Sztuczne tłumienie polega na zastosowa – niu tłumików szumu, które obniżą poziom natężenia dźwięku D wg wzoru: D = L1 – L2 [dB], gdzie: L1 – poziom mocy akustycznej występujący w miejscu wypływu powietrza z wentylatora (jest on większy niż odbierany w omieszczeniu przez ludzkie ucho w miejscach położonych najbliżej nawiewnika, ponieważ po drodze następuje naturalne tłumienie dźwięku w kolejnych elementach instalacji wentylacyjnej) [dB], L2 – dopuszczalny poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [dB]. Naturalne tłumienie dźwięków, dla średnich częstotliwości drgań akustycznych od 250 do 1000 Hz, można obliczyć wg poniższych wzorów.
● Dla przewodów o przekroju prostokątnym: D1 = 1,5 x a x U/F [dB/m], dla długości l, Dl1 = D1 x l [dB].
● Dla przewodu o przekroju kołowym: D2 = 6 x a/d [dB/m], dla długości l, Dl2 = D2 x l [dB].
● Dla dowolnego przewodu, wg źródeł amerykańskich: D3 = 1,05 x a1,4 x U/F [dB/m], dla długości l, Dl3 = D3 x l [dB], gdzie: a – współczynnik pochłaniania dźwięku dla materiału, z którego jest wykonany przewód, U – wewnętrzny obwód przewodu [m], p F – pole przekroju poprzecznego przewodu [m2], d – średnica wewnętrzna przewodu [m]. Przykład: współczynnik a, w zakresie częstotliwości 250-1000 Hz, wynosi: – dla płyty z włókien mineralnych o gr. 1cm – 0,2-0,4, – dla płyty z włókien mineralnych o gr. 5cm – 0,6-0,9. Dane dotyczące współczynników pochłaniania dźwięków znajdują się w tematycznej literaturze. Zaznaczam, że gołe przewody blaszane, murowane z cegły, betonowe itp. mają tak małe tłumienie naturalne, że w obliczeniach można je całkowicie pominąć. Natomiast zastosowanie zewnętrznej izolacji zwiększa tłumienie dźwięku prawie dwukrotnie.
● Dla kolan i łuków: Proces tłumienia dźwięków w kolanach i łukach nie jest dostatecznie znany. Opracowano szereg nomogramów dla badań jednostkowych, którymi można się posłużyć przy ustaleniu tłumienia w tych elementach, lecz nie opracowano jednolitego wzoru ze względu na różnorodność konstrukcyjną tych elementów. Ustalono, że tłumienie dźwięków w kolanach i łukach jest zależne od częstotliwości dźwięku i że można je zwiększyć, wykładając materiałem dźwiękochłonnym ścianę przewodu tuż za kolanem.
● Dla trójników: D4 = 10 log F1/F2 [dB], gdzie: F1- pole przekroju odgałęzienia [m2], F2 – całkowite pole powierzchni przekrojów odgałęzień [m2].
● Dla nagłego rozszerzenia przekroju (tylko dla niskich częstotliwości od 125 do 500 Hz): D5 = 10 log [(m + 1)2/4m] [dB], gdzie: m = F1/F2. F1 – pole przekroju przed rozszerzeniem [m2], F2 – pole przekroju przed rozszerzeniem [m2].
● Dla stożkowego rozszerzenia przekroju [dyfuzor]: Spadek poziomu mocy w porównaniu z D5 jest znacznie mniejszy i można go nie uwzględniać.
● Dla nawiewników: W otworach nawiewnych występuje za – wsze znaczne i bardzo istotne, z punktu widzenia akustyki, zmniejszenie mocy akustycznej. Efekt tłumienia tłumaczy sie tym, że otwory nawiewne mają zazwyczaj małe wymiary w stosunku do długości fal dźwiękowych i w wyniku tego część fali dźwiękowej odbijana jest do wnętrza przewodu. Spadek poziomu mocy akustycznej zależy od iloczynu częstotliwości dźwięku i pierwiastka kwadratowego z pola powierzchni otworu wylotowego i lokalizacji nawiewnika w pomieszczeniu. Wartości liczbowe tłumienia dźwięku należy szukać w nomogramach, np. Allena lub w katalogach producenta. Jeśli naturalne tłumienie dźwięków jest niewystarczające, to należy zastosować rozwią zania techniczne do sztucznego ich tłumienia. Są to przede wszystkim tłumiki dźwięku o różnorodnej konstrukcji i różnym stopniu tłumienia dźwięków, kanały akustyczne, dla budowy których wykorzystuje się materiały o dużym współczynniku pochłaniania dźwięku. Tłumienie dźwięku w tłumikach i kanałach akustycznych zależy od współczynnika pochłaniania dźwięku, stosowanego materiału, grubości wykładziny i częstotliwości dźwięku. Im większa częstotliwość dźwięku przy tej samej grubości materiału wyłożonego w kanale wentylacyjnym, tym większy współczynnik pochłaniania dźwięku. Przykład: materiał – włókno szklane o gr. 3 cm, wsp. pochłaniania dźwięku wynosi:
● dla częstotliwości dźwięku 125 Hz – 0,15,
● dla częstotliwości dźwięku 500 Hz – 0,75,
● dla częstotliwości dźwięku 1000 Hz – 0,80. Posłużę się jeszcze innym przykładem, w którym przedstawię, jak składowe elementy kanału tłumiącego i sposób ich konstrukcji wpłynęły na ich możliwość tłumienia dźwięku (tabela). Reasumując, materiał dźwiękochłonny powinien mieć duży współczynnik pochłaniania dźwięku, być niepalny, niehigroskoskopijny, bezwonny, trwały i gładki.
Dorota Węgrzyn
ekspert Krzysztof Nowak Uniwersal www.uniwersal.com.pl 32 203 87 20 wew. 102 krzysztof.nowak@uniwersal.com.pl
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdfPrenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij