Gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej (2). Oszczędzanie i ekologia.

Żadna kropla nie ginie oraz nie powstają nowe. Mimo wszystko oszczędzanie czystej oraz pitnej wody ma sens zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i ze względu na ochronę środowiska. Wydawać się może, że woda będzie płynąć z naszych kranów w nieskończoność. Jednak jej oczyszczanie oraz doprowadzanie do naszych domów wymaga coraz więcej energii, co wiąże się z coraz wyższymi kosztami.

Rodzaje systemów Poprawnie zaprojektowany i wykonany z odpowiednich elementów system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej będzie bezproblemowo funkcjonował przez wiele lat. Dostarczy on wodę o jakości odpowiedniej do większości zastosowań domowych. Jej jakość przewyższać będzie określoną w normach jakość wód w jeziorach. Ze względu na przeznaczenie wody systemy gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej podzielić można na dwa główne rodzaje:

 Systemy ogrodowe

W ramach systemów deszczówka może być wykorzystywana do podlewania zieleni w ogrodzie, zmywania powierzchni zewnętrznych, np. tarasów lub podjazdów do garaży, a także do mycia samochodów. Coraz popularniejszym kierunkiem zastosowania tych systemów jest połączenie ich z automatycznym systemem nawadniającym wykorzystującym np. zraszacze wynurzane. * Systemy domowe (lub domowo-ogrodowe) Systemy te służą do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej do zasilania spłuczek, pisuarów, a także pralek w budynkach. W wielu przypadkach systemy te obsługują również podlewanie trawników (w powiązaniu z automatycznymi systemami nawadniającymi) i prac na zewnątrz budynku. Systemy, nazywane domowymi, mogą być również stosowane w budynkach hotelowych, przemysłowych i biurowych, gdyż na rynku dostępne są elementy systemowe (filtry, centrale deszczowe) umożliwiające obsługę również i takich obiektów. Zasada działania systemów domowych, stosowanych w obiektach większych, jest jednak identyczna jak tych stosowanych w domach jednorodzinnych. Systemy ogrodowe W ramach systemów ogrodowych można wyróżnić kilka rodzajów. Jako kryterium podziału stosować można: * materiał, kształt i wielkość zbiornika,
* zastosowany rodzaj filtracji (filtry przepływowe, gdy nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizacji lub roku, lub filtry zbierające, gdy przelew ze zbiornika połączony jest z układem rozsączającym wodę do gruntu),
* lokalizację filtra (wewnątrz lub na zewnątrz zbiornika),
* kierunek odprowadzenia nadmiaru deszczówki,
* lokalizację pompy,
* sposób dystrybucji wody.
Ze względu na lokalizację systemu pompowego możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje systemu:
* system wyposażony w pompę samozasysającą umieszczoną na powierzchni terenu,
* system wyposażony w automatyczna pompę zatapialną umieszczoną w zbiorniku.

Systemy domowe
W ramach systemów domowych można wyróżnić kilka ich rodzajów. Jako kryterium podziału stosować można: * materiał, kształt i wielkość zbiornika, * zastosowany rodzaj filtracji (filtry przepływowe lub zbierające), * lokalizację filtra (wewnętrzną lub zewnętrzną), * kierunek odprowadzenia nadmiaru deszczówki, * rodzaj i lokalizację systemu pompowego, * rodzaj zastosowanego systemu uzupełniania wodą wodociągową w okresach braku opadów. Rozpatrując kryterium lokalizacji systemu pompowego oraz elementów uzupełniania wodą wodociągową, możemy rozróżnić dwa główne systemy: * zawierające centralę deszczową ze zintegrowanym uzupełnianiem wodą wodociągową, zlokalizowaną wewnątrz budynku, * zawierające pompę zatapialną umieszczoną w zbiorniku i system uzupełniania umieszczony w budynku.

Dobór pojemności Aby obliczyć optymalną pojemność zbiornika na deszczówkę, możemy do obliczeń zastosować metodę szczegółową lub uproszczoną. * Metoda szczegółowa Aby obliczyć optymalną pojemność zbiornika, niezbędne są następujące dane: – Lokalizacja geograficzna budynku Jest ona ściśle powiązana z roczną sumą opadów (dane z wielolecia). – Efektywna wielkość powierzchni dachu, z którego deszczówka spływać ma do zbiornika Jest to rzut poziomy powierzchni dachu. Może również zdarzyć się, iż wodę zbierać się będzie tylko z jednej części połaci dachowej. Wtedy do dalszych obliczeń przyjmujemy tylko wielkość rzutu tej połaci. – Współczynnik spływu Jest on ściśle związany z materiałem pokrycia dachu oraz jego nachyleniem. Określa on, jaka część wody padającej na daną powierzchnię może zostać doprowadzona do zbiornika magazynującego deszczówkę. W zbiornikach powinna być gromadzona woda tylko z powierzchni dachowych. Najodpowiedniejsze do tego celu są gładkie powierzchnie pokryte blachą czy też glazurowaną dachówką ceramiczną lub betonową. Uzysk wody z dachów zielonych kształtuje się na poziomie 30-40% (0,3-0,4). Woda ta, pomimo że może mieć brązowawy odcień, nadaje się do spłukiwania toalet oraz podlewania ogrodów. – Zapotrzebowanie na wodę W sytuacji, gdy woda deszczowa będzie używana tylko do podlewania ogrodu, roczna wartość zużycia wody kształtować się będzie na poziomie około 60 litrów (intensywne podlewanie to około 120 litrów) na 1 m2 ogrodu. W przypadku stosowania wody do celów domowych, a więc do prania, spłukiwania WC i prac porządkowych, należy przyjąć zużycie dobowe na poziomie około 67 litrów wody na osobę. Jeśli przewidujemy obsługiwać deszczówką aplikacje zarówno domowe, jak i ogrodowe, potrzebna ilość wody będzie wynikiem sumy iloczynu ilości osób i dziennego zużycia wody oraz iloczynu powierzchni ogrodu i zużycia wody niezbędnej do podlania 1 m2 powierzchni trawnika.

Przykład

* Roczna wielkość opadów: średnia wielkość opadów (l/m2) * efektywna powierzchnia dachu (m2) * współczynnik spływu = uzysk wody (l/rok): 700 * 120 * 0,8 = 67 200 l/rok.

* Roczne zapotrzebowania na wodę: Spłukiwanie WC (na osobę/rok): 9015 * 4 osoby = 36 060 l/rok. Pranie (na osobę/rok): 3685 * 4 osoby = 14 740 l/rok. Prace porządkowe/mycie auta (na osobę/rok): 800 * 4 osoby = 3200 l/rok. Podlewanie ogrodu (na m2/rok): 60 * 500 m2 = 30 000 l/rok. Suma: 84 000 l/rok.

* Wielkość zbiornika na wodę deszczową: (67 200 + 84 000)/2 * 21 dni/365 = 4350 litrów
Optymalna pojemność zbiornika to 4350 litrów. Zaleca się zaokrąglić w górę do wielkości całkowitej, np. 5000 litrów. Aby w sposób przybliżony oszacować wymaganą pojemność zbiornika, można skorzystać z tabel 2 i 3.

Podsumowanie Systemy gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej zdobywają sobie coraz liczniejsze rzesze zadowolonych użytkowników w naszym kraju. Dobrze dobrany, zaprojektowany i wykonany system daje wymierne oszczędności i pozwala znacząco uniezależnić się od dostawców wody i odbiorców ścieków. W kolejnych wydaniach skupimy się między innymi na rodzajach zbiorników służących do magazynowania deszczówki, a także dotkniemy aspektów związanych z różnymi rodzajami systemów filtracyjnych oraz pomp i systemów pompowych do wód deszczowych.
Mariusz Piasny
Schemat 1. System z pompą samozasysającą. Schemat 2. System z automatyczną pompą zatapialną. Schemat 3. System wyposażony w centralę deszczową. Schemat 4. System wyposażony w pompę zatapialną.
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij