ABC odprowadzania spalin. Kominowe technologie

W Polsce w latach 70. ubiegłego wieku zaczęto stosować zabezpieczenie kominów w postaci wkładów cementowo-azbestowych. Pojawiły się też pierwsze konstrukcje kominów wykonanych z rur ceramicznych, często glazurowanych lub rur szamotowych. Alternatywne rozwiązania kominów pojawiły się w latach 50. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych – powstały tam pierwsze wkłady kominowe wykonane z wysokogatunkowych stali stopowych z zawartością niklu, chromu i molibdenu. Technologia produkcji metalowych wkładów kominowych i kominów została szeroko rozpropagowana na przełomie lat 70. i 80. w krajach europejskich. W Polsce po roku 1990 powstało kilkanaście fabryk zajmujących się wysoko wyspecjalizowaną produkcją kominów metalowych ze stali kwaso- i żaroodpornych, a także segmentowych kominów ceramicznych. To spowodowało, że obecnie na rynku krajowym dostępne są różnego rodzaju kominy i systemy kominowe: ceramiczne, szamotowe i segmentowe kominy metalowe, wykonane w formie wkładów lub kominów izolowanych (ta ostatnia grupa kominów budzi szerokie zainteresowanie rynku budowlanego, projektantów, wykonawców i inwestorów ze względu na prostotę konstrukcji, szybkość montażu, możliwości zastosowania tych kominów do odprowadzania spalin z różnego typu urządzeń grzewczych opalanych gazem, olejem opałowym i ekologicznymi paliwami stałymi). Metalowe kominy izolowane typu „żaro” nadają się szczególnie do kominków i wkładów kominkowych opalanych drewnem ze względu na zarówno zastosowany w nich system wielowarstwowej izolacji termicznej, jak i wysoką wytrzyma łość temperaturową, prostą, estetyczną konstrukcję i możliwość łatwego i szybkiego montażu. Na fot. 1 przedstawiono schemat konstrukcyjny metalowego wkładu kominowego. Obecnie w nowo wznoszonych budynkach właściwie zaprzestano stosowania kominów murowanych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Szeroko wprowadzone zostały do praktyki budowlanej kominy segmentowe, których zalety to niskie koszty inwestycyjne, szybki i łatwy montaż na placu budowy, możliwość łatwego dostosowania przekrojów komina stosownie do rodzaju i typu urządzenia grzewczego. W konstrukcjach kominów segmentowych możemy wyróżnić: • segmentowe, izolowane kominy metalowe,
• segmentowe kominy metalowe z szamotową rurą spalinową,
• kominy ceramiczno – betonowe,
• kominy w obudowie ceramicznej z szamotową rurą spalinową,
• kominy w obudowie ceramicznej z ceramiczną rurą spalinową, odczuciu wielu użytkowników kominków opalanych drewnem temperatury są znacznie wyższe, bo sięgające temperatury nawet powyżej 400°C.
Należy jednak zwrócić uwagę, że przy prowadzonym procesie spalania drewna w kominku, przy bardzo wysokiej temperaturze maleje sprawność urządzenia, rośnie zaś strata wylotowa wyraźna i wzrasta także emisja tlenków azotów NOx oraz emisja tlenku węgla do atmosfery. Proces rozpalania i eksploatacji powinien być zgodny z instrukcją obsługi producenta wkładu kominkowego (wymagane klasy sprawności cieplnej określone są w Polskiej Normie PN-EN 13240:2008 „Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe – Wymagania i badania”). Należy przy tym pamiętać, że efektywność energetyczna wkładów kominkowych powoduje, że proces spalania powinien odbywać się przy odpowiednim dopływie powietrza i ciągu kominowym nieprzekraczającym wartości 10÷20 Pa. Dla takich warunków prawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych opalanych drewnem na paliwa stałe temperatura spalin w warunkach rzeczywistej eksploatacji nie powinna przekroczyć 300°C, przy czym chwilowo temperatury mogą osiągać wartości powyżej 350°C, co potwierdzają liczne badania. Każdy inwestor, dobierając urządzenie grzewcze, musi dokonać analizy wieloparametrowej typu i rodzaju urządzeń grzewczych w zależności od lokalnej dostępności i kosztów paliw, gdyż ma to istotny wpływ na dobór systemu kominowego. W Polsce stosuje się kilka podstawowych rodzajów paliw:
• paliwa stałe,
• paliwa ciekłe,
• paliwa gazowe. W tabeli przedstawiono podstawowe właściwości energetyczne podstawowych rodzajów paliw stosowanych w Polsce. Jak zauważyliśmy, paliwa stosowane w naszym kraju mają różnorodną konsystencję i bardzo zróżnicowane właściwości energetyczne (od 16 do 46 MJ/kg). Jeżeli uwzględnimy przy tym konstrukcję urządzeń grzewczych przystosowaną do różnego rodzaju paliw oraz sam przebieg procesu spalania, wówczas w pełni zrozumiemy, jak ważnym problemem jest odpowiedni dobór bezpiecznego systemu kominowego. Niniejsza publikacja jest pierwszą częścią omówienia złożonych zagadnień związanych z techniką kominową stosowaną w krajowym budownictwie mieszkaniowym.
Zbigniew A. Tałach Literatura:

P. Cembala, Z. Tałach, „Nowoczesne systemy odprowadzania spalin w zjednoczonej Europie”, „Systemy kominowe z tworzyw sztucznych – nowoczesność czy zagrożenie?”, monografia pod redakcją Rudolfa Kani, Opole 2009.

Z. Tałach, J. Budzynowski, Współczesne kierunki rozwoju systemów odprowadzania spalin z urządzeń gazowych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 5/2002, Warszawa 2002.

Zbigniew A. Tałach, Metalowe wkłady kominowe (1). Konstrukcja z paragrafem. „Magazyn Instalatora”, nr 7-8 (143-144), s. 66-67.

O. E. Fischer, G. Schoppenhauer – Hausschornsteine, 1996 Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin.

Z. Tałach, A. Strugała, G. Czerski, Kierunki poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w celu eliminacji zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla, materiały konferencyjne EKO KOMIN Kraków 2006.

PN-EN 1443: 2005 „Kominy. Wymagania ogólne”.

PN-EN 13240:2008 „Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe — Wymagania i badania”.

Fot. 1. Metalowe wkłady kominowe – schemat konstrukcyjny.  Fot. 2. Komin ceramiczny – schemat podłączeń. Fot. 3. Zabudowa segmentowego komina ceramicznego w drewnianej  konstrukcji budynku.

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf pdf

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij