym trybie zasilania wymagają jedynie pompy cyrkulacyjne, ponieważ wykorzystuje się chłód zgromadzony w dolnym źródle (w gruncie). Chłodzenie pasywne pozwala jednocześnie na przyspieszoną regenerację ciepła w gruncie, co może znacznie poprawić warunki pracy pompy ciepła w sezonie grzewczym.

Pełne wykorzystanie Aby w pełni wykorzystać walory pomp ciepła Commotherm, firma Herz oferuje płaszczyznowe systemy grzewcze i chłodzące, takie jak systemy podłogowe, ścienne i sufitowe. Powyższe systemy charakteryzują się wysokimi wskaźnikami wydajności jednostkowej grzania i/lub chłodzenia z 1 m2 powierzchni, przy pracy z minimalnymi różnicami temperatur. Wydajność ogrzewania ściennego zależy od temperatury czynnika grzewczego, jego ochłodzenia oraz temperatury w pomieszczeniu. Przykładowo, przy średniej różnicy temperatur (wynoszącej 15°C) między czynnikiem grzewczym a pomieszczeniem, dla temperatury zasilania 40°C, temperatury powrotu 30°C i temperatury pomieszczenia 20°C, wydajność jednostkowa płyt ściennych wynosi 74 W/m2. Odpowiednio dla czynnika grzewczego o temperaturze zasilania 35oC i schłodzeniu o 5oC wydajność jednostkowa wynosi 61 W/m2. Wydajność jednostkowa chłodzenia pasywnego dla temperatury w pomieszczeniu 28oC, temperatury czynnika chłodzącego 17oC i jego podgrzaniu do 20oC wynosi 45 W/m2. Dla pompy ciepła o mocy nominalnej 15 kW system Commotherm S15 glikol-woda/woda, przy temperaturze dolnego źródła na poziomie 0°C i temperaturze górnego źródła 45°C, współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła COP wynosi ok. 3,1. Obniżenie temperatury górnego źródła do 35°C podnosi współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła COP do wartości ok. 4,1. Można stwierdzić, iż przy stałej temperaturze dolnego źródła na poziomie 0°C obniżanie temperatury górnego źródła w zakresie od 45 do 35°C poprawi efektywność pracy urządzenia średnio o 3% dla każdego obniżenia temperatury górnego źródła o 1°C. W rzeczywistości nie są to związki liniowe, ale takie właśnie uproszczenie pokazuje, jak duży wpływ na efektywność systemu ma temperatura pracy instalacji niskotemperaturowej. Systemy grzewcze z pompami ciepła należy projektować kompleksowo razem z systemami dystrybucji ciepła. Firma Herz posiada bogatą i kompleksową ofertę w zakresie systemów instalacyjnych, ekologicznych źródeł ciepła oraz posiada konieczne „know how” w zakresie ich optymalnego wykorzystania.
Grzegorz Ojczyk
Pytanie do… Jakie rzeczywiste wartości COP występują w innych pompach ciepła dostępnych na rynku?

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij