ABC przygotowania ciepłej wody użytkowej. Biawar

Do takich urządzeń należą pompy ciepła. Wysoka efektywność oraz duża opłacalność stosowania odnawialnych źródeł energii powoduje, że pompy ciepła stają się dziś w Polsce coraz bardziej popularne. Z tych samych powodów od kilku lat widzimy wyraźne zainteresowanie kolektorami słonecznymi. Instalacje te pozyskują prawie darmową energię, jednak jest to możliwe głównie w miesiącach letnich, w dni z ład ną i sło necz ną po go dą. Dlatego też w okresach przejścio wych i zi mo wych ko – nieczne jest stosowanie dodatkowych źródeł ciepła. Od tego roku firma Biawar ma w swojej ofercie pompę ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej OW – C P 270, która jest ciekawą alternatywą dla popularnych w naszym kraju kolektorów słonecznych. Pompa ciepła Bawar jest typowym urządzeniem korzystającym z darmowej odnawialnej energii znajdującej się w otaczającym nas powietrzu. Jego zasada działania opiera się na pracy typowej sprężarkowej pompy ciepła. Pod wpływem dostarczenia energii zakumulowanej w powietrzu oraz niewielkiej ilości energii elektrycznej uzyskujemy moc potrzebną do przygotowania c.w.u. Najistotniejszym elementem tego cyklu jest fakt, iż na aż 2 kW energii, uzyskiwanej z pompy ciepła OW-PC 270, tylko 0,6 kW to energia elektryczna, reszta to darmowa energia zakumulowana w otaczającym nas powietrzu. Dlatego też efektywność energetyczna pompy ciepła Biawar wynosi aż 3,33 (dla tempera- tury powietrza 7˚C i temperatury wody 45˚C). Tak wysoki poziom efektywności pompy ciepła OW -PC 270 po wo du je, iż koszty zużycia energii elektrycznej potrzebnej do przygotowania ciepłej wody, w typo wym bu dyn ku jed no rodzinnym, wynoszą mniej niż 1 zł dziennie. Typowe pompy ciepła na powietrze wentylacyjne, służące przygotowaniu ciepłej wody użytkowej, nie są pozba wio ne pew nych wad. Więk szość ofe ro wa nych na rynku urządzeń pozwala na pracę z powietrzem, które na dolocie do urządzenia ma temperaturę >5˚C. Istotną zaletą pompy ciepła OW-PC 270 jest możliwość korzystania z powietrza o temperaturze aż do -10˚C.
Dzięki temu urządzenie może prawie przez cały rok korzystać z darmowego źródła energii, jakim jest powietrze zewnętrzne. Nie bez znaczenia jest również możliwość dowolnej konfiguracji urządzenia poprzez dołączalne kanały powietrzne o średnicy 160 mm. Pompa ciepła firmy Biawar ma możliwość wykorzystywania powietrza zewnętrznego, powietrza otaczającego urządzenie lub powietrza z sąsiednich pomieszczeń. Idealnym źródłem powietrza potrzebnego do działania pompy ciepła są pomieszczenia, w których występuje tzw. ciepło odpadowe, np. pralnie lub suszarnie. Jednym z efektów pracy powietrznych pomp ciepła jest obniżenie temperatury powietrza przepływającego przez urządzenie. Takie darmowe, schłodzone powietrze można spokojnie wykorzystywać w pomiesz cze niach ty pu spi żar nie lub schowki. Pompa ciepła OW-PC 270 występuje w dwóch wersjach: OW – C 270.1 z do P datkową wężownicą oraz OW-PC 270.0 bez wężownic. Zastosowanie wbudowanej wężownicy pozwala na pełną integrację z istniejącymi już instalacjami grzewczymi. Urządzenie wy posażone jest w elektroniczny regulator w języku polskim, dający możliwość szybkiego i prostego sterowania wszystkimi funkcjami, w tym wbudowaną grzałką elektryczną, która pozwala na automatyczne, okresowe wygrzewanie zbiornika pompy ciepła w celu uniknięcia wystąpienia bakterii Legionella. Atrakcyjna cena, łatwość obsługi, szybka oraz prosta instalacja powodują, że pompy ciepła, służące przygotowaniu ciepłej wody użytkowej, stają się dziś coraz bardziej popularne. Wyjątkowo tanie źródło ciepłej wody, zapewnienie wentylacji mechanicznej oraz możliwość wykorzystania chłodnego powietrza produkowanego przez to urządzenie to tylko niektóre zalety pompy ciepła OW – C P 270. Ten szeroki wachlarz zalet będzie powodował, iż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej będą coraz częściej pojawiać się w naszych domach.
ekspert Paweł Darmoń
Nibe-Biawar Sp.z o.o. www.biawar.com.pl 669 997 345 pdarmon@biawar.com.pl
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij