ABC instalacji rurowych. Trwała miedź

Głównym kryterium wyboru materiału na instalacje wody pitnej w budynkach mieszkalnych jest jej koszt. Jednak brany pod uwagę jest zazwyczaj tylko koszt zakupu rur, a nie koszt wykonania instalacji. Powoduje to, że instalacje wody pitnej wykonane są z materiałów, które nie zapew – dy w instalacjach wodociągowych, które mogą przyczynić się do stworzenia zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Decydujące znaczenie dla jakości wody w instalacjach wodociągowych ma rodzaj zastosowanego materiału instalacyjnego. Od tego, z jakiego materiału wykonane są instalacje, zależy charakter i intensywność zmian jakości wody, a także zależy W ostatnich latach w Polsce nastąpił jakie metody przeciwdziałania wtórnemu gwałtowny wzrost kosztów związanych z zanieczyszczeniu wody powinny lub mo budową i remontami obiektów mieszkalnych. Przy doborze materiału na instalacje wody pitnej należy zwrócić uwagę na odporności materiału na korozję i proces starzenia materiału wraz z wiekiem instalacji. Instalacje te powinny zabezpieczać wodę pitna przed skażeniami mikrobiologicznymi, gdyż powierzchnie wewnętrzne instalacji mogą być miejscem namnażania się bakterii chorobotwórczych i pasożytów. W ostatnich latach poświęca się szczególną uwagę zagrożeniom związanych z rozwojem bakterii z rodzaju Legio – niają dwóch podstawowych właściwości:gą być podejmowane.
● zapewnienia bezawaryjnego działania legionella, które są przyczyną groźnej choroby instalacji przez co najmniej 50 lat eksploatacji,
● zapewnienia odpowiedniej jakości wody – zwanej legionellozą, objawiającą się zapaleniem płuc lub chorobami grypo pochodnymi.
Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna wody pobieranej przez ludzi. Realizacja tych celów wymaga właściwego postępowa na etapie projektowania i wykonawstwa instalacji, jak i w trakcie użytkowania. Uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz użytkownicy instalacji powinni zapobiegać procesom, w wyniku których następuje wtórne zanieczyszczenie wody, zmiana składu fizykochemicznego oraz skażenie mikrobiologiczne wopieczna dla osób o w podeszłym wieku i zmniejszonej odporności na choroby. Uniwersalnym materiałem, spełniającym kryteria dla tego typu instalacji jest miedź. Materiał ten nie ulega korozji, a wtórne zanieczyszczenie wody spowodowane jest przechodzeniem jonów miedzi z powierzchni wewnętrznych przewodów do kontaktującej się z nim wody. Nadmierny wzrost zawartości jonów miedzi w wodzie może spowodować zmianę smaku wody, lecz proces ten zachodzi, gdy ich zawartość w wodzie jest większa niż 5 mg Cu/l. Wartość ta jest możliwa do osiągnięcia, gdy powierzchnie wewnętrzne rury nie uległy procesowi pasywacji ( nie pokryje się ochronną warstwą tlenku, która przeciwdziała przechodzeniu jonów miedzi do wody) i woda przez długi okres czasu pozostaje w stagnacji wewnątrz instalacji. Czynnikiem zakłócającym proces tworzenia tej warstwy są zanieczyszczenia nanoszone z sieci zewnętrznej oraz pH wody poniżej 7. Instalacje wody pitnej muszą być zaopatrzone na przewodzie zasilającym w filtr siatkowy, który nie przepuści zanieczyszczeń z sieci zewnętrznej lub ujęcia, w tym też produktów korozji, do instalacji w budynku.
Zawartość miedzi w wodzie pitnej w granicach od setnych części mg/l do kilku mg/l Cu ma wpływ na właściwości zdrowotne (w Polsce Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda do picia z instalacji miedzianych nie powinna zawierać więcej niż 2 mg/l Cu). Miedź jest niezbędnym do życia pierwiastkiem śladowym. Niedobór miedzi w diecie może być przyczyną wielu chorób, gdyż miedź jest składnikiem wielu ważnych enzymów. Jony miedzi zawarte w wodzie pitnej płynącej w instalacji z miedzi mogą być dodatkowym źródłem zaopatrzenia w ten pierwiastek. Ponadto zabezpieczają one instalacje przed rozwojem bakterii z rodzaju Legionella i innych pasożytów. Istotną zaletą instalacji wody pitnej z miedzi jest możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej, w celu zwalczenia tej bakterii, bez żadnych negatywnych skutków dla trwałości instalacji. Instalacje z miedzi charakteryzują się długim czasem eksploatacji, który sięga nawet ok.100 lat. Warunkiem jest jednak właściwe zaprojektowanie i eksploatacja instalacji, które zapewnią trwałość i niezniszczalność warstwy tlenków zabezpieczających przed dalszym utlenianiem się miedzi.
Kazimierz Zakrzewski
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij