Podstawowym zadaniem systemu grzewczego jest spełnienie oczekiwań inwestora odnośnie komfortu cieplnego. Należy wziąć pod uwagę, że zalecany system niskotemperaturowy z pompą ciepła zaprojektowany dla budynku, gdzie wymagane są zmienne temperatury pomieszczeń, może spowodować większe koszty eksploatacyjne niż system z wysokotemperaturową pompą ciepła, nie mówiąc o „dyskomforcie” cieplnym. Błędna jest też niechęć przed wspomaganiem elektrycznym pomp ciepła. Ilość pobieranej przez takie wspomaganie nie przekracza często 1% rocznego poboru energii, pozwala jednak na ograniczenie kosztów inwestycji do 20% energii. W nowo projektowanych budynkach biurowych już w fazie koncepcji zakłada się często ogrzewanie pompą ciepła. Przyjmuje się ogrzewanie podłogowe, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i klimatyzację pomieszczeń. Warunki takie wymuszają konieczność stabilizacji temperatury wewnętrznej pomieszczeń, dużą krotność wymiany powietrza dla zapewnienia dostarczenia wymaganej ilości świeżego powietrza oraz dużą ilość ciepła wewnętrznego wytwarzanego przez ludzi, oświetlenie i wyposażenie biurowe (komputery). Przy takich warunkach pompy ciepła spełniają podwójną funkcję grzania i chłodzenia. Zastosowanie klimatyzatorów do chłodzenia pomieszczeń w całym budynku lub w większości pomieszczeń uważam za poważny błąd projektowy. Dla budynków biurowych proponuję centralę grzewczą z pompą ciepła z ogrzewaniem podłogowym i chłodzeniem pasywnym podłogi oraz koniecznie wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. W przypadku bardzo dużego zapotrzebowania „chłodu” ze względu na duże przeszklenia budynku można zwiększyć efekt klimatyzacji poprzez chłodzenie nawiewanego powietrza lub zastosowanie klimakonwektorów. W tym przypadku istnieje możliwość wykorzystania pompy ciepła jako agregatu wody lodowej, gdzie odbiornikiem ciepła przy wytwarzaniu „chłodu” będzie układ „dolnego” źródła.
Zastosowanie takiego systemu jest możliwe w systemach gruntowych, problematyczne – w systemach ze studniami głębinowymi ze względu na zaprogramowane bariery administracyjne. Zalecanym systemem byłby system z pompą ciepła z modułem chłodniczym chłodzenia pasywnego i aktywnego (klimakonwektory). Przy konieczności wytwarzania wody lodowej do klimatyzacji pompa ciepła spełnia funkcję agregatu wody lodowej. Problem ciepłej wody użytkowej w budynkach biurowych jest problemem marginalnym. Zupełnie inny charakter ogrzewania występuje w budynkach hotelowych. Koniecznością jest tam ogrzewanie pomieszczeń w zależności od czasu użytkowania. Nie zalecałbym ogrzewania podłogowego ze względu na dużą bezwładność cieplną. Instalacja grzejnikowa o wysokich parametrach osiągalnych przez pompę ciepła, tj. 65/57°C pozwala na szyb kie zmiany temperatury pomieszczeń w zależności od aktualnych potrzeb i zmiany warunków zewnętrznych. Programowanie czasowe, ze względu na nieregularne okresy wykorzystania pokoi, jest bardzo utrudnione.
Dlatego zalecanym doborem maksymalnej mocy grzewczej pompy ciepła byłoby utrzymywanie temperatury pomieszczeń ok. 12ºC. W przypadku pełnego obłożenia hotelu, przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, wspomagającym ogrzewaniem może być ogrzewanie grzałkami elektrycznymi wbudowanymi w buforze lub przepływowym kotłem elektrycznym. Nie dotyczy to hoteli posiadających pełne obłożenie całoroczne. Należy to oczywiście do rzadkości. Ze względu na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dla niewielkich hoteli nie zalecałbym instalacji wentylacji mechanicznej i centralnej klimatyzacji. Tutaj zalecane byłoby zainstalowanie klimatyzatorów uruchamianych przez gości hotelowych w przypadku takiej potrze by. Klimatyzatory mogą spełniać także rolę uzupełniania ogrzewania. Bardzo ważnym elementem instalacji ciepłej wody i jej cyrkulacji jest bardzo dobra izolacja rur. Dobra izolacja wypłaca się w bardzo krótkim czasie. Oprócz uwag ujętych dla budynków istniejących zalecanym rozwiązaniem dla nowych obiektów sportowych czy rekreacyjnych jest połączenie konieczności podgrzewania basenu z koniecznością chłodzenia lodowiska. Kosz ty eksploatacyjne takiego rozwiązania są niskie. Systemy te zdają znakomicie egzamin w wielu obiektach w krajach o wyższym poziomie technologii odzysku ciepła z odnawialnych źródeł energii. Fot. z arch. Nibe-Biawar
Mirosław Kozłow
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdfDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij