Chemia budowlana do zadań specjalnych. Szczelny basen.

Oferując kompleksowe systemy basenowe, musimy zagwarantować wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie niecki basenowej narażonej na różnorodne obciążenia mechaniczne, termiczne, chemiczne oraz atmosferyczne. Zadowolenie użytkowników basenu może być osiągnięte tylko w przypadku starannego zaprojektowania basenu, wyboru właściwego dostawcy chemii budowlanej oraz profesjonalnego wykonawstwa.

Zalecenia wykonawcze
Beton używany do wykonywania niecek basenowych powinien być starannie zaprojektowany i wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu, stosunku w/c, zastosowania kruszywa o odpowiedniej jakości oraz krzywej przesiewu. Klasa betonu nie powinna być niższa niż:

* C25/30 dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla niecek wypełnionych wodą wodociągową,

* C35/45 dla klasy ekspozycji XS2, XD2 i XA2 dla niecek wypełnionych wodą morską oraz dla basenów solankowych.

Grubość ścian i dna niecek basenowych nie powinna być mniejsza od 25 cm. Otulina prętów stali zbrojeniowej powinna wynosić 5 cm. Rozmieszczenie i średnice prętów stali zbrojeniowej powinny zapobiegać powstawaniu tzw. rys skurczowych. Mieszanka podczas układania w szalunkach powinna być zagęszczana za pomocą łat wibracyjnych. Niecki basenowe, zbiorniki na wodę powinny być betonowane w jednym ciągłym zabiegu technologicznym.

W przypadku wykonywania przez wykonawcę przerw technologicznych w betonowaniu, w miejscach wykonywania należy montować taśmy uszczelniające z PCV lub metalowe wkładki uszczelniające, których zadaniem jest wydłużenie drogi filtracji wody. Dylatacje konstrukcyjne niecki basenowej należy uszczelniać podwójnie, tzn.: podczas betonowania osadzić taśmy uszczelniające z PCV, dodatkowo w warstwie powłoki izolacyjnej wkleić uszczelniające taśmy polipropylenowe. Przejścia rurowe przez dno oraz ściany niecki powinny posiadać kołnierze uszczelniające. Dodatkowo zaleca się, aby przejścia rurowe doszczelniać za pomocą żywic epoksydowych przerywających podciąganie kapilarne w betonie. Zauważone rysy, pęknięcia o szerokości większej niż dopuszczalna, czyli ok. 0,4 mm, należy doszczelniać za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi. W przypadku dodawania do mieszanki betonowej domieszek uszczelniających sprawdzić, czy nie zmniejszą przyczepności zapraw klejących do powierzchni betonu.

Po wykonaniu niecki basenowej należy przeprowadzić próbę szczelności. Po zakończeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do wykonywania powłok uszczelniających. W przypadku stwierdzenia przecieków punktowych należy wykonać doszczelnienia strukturalne niecki zgodnie z p10.

Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy starannie oczyścić podłoże betonowe (powierzchnie ścian oraz dna). Powierzchnia betonu musi być nośna, stabilna oraz czysta, tzn. wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz substancji pogarszających przyczepność (środków antyadhezyjnych, luźnych niezwiązanych cząstek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp.). Najlepszym sposobem przygotowania powierzchni pod izolacje podpłytowe w basenach jest uszorstkowienie podłoża za pomocą piaskowania lub hydropiaskowania.

Wyrównanie podłoża
Do wyrównania nierówności podłoża najlepiej stosować gotowe mineralne zaprawy naprawcze. Zaprawy cementowe przygotowywane na placu budowy wymagają sezonowania przez min. 28 dni. W przypadku wyrównywania podłoża warstwą do 5 mm najlepiej podłoże starannie nawilżyć do stanu matowo-wilgotnego. Następnie wetrzeć w podłoże szpachlę cementową. W przypadku wyrównywania podłoża warstwą grubszą niż 5 mm podłoże powinno być starannie nawilżone, następnie należy wykonać tzw. warstwę sczepną. Na wilgotną warstwę sczepną należy ułożyć warstwę wyrównawczą z zaprawy naprawczej lub wyrównującej.

Prace izolacyjne i klejenie
Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy przygotować nieckę, wykonać prace ułatwiające utrzymanie właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych, jak również zabezpieczyć izolowane powierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem międzywarstwowym.

Poniżej opisany zostanie sposób wykonania powłoki hydroizolacyjnej niecki basenowej oraz plaży wokół basenu, tzw. izolacji podpłytowej.

1. Izolację podpłytową wykonujemy przy użyciu mineralnej, elastycznej zaprawy uszczelniającej DF 2K w następującej kolejności:

* Staranne oczyszczenie podłoża oraz nawilżenie podłoża do stanu matowo-wilgotnego. Najlepiej nawilżyć podłoże na kilka godzin przed aplikacją powłok izolacyjnych. Temperatura podłoża oraz powietrza podczas prac izolacyjnych nie powinna być niższa niż +5ºC. Za optymalną przyjmuje się od +15 do + 20ºC. Wytrzymałość podłoża na odrywanie nie powinna być niższa niż 1,0 N/mm².

* Wklejenie taśm uszczelniających polipropylenowych w miejscach, gdzie wykonano tzw. przerwy technologiczne w betonowaniu, wzdłuż szczelin dylatacyjnych oraz wzdłuż krawędzi styku dna ze ścianami oraz ściany ze ścianą niecki. Uzupełnieniem systemu są specjalne kształtki narożne: narożniki wewnętrzne, narożniki zewnętrzne oraz manszety uszczelniające przejścia przez ściany i dno niecki basenowej.

* Ułożenie pierwszej warstwy izolacji podpłytowej z mineralnej, elastycznej dwuskładnikowej zaprawy uszczelniającej. Zaprawę należy układać warstwą o równomiernej grubości. Najlepiej za pomocą szczotki dekarskiej starannie wcierać w podłoże. Przestrzegać zasady, aby nie układać w jednym cyklu roboczym warstwy grubszej niż 1 mm.

* Po wyschnięciu pierwszej warstwy powłoki izolacyjnej ułożyć drugą warstwę. Łączna grubość powłoki izolacyjnej nie powinna być mniejsza od 2 mm, łączne zużycie zaprawy uszczelniającej nie powinno być mniejsze od 3,0 kg/m².

* Należy przestrzegać zasady, aby nie wykonywać przerw technologicznych w powłokach izolacyjnych w narożach niecki basenowej.

Klejenie okładzin ceramicznych to kolejny etap prac. Decyduje w znacznej mierze o ostatecznym efekcie wizualnym.

2 Klejenie okładzin za pomocą mineralnych, elastycznych zapraw klejących:

* Zaleca się, aby niecka basenowa przed obłożeniem płytkami była sezonowana przez min. 6 miesięcy. W przypadku starannego pielęgnowania niecki basenowej oraz stosowania zapraw klejących elastycznych typu C2TE S1 oraz C2TE S2 okres ten może być skrócony do 3 miesięcy.

* Wykonanie powłoki izolacyjnej zgodnie z p. 1.

* Staranne przygotowanie, wymieszanie zaprawy klejącej zgodnie z instrukcja techniczną.

* Klejenie okładzin ceramicznych basenowych na tzw. pełne podparcie metodą „buttering-floating”, które polega na nanoszeniu zaprawy klejącej na płytkę oraz na podłoże. Metoda ta uniemożliwia pozostawianie pod płytką pustych przestrzeni.

* W przypadku klejenia okładzin płytkowych basenowych kleimy płytki o niskiej nasiąkliwości. Pod warstwą zaprawy klejącej znajduje się wodoszczelna powłoka izolacyjna. Z tego powodu woda zawarta w zaprawie klejącej ma utrudnione warunki do odparowania. Zalecamy wchodzenie i fugowanie okładzin basenowych po min. 5 -7 dniach od momentu klejenia, po wyschnięciu zaprawy klejącej.

* Fugowanie okładzin ceramicznych w basenach najlepiej wykonać za pomocą mineralnej fugi dwuskładnikowej. Fugi takie charakteryzują się odpornością na substancje chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

* Wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne, jak również szczeliny w narożach basenu, należy wypełnić trwale elastycznymi kitami silikonowymi. Kity silikonowe charakteryzują się dużą odpornością na działanie wody basenowej oraz posiadają współczynnik rozszerzalności liniowej umożliwiający swobodne odkształcenia, do jakich dochodzi w rejonie szczelin dylatacyjnych.

Jacek Ziętara
Fot. z arch. firmy Murexin
Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij