Wymagania stawiane zbiornikom przepompowni w kanalizacji ciśnieniowej. Tłoczenie ze studni.

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się przed nami duże możliwości jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, w tym w nowe systemy kanalizacyjne. Właśnie w tej dziedzinie mamy największe opóźnienia cywilizacyjne. Świadczy o tym choćby fakt, że tylko 10% naszych gmin wiejskich jest skanalizowanych. Projektowanie kanalizacji na tych obszarach nie jest rzeczą łatwą. Ze względu na rzadką zabudowę, małą ilość mieszkańców czy duże odległości, na jakie mamy przetransportować ścieki, możliwość wykorzystania tradycyjnych systemów kanalizacyjnych, tj. grawitacyjnego czy mieszanego, jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Dlatego też w ostatnim okresie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się systemy alternatywne, takie jak np. kanalizacja ciśnieniowa. W systemie tym każdy z domów podłączony jest do kanalizacji za pomocą własnej małej przepompowni. Jeden wspólny rurociąg tłoczny transportuje ścieki bezpośrednio na oczyszczalnie lub do pompowni pośredniej. Małe przekroje rurociągów i ich płytkie ułożenie bez konieczności zachowywania spadków to tylko niektóre aspekty powodujące, że koszty inwestycyjne kanalizacji ciśnieniowej są nawet o 30-40% mniejsze w porównaniu z systemami tradycyjnymi. Oczywiście, decydując się na tego typu rozwiązania, musimy mieć świadomość, że wykorzystuje się w nich więcej elementów mechanicznych (pompy, zbiorniki, orurowanie) i elektronicznych (sterowania). Żywotność tych elementów zależy głównie od jakości poszczególnych komponentów oraz ich właściwego montażu i eksploatacji. Przyjrzyjmy się wymaganiom stawianym zbiornikowi przydomowej przepompowni ścieków stosowanej w kanalizacji ciśnieniowej. Wymagania dla zbiornika Zbiornik tego typu montuje się najczęściej na prywatnych, już zagospodarowanych posesjach. Oznacza to możliwie małą dewastację terenu podczas zabudowy, tj. małe wykopy oraz ręczny montaż pompowni, ponieważ wjazd dźwigu na posesję jest często niemożliwy. Poza tym wykorzystanie go podwyższa koszty montażu.
Systemy kanalizacji ciśnieniowej stosuje się często na terenach o wysokim poziomie wody gruntowej. Poziom ten jest zmienny i może w krytycznym czasie, np. wiosną, sięgać 20-30 cm poniżej terenu. Dlatego należy stosować zbiorniki przepompowni, które są szczelne (monolityczne) oraz zabezpieczone przed wypłynięciem. Bezwzględnie ważne jest obsypanie zbiornika gruntem budowlanym i jego zagęszczenie. Polepsza to właściwości antywyporowe oraz zapobiega jego nierównemu osiadaniu w gruncie. Nierówne osiadanie zbiornika może powodować późniejsze problemy eksploatacyjne! Warto żeby obliczenia statyczne oraz dokładny opis posadowienia zbiorników stały się stałym elementem specyfikacji przetargowych. Pompownia powinna wystawać od 5 do 10 cm powyżej terenu, co uniemożliwia dostawanie się wody z zewnątrz podczas deszczu. Głębokość zbiornika powinna być tak dobrana, by zabezpieczać go przed przemarzaniem. W warunkach polskich oznacza to zbiornik od 2 m do 2,3 m. Retencja czynna zbiornika powinna umożliwiać 4-5-krotną wymianę ścieków w ciągu doby, co zabezpiecza ścieki przed sedymentacją i zagniwaniem. Dodatkowo zbiornik powinien posiadać tzw. retencję awaryjną, min. 30-50 l/osobę, umożliwiającą 1-2-dniowe oszczędne korzystanie z kanalizacji w razie np. awarii pompy. Do wymiany ścieków w samym zbiorniku trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Zauważmy, że w warunkach polskich przyjmuje się ilość dopływających ścieków do pompowni przydomowej, przemnażając średnią ilość mieszkańców w domu jednorodzinnym (4 os.) razy średnią ilość ścieków przypadającą na jedną osobę (150 l). Wynika z tego, że do pompowni wpływa ok. 600 l ścieków na dobę. By zapewnić zakładaną wymianę, retencję czynną ustalamy na poziomie 100-150 l. W warunkach wiejskich często jednak ilość mieszkańców, przypadająca na jeden dom jednorodzinny, jest znacznie mniejsza (1-2 os.). Mniejsza też jest ilość ścieków wpływających do pompowni (często tylko 50 l/os./dobę). Wynika z tego, że przy tak ustawionej retencji czynnej nasza pompownia będzie włączać się raz na 2-3 dni! To oznacza niebezpieczeństwo fetoru i przyspieszonej korozji pompowni. Dlatego do każdego domu, przy ustaleniu retencji czynnej, należy podchodzić indywidualnie, w zależności od ilości mieszkańców. Pompownia konstrukcyjnie powinna zmniejszać zjawisko odkładania się tłuszczy i innych elementów na ściankach zbiornika, np. przez zastosowanie półkulistego dna oraz ścianek zbiornika o dużej gładkości. Dobrane w konstrukcji pompowni materiały powinny być odporne na korozję. W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem są zbiorniki z PE-HD, które są nie tylko lekkie (łatwe w montażu) i szczelne (monolityczne), ale również jako jedyne praktycznie w 100% odporne na korozyjne działanie ścieków. Dla innych elementów, takich jak orurowanie czy armatura pompy, obowiązuje podstawowa zasada – im więcej materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, polietylen, NBR przy uszczelkach), tym dłuższa żywotność. W tym aspekcie nie bez znaczenia jest również regularne czyszczenie przepompowni. Walory użytkowe Ważne są także walory użytkowe. Dobrym przykładem jest tu średnica zbiornika. Spotyka się rozwiązania, gdzie średnica przepompowni jest mniejsza niż 800 mm. Nie możemy jednak wykluczyć zaistnienia konieczności wejścia do zbiornika. W takiej sytuacji nie jest to możliwe bez jego wcześniejszego demontażu z gruntu! Najczęstszą metodą posadowienia pompy w zbiorniku jest tzw. sprzęgło nadwodne. W tej metodzie pompa zasprzęglana jest z rurociągiem tłocznym nad lustrem ścieków. Jest to metoda wystarczająca dla płytkich zbiorników, a za taki uznać można zbiornik o zagłębieniu do 2,3 m. Należy zwrócić również uwagę na łatwość zasprzęglenia w wypadku całkowicie zalanego zbiornika, kiedy nie widać elementów łączących. Test ten jednoznacznie pokaże klasę zastosowanej konstrukcji sprzęgła. Ważnym elementem ułatwiającym obsługę pompowni jest możliwość zamykania zasuwy odcinającej z poziomu terenu. Jest to szczególnie wymagane w rozwiązaniach, w których pompę domontuje się razem z zaworem zwrotnym. W tym wypadku za każdym razem przed demontażem pompy istnieje konieczność zamknięcia zaworu odcinającego. Zbiornik przepompowni przydomowej powinien być wyposażony lub dawać możliwość podłączenia zaworu płuczącego. Bardzo często w pompowniach przydomowych stosuje się włazy żeliwne, bez względu na to czy jest ona posadowiona w ciągu jezdnym czy nie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zabudowa pompowni w terenie zielonym i zastosowanie włazów polietylenowych, znacznie mniej podatnych na przemarzanie. Ważnym aspektem, gwarantującym szczelność przepompowni, jest podłączenie rurociągu dopływowego. Powinno ono dopuszczać 1-2-stopniową odchyłkę rury odpływowej od osi bez niebezpieczeństwa rozszczelnienia, np. w wypadku nierównomiernego osiadania zbiornika. Decydując się na system kanalizacji ciśnieniowej, trzeba mieć świadomość, że jest to decyzja na wiele lat. Nie warto iść na kompromis. Dobry wybór oznacza tańszą eksploatację.
Andrzej Szeroki Fot. z archiwum Wilo.
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij