ABC wentylacji. Wentylatory przeciwwybuchowe

Atmosfera wybuchowa może również powstać w wyniku procesu produkcyjnego, gdzie mieszają się specyficzne pyły wraz z powietrzem. W obiektach, w których występują procesy technologiczne, gdzie mogą powstawać mieszaniny wybuchowe, musi być dokonana ocena zagrożenia wybuchem. Na podstawie takiej oceny identyfikuje się pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem oraz powstaje dokumentacja klasyfikacyjna. Oceny ryzyka, zgodnie z obowiązującym prawem, dokonuje projektant, inwestor lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Następuje to w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.03 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. nr 107, poz. 1004 oraz z 2006 r. nr 121, poz. 836). Dopiero wówczas, dysponując oceną ryzyka, możemy dokonać doboru właściwych urządzeń i systemów zabezpieczających dla poszczególnych stanowisk pracy. Mieszanina wybuchowa może być pobudzona do wybuchu rożnymi czynnikami zewnętrznymi. Ważne jest, by taki czynnik dostarczył dostateczną energię do zapoczątkowania reakcji. Czynnikiem takim może być: otwarty płomień, iskra, np. w obwodzie elektrycznym, iskra mechaniczna, łuk elektryczny, powierzchnia nagrzana, reakcja chemiczna. Może być to również dowolna kombinacja czynników wyżej wymienionych. Najważniejszym zadaniem dla projektanta urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym jest zastosowanie takich rozwiązań technicznych, które zminimalizują ryzyko użytkowania urządzenia. Do urządzeń, które mają własne źródło zapłonu, znajduje zastosowanie dyrektywa Parlamentu Europejskiego 94/9/WE (zwana dyrektywą ATEX95). Przez własne źródło zapłonu rozumie się możliwość wyładowań atmosferycznych, elektryczność statyczną, podwyższoną temperaturę. Dyrektywa definiuje podstawowe wymagania, jakie musi spełniać produkt przeznaczony do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Szczegółowe wymagania podane są w normach zharmonizowanych z dyrektywą.
Michał Kulczyński
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij