ABC ogrzewania powierzchniowego. Ciepła ściana

W tradycyjnym systemie mokrym rura grzewcza jest mocowana do przygotowanej ściany i pokrywana warstwą tynku w taki sposób, iż po zakończeniu robót budowlanych stanowi integralną część przegrody budowlanej. System suchy zaś opiera się na prefabrykowanych płytach grzewczych, mocowanych do ściany analogicznie do systemu płyt gipsowo-kartonowych. Są to zasadnicze różnice pomiędzy systemami w zakresie technologii, ale nie jedyne. System suchy ogrzewania ściennego opiera się na płytach systemowych gipsowo -włóknowych o grubości 15 mm z wbudowanymi rurami grzewczymi. Są to rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowe z przekładką aluminiową. Przekładka aluminiowa w ściance rury grzewczej łączona jest doczołowo przez spawanie laserowe. Płyty gipsowo – włóknowe zbrojone są w włóknami celulozowymi. W ten sposób powstają homogeniczne płyty o dużej gęstości. Płyty gipsowo -w łóknowe są ogniotrwałe (F 30) i odporne na wilgoć. Rury wielowarstwowe są fabrycznie wprasowane we wyfrezowanych rowkach płyt. Panele grzewcze przeznaczone są do bezpośredniego montażu na konstrukcji nośnej na ścianie, suficie lub podłodze. Panele z płyt gipsowo – łóknowych są grubości kilkunastu mm z wbudowaną rurą wielowarstwową nieprzepuszczającą tlenu. Maksymalna temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekraczać 45°C. Płyty ogrzewania ściennego należy mocować na konstrukcji nośnej odpowiedniej do zabudowy suchej wewnątrz budynku. Konstrukcję nośną stanowią listwy blaszane (analogicznie jak przy systemie montażu płyt gipsowo-kartonowych) lub drewniane mocowane pionowo do ścian (tzw. łaty). Odległość pomiędzy listwami montażowymi winna wynosić połowę szerokości płyty, czyli 31,2 cm. Przestrzeń pomiędzy listwami mocującymi należy wypełnić materiałem izolacyjnym. Płyty grzewcze mocuje się do konstrukcji oraz wzajemnie klei. Co kilka płyt należy zachować luz dylatacyjny ok. 3-5 mm.
Przestrzeń dylatacyjną wypełnia się specjalną elastyczną masą wypełniającą. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych nakładane jest z kartusza, którego nadmiar po wyschnięciu jest usuwany. Dla właściwego stwardnienia wypełnienia szczelin dylatacyjnych wykorzystywana jest wilgoć zawarta w powietrzu. Materiał wypełniający absorbuje wilgoć, co powoduje jego tężenie, zachowując elastyczność, aby umożliwić minimalne przemieszczenia termiczne płyt. Płyty są sprasowane pod ciśnieniem i mają ostre krawędzie. Do ich nacinania należy użyć ręcznej piły tarczowej. Płyty montowane są gładką stroną w kierunku pomieszczenia. Do mocowania używa się systemowych wkrętów do szybkiego montażu o długościach 30 lub 45 mm. Dla listew stalowych wykorzystuje się wkręty o długości 30 mm, dla listew drewnianych wkręty o długości 45 mm. Zastosowane wkręty muszą mieć odpowiednią geometrię, kształt i skok gwintu, aby zapewniły odpowiednią wytrzymałość połączenia dla łączonych elementów. Dla uniknięcia przypadkowego przewiercenia rury w płycie, miejsca możliwego wkręcenia wkręta są oznaczone przez wgłębienia, które w płycie po zakończeniu robót montażowych należy zaszpachlować. Głębokość wgłębień jest taka, aby wkręt po wkręceniu był wpuszczony na głębokość około 2 mm. Po zaszpachlowaniu szczelin i otworów montażowych ściany grzewcze mogą być malowane, tapetowane, flizowane lub pokrywane cienką warstwą tynku. Płyty gipsowo-włóknowe należy układać w temperaturze powyżej +5°C. Kolejność montażu: ułożenie płyt, wypełnienie szczelin dylatacyjnych i otworów, osuszenie pomieszczenia. Płyty ogrzewania ściennego łączy się szeregowo po dwie lub trzy płyty systemowe tak, aby długość jednej pętli nie była większa jak 55 m.
Każdą pętlę ogrzewania ściennego łączy się bezpośrednio do rozdzielacza i kolektora w szafce instalacyjnej, analogicznie jak pętle ogrzewania podłogowego. Zalecane jest wykonywanie połączeń w układzie Tichelmanna. Płyty łączone są szeregowo za pomocą złączek zaprasowywanych i przyłączane bezpośrednio do rury rozdzielającej lub zbierającej o średnicy 20 mm. Wydajność ogrzewania ściennego zależy od temperatury czynnika grzewczego, jego ochłodzenia oraz temperatury w pomieszczeniu. Przykładowo, przy średniej różnicy temperatur między czynnikiem a pomieszczeniem wynoszącej 15°C, dla temperatury zasilania 40°C, temperatury powrotu 30°C i temperatury pomieszczenia 20°C, wydajność znamionowa jednej płyty wynosi 92 W/m2. Płyty systemowe ogrzewania ściennego mogą być adaptowane do ogrzewania podłogowego lub ogrzewania sufitowego. W tym celu wykorzystuje się suchy jastrych, powstały z połączenia dwóch płyt o grubości 10 mm. Płyty jastrychowe układa się analogicznie jak przy ogrzewaniu podłogowym na listwach drewnianych, ułożonych na podłodze w rozstawie 31,2 cm. Przestrzeń pomiędzy listwami wypełnia się materiałem izolacyjnym. Do zespolonych płyt jastrychowych przyklejane i przykręcane są od góry płyty systemowe ogrzewania ściennego. Płyty jastrychowe pełnią funkcję nośną i wzmacniają pod względem mechanicznym płyty grzewcze.
Okładziny (wykończenie) podłogi mocowane są bezpośrednio do płyt grzewczych. Okładziny muszą być przystosowane do ogrzewania podłogowego. Analogicznie mogą być wykorzystywane płyty grzewcze ogrzewania ściennego do ogrzewania sufitowego, z tą różnicą, iż płyty grzewcze mocowane są od spodu do konstrukcji nośnej, przymocowanej do stropu ogrzewanego pomieszczenia. Konstrukcja nośna może być analogiczna jak przy montażu sufitów podwieszanych. Na płyty grzewcze w przestrzeni tak utworzonego sufitu podwieszanego należy ułożyć maty izolacyjne o grubości od 50 do 100 mm. System ogrzewania ściennego można wykorzystywać także do schładzania ściennego. System suchy ogrzewania ściennego w pewnym zakresie może stanowić konkurencję dla systemu mokrego ogrzewania ściennego, ale każdy z systemów, ze względu na swoją specyfikę związaną z technologią montażu i cechami, wzajemnie się uzupełnia. Przedmiotem następnego artykułu będzie specyfika w zakresie stosowania, a także zalety i ograniczenia suchego systemu ogrzewania ściennego.
Grzegorz Ojczyk
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdfDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij