ABC systemów rurowych. Pewne zaprasowanie

Tendencje występujące na rynku europejskim, dotyczące coraz powszechniejszego stosowania metalowych systemów zaprasowywanych, stopniowo przenoszą się także do nas. Dzieje się tak z powodu migracji wykonawców, jak i z powodów obiektywnych, takich jak rosnąca wartość roboczogodziny, prostota i szyb kość wykonania połączenia oraz pewność połączenia wynikająca z ograniczonej do minimum możliwości popełnienia błędu. Różnorodność materiałów pozwala stosować ten rodzaj połączeń praktycznie we wszystkich instalacjach wodnych i gazowych w budownictwie mieszkaniowym oraz w wielu rodzajach instalacji przemysłowych. Wszystkie firmy obecne w Europie, produkujące kształtki zaprasowywane, są aktywne także w Polsce. Mamy więc do dyspozycji takie materiały jak: stal „czarna“ ocynkowana zewnętrznie lub obustronnie, miedź, kilka rodzajów stali odpornej na korozję łączonej kształtkami ze stali odpornej na korozję lub z brązu. Kształtki produkowane są od średnicy 10 mm do 108 mm. Możliwe jest więc zbudowanie poważnej instalacji. Dostępne są także kształtki z brązu do łączenia przewodów z polietylenu przy przyłączach wodnych lub gazowych. Kształtki wyposażane są w uszczelki z materiału EPDM (instalacje wodne do 110°C), FKM (instalacje grzewcze 140°C, instalacje parowe, kolektory słoneczne) lub HNBR (między innymi – instalacje gazowe, olejowe, gazy techniczne). Ciśnienie robocze w instalacjach wodnych standardowo może wynosić 16 barów, jednak także przy większych ciśnieniach można je stosować po konsultacji z producentem. Należy pamiętać o tym, że każdy producent złączek zaprasowywanych wykorzystuje odpowiedni dla swoich połączeń profil szczęki zaciskowej. By połączenie było szczelne, należy więc używać narzędzi dostarczanych przez producenta złączek. Pożądaną cechą tego rodzaju kształtek jest informacja dla montera, czy faktycznie wszystkie połączenia zostały zaprasowane. Chodzi o to, by przy próbie ciśnieniowej niezaprasowana kształtka była nieszczelna. Problem ten rozwiązy wody (chlorki i siarczany) jest bardzo różny w poszczególnych aglomeracjach. Wymagania odnośnie składu wody zmieniają się w zależności od zastosowanych w instalacji materiałów. Nie biorąc tego czynnika pod uwagę, narażamy naszą instalację na procesy korozyjne. Coraz częściej napełnia się zład c.o. wodą z powrotu sieci grzewczej, chcąc chronić instalację przed korozyjnością wody wodociągowej. Należy pamiętać, że nie wany jest poprzez odpowiednie uformo – jest to rozwiązanie zawsze optymalne. W wanie materiału kształtki (np. kanalik szczególności jest ono wykluczone, gdy w nad uszczelką) lub poprzez niejedno- instalacji znajdują się grzejniki aluminiowe rodny przekrój uszczelki. Pojawia się we. Powyższe uwagi nie mają zastosowania, gdy stosujemy inhibitory korozji. także dodatkowy element na kształtce,  który ulega zagnieceniu i w ten sposób Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem informuje montera, że połączenie Ministra Infrastruktury z dnia wykonane. Skuteczność informacji o 06.11.2008 r. minimalna grubość izolacji przeoczeniu zaprasowania jest przy tego przewodów grzewczych prowadzonych w posadzce ma wynosić 6 mm. Koniec ze rodzaju połączeniach bardzo istotna.
● Instalacje grzewcze – uwagi stosowaniem rur peszla. Wszystkie metalowe systemy zaprasowywane
● Instalacje solarne – uwagi znajdują zastosowanie
Rozszerzalność cieplna jest tu czynnkiem bardzo istotnym. W złączkach zaprasowywanychi- cjach grzewczych. Należy przy tym pamiętać   , że stal czarna, miedź i stal austenityczna, stal ferrytyczna- sowywanych stosujemy uszczelnienia  posiadają różną rozszerzalność cieplną. Właściwość ta daje o sobie boleśnie znać, gdy o tym zapominamy- FKM. Miedź jest często stosowanym materiałem na przewody. Warto tutaj przypomnieć, że zgodnie z normą PN – N 1254-1 E Częstym zwyczajem wykonawców jest maksymalna temperatura przy lucie twardym napełnianie zładu instalacji c.o. wodą wo – dym miedź/fosfor/srebro to 110°C. Wodociągową.
Zwracam uwagę na to, że skład
● Instalacje gazowe – uwagi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. otworzyło możliwość stosowania złączek zaprasowywanych (uszczelki HNBR). Zainteresowanie wykonawców tego typu połączeniami jest bardzo duże. Producenci złączek, których wyroby cechują się wysoką precyzją wykonania, z pewnością zyskają zbyt na swoje wyroby.
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij