Dziś na ringu „Magazynu Instalatora”: kanalizacja wewnętrzna. Geberit

Badania systemów rurowych, wykonywane w Fraunhofer Institute zgodnie z normą EN 14366, nie dają odpowiedzi na pytanie, jaki poziom hałasu będzie rejestrowany w pomieszczeniu chronionym w warunkach rzeczywistych, gdzie zwykle ani ściana działowa, ani strop nie mają tak wysokich parametrów (izolacyjność itd.) jak na stanowisku pomiarowym w niemieckim laboratorium. Standardowa konfiguracja takiego stanowiska to: 4 kondygnacje (włączając piwnice), piwnice izolowane przed hałasem materiałowym, 25 cm odcinek uspokajający w piwnicy, 2 mocowania na kondygnację, ściana: 220 kg/m2, pomiar na parterze, za/przed ścianą, przepływ laminarny 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 l/s (przepływ ciągły). Najlepszym rozwiązaniem jest zatem stworzenie w laboratorium takich warunków, jakie panują w rzeczywistości w budynkach obecnie wznoszonych, a następnie wykonanie pomiarów, które uwzględniają również wymagania stawiane przez normy krajowe dla izolacji akustycznej budynków (np. Niemcy: DIN 4101). Firma Geberit zbudowała tego typu stanowiska we własnym laboratorium akustycznym w Szwajcarii. Badania przeprowadzono na zgodność z normą DIN 4101 przy współudziale przedstawicieli Fraunhofer Instytut, uzyskując realne do osiągnięcia wartości. Dzięki podjęciu takich działań firma Geberit może zaoferować kompletny system spełniający wymagania normy DIN 4101, dający dodatkową korzyść, jaką jest gwarancja osiągnięcia założonych w projekcie dopuszczalnych poziomów hałasu. „Kompletny system” oznacza bowiem systemowe rozwiązania dla różnych rzeczywistych sytuacji budowlanych. Zastosowanie jedynie jednego elementu, np. wyciszonego systemu rurowego, nie daje gwarancji spełnienia warunków określonych normą, ponieważ poziom hałasu w pomieszczeniu chronionym zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj ściany i stropu, sposób wykonania połączenia ściany działowej ze stropem, sposób montażu systemu rurowego (rodzaj ścianki instalacyjnej). Konfiguracja stanowiska w laboratorium fizyki budowli firmy Geberit: 2 l/s przepływa przez system po uruchomieniu spłukiwania – nie jest to przepływ ciągły (laminarny), trzy kondygnacje, piwnica nieizolowana, woda pitna: ciśnienie 0,3 MPa, czas napełniania ok. 45 s, ściana 180 kg/m2, przedścianka (efekt izolacyjny), strop: grubość 220 mm. Badania przeprowadzono dla następujących systemów kanalizacji sanitarnej: Geberit Silent-PP, Geberit Silent-db20 oraz w układzie mieszanym, czyli pion w systemie Silent-db20, a podejścia w systemie Silent-PP. Do montażu przyborów sanitarnych na stanowisku badawczym wykorzystano systemy: Geberit GIS (przed ścianą masywną, przed ścianą lekką, jako ściana działowa), Geberit Duofix (przed ścianą masywną, przed ścianą lekką, jako ściana działowa), Geberit Duofix w lekkiej ścianie, Geberit Kombifix przed ścianą masywną. Badania wykazały, że najlepsze parametry akustyczne w pomieszczeniu chronionym uzyskuje się przy zastosowaniu systemu instalacyjnego o nazwie GIS, który montowany jest przed ścianką lekką lub przed ścianą masywną.
System ten zapewnia maksymalną ochronę przed propagacją hałasu materiałowego, którego udział w pomieszczeniu chronionym jest najwyższy (około 96%).
Trzy kolory
W skład systemu kanalizacji niskoszumowej Geberit Silent-PP wchodzą:
* Rury Rury trójwarstwowe wykonane z kopolimeru PP: – warstwa zewnętrzna – PP, kolor czarny, – warstwa środkowa – PP MD + talk, kolor szary, – warstwa wewnętrzna – PP, kolor biały. Dodatek talku zwiększa sztywność obwodową rury oraz jej ciężar. Dzięki temu system nie tylko generuje mniejszy hałas powietrzny, ale również pozwala schodzić pionem do poziomu układanego bezpośrednio w ziemi bez potrzeby zmiany systemu.
Właściwości materiału: – Izolacyjność akustyczna: niski poziom hałasu od instalacji kanalizacji. – Wysoka sztywność obwodowa rury: możliwość układania instalacji w ziemi bez dodatkowej osłony.
– Odporność na uderzenia w niskich temperaturach: montaż przewodów możliwy w temperaturach ujemnych (do -10oC).
– Odporność na promieniowanie UV (dodatek sadzy przy produkcji rur i kształtek): pozwala na magazynowanie rur do 2 lat w warunkach atmosferycznych.
– Odporność na chemikalia w ramach kanalizacji domowej.
– Mała wydłużalność termiczna: współczynnik liniowej rozszerzalności 0,08 mm/m*K.
– Temperatura pracy do +90oC.
* Połączenia System Silent-PP charakteryzuje się połączeniem kielichowym. Specjalnie wyprofilowana krawędź kielicha tworzy bezpieczne gniazdo dla uszczelki. Wysokiej klasy materiał, EPDM, z którego wykonane są wszystkie uszczelki systemu, gwarantuje: szczelność, długowieczność, podwyższoną odporność chemiczną, odporność na wysoką i niską temperaturę. * Kształtki Kształtki produkowane są metodą formowania wtryskowego PP wypełnionego kredą. Dodatek kredy zwiększa ciężar kształtek. Kształtki systemu Geberit Silent-PP wyróżniają takie cechy jak: – ożebrowanie kształtek, które w miejscach uderzenia ścieków dodatkowo zmniejsza poziom hałasu emitowanego przez system, – specjalny kształt uszczelki, który ułatwia montaż mufy przesuwnej, – kontrola głębokości wsunięcia bosego końca kształtki w kielich, zapewniająca prawidłowe połączenie, – wszystkie kształtki wyposażone w znaczniki kąta co 30o, – konstrukcja wewnętrzna kształtek (czyszczak, trójnik łagodny) wpływająca na znaczne polepszenie warunków hydraulicznych, co skutkuje wyższą przepustowością przewodów w porównaniu z innymi systemami. * Elementy uzupełniające Asortyment Geberit Silent-PP zawiera również materiały uzupełniające, które gwarantują prawidłową pracę systemu, ochronę przed hałasem materiałowym i powietrznym, ochronę ppoż.: obejmy rurowe z wkładką izolacyjną, materiały izolujące rurociąg od konstrukcji (wąż izolacyjny, taśma izolacyjna, ciężka mata izolacyjna Geberit Isol, tuleje ogniochronne, napowietrzniki). Podsumowanie Rozwój tworzywowych systemów kanalizacyjnych o zwiększonych parametrach akustycznych umożliwia znaczną redukcję hałasu pochodzącego od instalacji zamontowanych w budynku. Jednak aby odnieść sukces w tej dziedzinie i zapewnić komfort akustyczny w pomieszczeniach chronionych, niezbędna jest współpraca architekta, projektanta instalacji i wykonawcy. Szczególne istotny jest staranny montaż z uwzględnieniem zaleceń, takich jak: – izolowanie przewodów, które ze względów konstrukcyjnych muszą być prowadzone w ścianach, – izolowanie szybów instalacyjnych lekkich (pogłos), w których prowadzone są piony, – wykonanie przejścia pionu w poziom zawsze przy pomocy dwóch kolan 45o, a w przypadku pionów o wysokości ponad 10 m – wykonanie u podstawy pionu odcinka „uspakajającego” o długości 25 cm, – do mocowania instalacji stosowanie wyłącznie systemowych obejm z wkładką, – zabezpieczenie przed propagacją hałasu materiałowego przy pomocy taśmy izolacyjnej wszystkich przejść przez przegrody, – w przypadku podwyższonych wymagań akustycznych dodatkowo izolowanie matą Geberit Isol odsadzek na pionach, przejść pionów w poziom, zabetonowanych podejść kanalizacyjnych. Należy pamiętać, że tylko zastosowanie wszystkich rozwiązań, również tych na etapie projektowania pomieszczeń, pozwala na uzyskanie żądanego efektu, a pominięcie choćby jednego czynnika może zniweczyć nakład pracy i kosztów. mgr inż. Zuzanna Łepkowska Pytanie do… Które systemy zapewniają najlepsze parametry tłumienia hałasu w instalacji kanalizacyjnej? niskoszumowa, system, Silent-PP, GIS, Duofix
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij