Ring „Magazynu Instalatora”: systemy ogrzewania płaszczyznowego. Herz

Firma Herz oferuje system suchy ogrzewania ściennego Herz Panel, który opiera się na płytach systemowych gipsowo-włóknowych o grubości 15 mm z wbudowanymi rurami grzewczymi. Są to rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowe z przekładką aluminiową systemu Herz PE-RT/Al/PE-HD. Średnica zewnętrzna rury grzewczej wynosi 10 mm, grubości ścianki 1,3 mm przy grubości przekładki aluminiowej wynosi 0,2 mm. Przekładka aluminiowa w ściance rury grzewczej łączona jest doczołowo przez spawanie laserowe. Płyty gipsowo-włóknowe zbrojone są włóknami celulozowymi. W ten sposób powstają homogeniczne płyty o dużej gęstości. Płyty gipsowo-włóknowe są ogniotrwałe (F 30) i odporne na wilgoć. Rury wielowarstwowe są fabrycznie wprasowane w wyfrezowanych rowkach płyt. Panele grzewcze przeznaczone są do bezpośredniego montażu na konstrukcji nośnej na ścianie, suficie lub podłodze. Panele są dostępne w wymiarach 2000 x 625, 2000 x 310 oraz 1000 x 625. Maksymalna temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekraczać 45°C. Płyty ogrzewania ściennego łączy się szeregowo (dwie lub trzy płyty systemowe) tak, aby długość jednej pętli nie przekraczała 55 m. Każdą pętlę ogrzewania ściennego łączy się bezpośrednio do rozdzielacza i kolektora w szafce instalacyjnej, analogicznie jak pętle ogrzewania podłogowego. Zalecane jest wykonywanie połączeń w układzie Tichelmanna. Płyty łączone są szeregowo za pomocą złączek zaprasowywanych i przyłączane bezpośrednio do rury rozdzielającej lub zbierającej o średnicy 20 mm. Wydajność ogrzewania ściennego zależy od temperatury czynnika grzewczego, jego ochłodzenia oraz temperatury w pomieszczeniu. Przykładowo przy średniej różnicy temperatur między czynnikiem a pomieszczeniem wynoszącej 15°C, dla temperatury zasilania 40°C, temperatury powrotu 30°C i temperatury pomieszczenia 20°C, wydajność znamionowa jednej płyty wynosi 92 W/m2.

Rozdzielacze w systemie Istotnym elementem systemu ogrzewania powierzchniowego jest rozdzielacz. Firma Herz ma na swoim koncie kilka modeli rozdzielaczy. Na szczególną uwagę zasługuje model o numerze katalogowym 8532. Jest to rozdzielacz drążkowy o średnicy nominalnej 1”, posiadający belkę powrotną z wkładkami termostatycznymi oraz belkę zasilającą z wkładkami regulacyjnymi i przepływomierzami. Rozdzielacze firmy Herz charakteryzują się szerokim zakresem pracy: tmaks=90oC, pmaks=6 barów Dpmaks=0,4 bara. Podstawowy zakres pracy rotametrów wynosi 0-2,5 l/min, oferowane są także rozdzielacze z poszerzonym zakresem pracy rotametrów wynoszącym 0-6 l/min. Zastosowane wkładki termostatyczne pozwalają na zabudowę całej gamy głowic termostatycznych Herz serii 7000 i 9000 ze zdalnym nastawianiem temperatury w pomieszczeniu lub z nastawą temperatury w szafce rozdzielaczowej, ale ze zdalnym czujnikiem w pomieszczeniu ogrzewanym. Ponadto zastosowane wkładki umożliwiają współpracę z siłownikami termicznymi Herz serii 7710, przez co jest możliwa regulacja temperatury w pomieszczeniach z zastosowaniem regulatorów elektronicznych prostych, realizujących regulację dwupołożeniową oraz regulatorów zaawansowanych technologicznie. Regulatory te realizują regulację pulsacyjną (zbliżoną do ciągłej) z oszczędnościowymi programami do regulacji temperatury, np. zegar sterujący z programem tygodniowym i rocznym z automatycznym przełączaniem czasu letniego i zimowego. Niewątpliwą zaletą zastosowania regulatorów elektronicznych jest oszczędność energii oraz precyzja regulacji. Istnieje także możliwość wysterowania z jednego regulatora elektronicznego kilku siłowników termicznych, kierujących kilkoma pętlami grzewczymi w ramach np. jednego dużego pomieszczenia. W tradycyjnym podejściu z głowicami termostatycznymi z kapilarą i rozdzielaczami była konieczność stosowania kilku głowic na jedno pomieszczenie. Rozwiązanie takie zdecydowanie utrudniało obsługę systemu oraz podrożało inwestycję. Możliwość zastosowania siłowników termicznych sterujących pracą wkładek termostatycznych w rozdzielaczach ma jeszcze jedną dużą zaletę. Istnieje możliwość sterowania ogrzewaniem podłogowym w systemie zintegrowanym w ramach np. BMS. Kolejną zaletą rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego serii 8532 jest zastosowanie na belce zasilającej wkładek regulacyjnych z przepływomierzami. Jest to szczególnie istotne na etapie realizacji podczas uruchamiania oraz regulacji instalacji. Ogrzewanie podłogowe posiada swoją specyfikę polegającą między innym na tym, iż jedynymi elementami regulacyjnymi w ramach pętli grzewczej jest armatura na wejściu do pętli i na wyjściu z pętli. Zaletą rozdzielaczy 8532 w ogrzewaniu powierzchniowym są kompaktowe i systemowe rozwiązania zagadnienia regulacji hydraulicznej w ramach belki zasilającej za pomocą wkładek regulacyjnych i rotametrów. Na rotametrach można bezpośrednio odczytać przepływ medium grzewczego, a w efekcie końcowym ustawić przepływy projektowe. Dla użytkownika takie rozwiązanie niesie komfort użytkowania, polegający na prostej diagnostyce na wypadek zakłóceń w pracy ogrzewania (bez każdorazowego korzystania z serwisu) oraz możliwość kształtowania komfortu indywidualnie długo po zakończeniu inwestycji.

Belki rozdzielaczy Belki rozdzielaczy 8532 standardowo wyposażone są w zawory odpowietrzające i zawory spustowe, które stanowią konieczne elementy systemu ogrzewania podłogowego. Zawory spustowe posiadają specjalny króciec wylotowy pozwalający na podłączenie węża ze złączką (spust wody, napełnienie instalacji). Rozdzielacze charakteryzują się kompaktową budową, funkcjonalnością, prostotą działania i niezawodnością. Belki wykonane są z mosiądzu. Charakteryzują się wysoką gładkością i estetyką wykonania. Ze względu na dużą średnicę wlotu (gwint wewnętrzny 1”) produkowane są w szerokim zakresie od trzech do szesnastu par króćców do podłączenia pętli grzewczych, co umożliwia realizację dużych instalacji ogrzewania podłogowego o wielu pętlach. Dodatkowo wyposażone są jednostronnie w kołpaki, co zdecydowanie poprawia elastyczność systemu. Nie ma konieczności zabudowy rozdzielacza z zapasowymi króćcami dla potencjalnych pętli grzewczych. Zawsze istnieje możliwość zdjęcia kołpaków zaślepiających i rozbudowy rozdzielacza o jeden lub kilka modułów z dodatkowymi króćcami dla dodatkowych pętli. Po stronie niezaślepionych końców belek rozdzielaczy istnieje możliwość bezpośredniej zabudowy systemowych zaworów odcinających w wersji prostej lub kątowej, charakteryzujących się małymi wymiarami gabarytowymi, prostotą obsługi i łatwością operowania w systemowych szafkach dla rozdzielaczy. Przyłącza do belek rozdzielacza 8532 na obiegi grzewcze mają gwint G3/4”. Charakteryzują się dużą przepustowością, przez co można podłączyć grzejniki podłogowe o dużych mocach cieplnych. Zastosowanie odpowiednich złączek adaptacyjnych pozwala na dużą uniwersalność systemu przez możliwość łączenia np. grzejników podłogowych wykonanych w różnych systemach. W ramach systemu znajdują się złączki zaciskowe do rur miedzianych i stalowych cienkościennych, złączki zaciskowe z uszczelnieniem miękkim do rur miedzianych i stalowych cienkościennych (szczególnie polecanych dla twardych rur ze stali uszlachetnionej i rur z twardą powierzchnią galwaniczną), złączki zaciskowe do rur wielowarstwowych PE-X, PB i z tworzywa sztucznego. Mały rozstaw króćców ¾” wynoszący 50 mm pozwala na minimalizację wymiarów wzdłużnych rozdzielacza, przy jednoczesnym zapewnieniu wygodnego montażu instalacji. Dodatkową korzyścią przy montażu jest naprzemienny układ wejść i wyjść belek, co ułatwia dostęp do każdej z rur. W ramach systemu są jeszcze dwa uchwyty montażowe do montażu rozdzielacza na ścianie lub w szafce. Zastosowanie rozstawu pionowego belek, wynoszącego 200 mm minimalizuje wymiary pionowe rozdzielacza, przy zapewnieniu wygody montażu instalacji. Na uwagę zasługuje fakt specjalnego ukształtowania uchwytów w sposób umożliwiający bezkolizyjne prowadzenie rur zasilających (górnej belki) obok belki dolnej. Rozdzielacz 8532 charakteryzuje się nowoczesnością rozwiązań, elastycznością w zastosowaniu oraz uniwersalnością. Można go zabudowywać w typowych, znormalizowanych szafkach instalacyjnych, ponieważ belki zasilająca i powrotna są wymienne. Uniwersalne średnice otworów pozwalają na swobodną wymianę wkładek odcinających, regulacyjnych z rotametrami i wkładek termostatycznych. Do czynności związanych z montażem i regulacją można używać typowych kluczy i urządzeń dostępnych tylko dla instalatora, które jednocześnie chronią system przed manipulacjami osób niepowołanych. Grzegorz Ojczyk
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij