Dzieje się tak zwłaszcza dla wydajności chłodniczej urządzeń klimatyzacyjnych do 20,0 kW. Instalacje z bezpośrednim odparowaniem freonu coraz częściej pojawiają się tam, gdzie wydajność chłodnicza sięga 200 kW. Tylko większe instalacje wciąż pracują w oparciu o systemy wody lodowej, jednak oferowane są systemy z bezpośrednim odparowaniem freonu z coraz to większą wydajnością chłodniczą. Dlaczego tak się dzieje? Jest kilka powodów:
● Po pierwsze, czynniki chłodnicze w układach chłodniczych nie zamarzają w naszych warunkach atmosferycznych, można więc je dowolnie wystawiać na ich działanie.
● Wyeliminowany jest czynnik pośredniczący w wymianie energii cieplnej (woda, mieszanina glikolu, solanka), więc układ chłodzenia jest znacznie prostszy.
● System z bezpośrednim odparowaniem freonu wymaga mniejszej kontroli pracy.
● Potencjalnie sprawność układu z bezpośrednim odparowaniem freonu jest wyższa niż układu wody lodowej.
● Prostsza jest budowa urządzeń chłodniczych. Czy oznacza to, że instalacje wody lodowej zostaną wkrótce zastąpione systemami z bezpośrednim odparowaniem freonu? Niezupełnie, gdyż aspekt ekologiczny sprawia, że sytuacja już wkrótce może ulec odwróceniu. Wszystko zależy od decyzji legislacyjnych. Jest dość prawdopodobne, że z uwagi na efekt cieplarniany, w przyszłym 10-leciu stosowane obecnie w klimatyzacji freony R410A i R407C podzielą los swoich poprzedników, czyli R12 i R22 – będą sukcesywnie wycofywane z eksploatacji. Obecnie nie ma nowych syntetycznych zamienników spełniających oczekiwania ustawodawców. Jest więc prawdopodobne, że do łask powrócą czynniki chłodnicze znane od początków chłodnictwa R744 (dwutlenek węgla) i R717 (amoniak). Sercem każdej instalacji jest agregat wody lodowej. Ze względu na budowę rozróżniamy następujące najpopularniejsze typy agregatów:
● Sprężarkowe kompaktowe zewnętrz ne ze skraplaczem powietrznym – stanowią monoblok chłodniczy instalowany na zewnątrz budynku. Jest to najprostsze i najtańsze inwestycyjnie rozwiązanie. Jedynym problemem jest konieczność stosowania cieczy niskokrzepliwych jako czynników pośrednich, aby zabezpieczyć ciecz w instalacji przed zamarznięciem w okresie zimowym.
● Sprężarkowe kompaktowe wewnętrzne ze skraplaczem powietrznym – stanowią monoblok chłodniczy instalowany wewnątrz budynku, z wentylatorem skraplacza przystosowanym do przyłączenia kanałów wentylacyjnych dla wymuszenia odpowiedniego przepływu powietrza przez skraplacz; ich wydajności chłodnicze zwykle nie przekraczają 50 kW, co ważne, przy spełnieniu pewnych warunków umożliwiają stosowanie w instalacji wody bez obaw o jej zamarznięcie. Sprężarkowe kompaktowe wewnętrzne ze skraplaczem wodnym – stanowią monoblok chłodniczy instalowany wewnątrz budynku, do chłodzenia skraplacza wykorzystywana jest ciecz, więc wymagają albo zewnętrznego źródła wody chłodzącej (np. skraplacze na statkach), albo wentylatorowej chłodnicy cieczy zlokalizowanej na zewnątrz budynku (ciecz musi charakteryzować się obniżonym punktem temperatury krzepnięcia).
Instalacje z takimi agregatami umożliwiają stosowanie w instalacji wody wodociągowej bez obaw o jej zamarznięcie. Przy rozwiązaniu tego typu układ można łatwo rozbudować o free cooling.
● Sprężarkowe kompaktowe wewnętrzne ze skraplaczem rozdzielnym – agregat wyposażony w parownik, sprężarkę, element dławiący i automatykę sterującą jest instalowany wewnątrz budynku, na zewnątrz umieszczony jest skraplacz. Układ taki najczęściej wymaga zabudowy zbiornika czynnika chłodniczego i zwiększenia ilości freonu. Wymaga także umiejętnego zaprojektowania przewodów freonowych łączących agregat ze skraplaczem, aby zapewnić właściwy powrót oleju do sprężarki. Rozwiązanie takie umożliwia stosowanie w instalacji wody wodociągowej bez obaw o jej zamarznięcie. Jest też bardziej ekonomiczne w eksploatacji od rozwiązania agregatu ze skraplaczem wodnym i wentylatorową chłodnicą cieczy chłodzącej skraplacz, lecz rzadko stosowane.
● Sprężarkowe typu split – agregat składa się z dwóch części połączonych ze sobą przewodami freonowymi: agregatu na zewnątrz (sprężarka, często zawór dławiący, skraplacz, wentylator skraplacza, automatyka sterująca) i modułu hydraulicznego instalowanego wewnątrz budynku (parownik, pompa obiegowa wody lodowej, naczynie wzbiorcze, automatyka, czasem zbiornik buforujący).
● Zwykle są to agregaty niewielkich wydajności chłodniczych (do 25 kW) stosowane do klimatyzacji domów, a ostatnio bardzo często w systemach pomp ciepła dla domów jednorodzinnych. Instalacje z takimi agregatami umożliwiają stosowanie w instalacji wody wodociągowej bez obaw o jej zamarznięcie.
● Sprężarkowo-pompowe agregaty kompaktowe – stanowią monoblok chłodniczy instalowany na zewnątrz budynku. Przepływ czynnika chłodniczego wymuszany jest w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego albo przez sprężarkę, albo przez pompę obiegową z pominięciem elementu dławiącego. Agregat umożliwia doskonałą pracę w tak zwanym free coolingu bez konieczności budowy układu pośredniego. Z uwagi na kompaktową budowę, problemem jest konieczność stosowania cieczy niskokrzepliwych jako czynników pośrednich, aby zabezpieczyć ciecz w instalacji przed zamarznięciem w okresie zimowym.
● Sprężarkowe kompaktowe zewnętrzne ze skraplaczem powietrznym i wodnym – stanowią monoblok chłodniczy instalowany na zewnątrz budynku. Agregat umożliwia częściowy odzysk energii cieplnej skraplania do celów grzewczych lub produkcji ciepłej wody użytkowej. Ponownie konieczne jest stosowanie cieczy niskokrzepliwych jako czynników pośrednich, aby zabezpieczyć ciecz w instalacjach przed zamarznięciem w okresie zimowym.
● Absorpcyjne kompaktowe najczęściej wewnętrzne – są to agregaty kompaktowe, stosowane często w znacznie cieplejszych strefach geograficznych lub tam, gdzie występują znaczne ilości ciepła technologicznego / odpadowego w postaci pary do zagospodarowania.
Piotr Celmer
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij