ABC ochrony ppoż. Bezpieczne spawanie (1)

Po usunięciu źródła ciepła metale stygną i trwale się zespalają. Podczas spawania dodaje się zwykle spoiwo (dodatkowy metal) stapiające się wraz z materiałem podstawowym w celu wzmocnienia spoiny.
Podział metod spawania zależy m.in. od: rodzaju nośnika energii, materiału podłoża, sposobu wykonania, celu spawania, przebiegu spawania. Najbardziej ogólnym podziałem rodzajów spawania jest podział ze względu na rodzaj nośnika energii. Rodzaje spawania ze względu na rodzaj nośnika energii:
* Elektryczne – łukowe – polega na wytworzeniu łuku elektrycznego (w temperaturach 3500°C) między elektrodą spawalniczą a materiałem spawanym lub między dwoma elektrodami. Pod wpływem wydzielającego się ciepła stapiają się brzegi łączonych przedmiotów. – elektronowe – odbywa się w próżni i polega na wykorzystaniu energii wiązki elektronów, wysyłanych przez żarzącą się elektrodę z wolframu lub tantalu, skupianych i przyspieszanych pod wpływem wysokiego napięcia. Spawanie elektronowe odznacza się szeregiem korzystnych właściwości. Technika ta pozwala łączyć metale (np. wolfram-miedź, niob-miedź), których nie daje się łączyć innymi technikami spawalniczymi. – elektrożużlowe – w spawaniu tym zamiana energii elektrycznej w ciepło odbywa się w warstwie żużlu spełniającego zadanie elementu grzejnego. Jest stosowane do łączenia grubych blach stalowych.
* Aluminotermiczne Spawanie to wykorzystuje ciepło powstające podczas reakcji chemicznej między mieszaniną aluminium i tlenków żelaza. Stosowane m.in. do spawania szyn kolejowych i tramwajowych.
* Gazowe Spawanie gazowe wykorzystuje płomień mieszanki gazu palonego z tlenem (najczęściej acetylenu w temperaturach do 3100°C); stosowane jest do spajania blach o grubości od 0,4 do 40 mm.
* Laserowe Spawanie laserowe polega na stapianiu obszaru styku łączonych przedmiotów w wyniku doprowadzenia do tego obszaru skoncentrowanej wiązki światła. Spawanie takie prowadzone jest w osłonie gazu obojętnego i zapewnia dużą wytrzymałość spoin.
* Wiązką promieni świetlnych Spawanie to polega na stapianiu obszaru styku łączonych przedmiotów w wyniku skoncentrowania promieniowania świetlnego na małej powierzchni w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego. W praktyce najczęściej stosuje się „spawanie łukowe”, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny oraz „spawanie gazowe”, w którym źródłem ciepła jest płomień tlenowo-gazowy. Prace spawalnicze zaliczane są do prac niebezpiecznych pożarowo, których prowadzenie może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu. Statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odnotowują co roku 900 pożarów powstałych podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. Zagrożenie pożarowe od prowadzonych prac spawalniczych spowodowane jest przede wszystkim wytwarzaniem się z urządzeń spawalniczych źródeł ciepła o bardzo wysokich temperaturach (2500-5000°C), powstawaniem gorących odprysków metali i żużlu (1000-2000°C), a także przewodnictwem cieplnym metali, które przy zetknięciu z materiałem palnym mogą łatwo spowodować ich zapalenie, a w konsekwencji pożar. Często pożar powstaje po upływie kilku czy kilkudziesięciu godzin po zakończeniu prac spawalniczych, gdyż iskry początkowo mogą spowodować żarzenie się palnego materiału przy niewielkiej generacji dymu, nie powodując od razu powstania spalania płomieniowego. Najwięcej pożarów odnotowuje się w trakcie prowadzenia różnych prac remontowych i instalacyjnych rurociągów, kotłów, zbiorników itp., przede wszystkim przy pracach wykonywanych poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem lub nieprzewidzianych instrukcją technologiczną.
Do najczęstszych przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, podczas prowadzenia prac spawalniczych, należy zaliczyć:
* brak odpowiedniego przygotowania pomieszczeń, urządzeń oraz instalacji technologicznych i technicznych do prowadzenia prac spawalniczych,
* prowadzenie prac spawalniczych w obiektach o szczególnym zagrożeniu pożarowym bez zabezpieczenia odpowiedniego do wielkości zagrożenia pożarowego,
* nieznajomość wymagań przeciwpożarowych lub nieprzestrzeganie ustalonej technologii prac spawalniczych,
* dopuszczenie do prowadzenia prac spawalniczych osób nieposiadających uprawnień spawalniczych oraz koniecznych w tym zakresie wiadomości,
* brak odpowiedniego nadzoru nad prowadzeniem prac spawalniczych oraz kontroli obiektów po zakończeniu tych prac.
Przeważnie na zjawisko powstawania pożarów przy pracach spawalniczych ma wpływ nieznajomość przez spawaczy, a także osoby nadzorujące spawanie, zagrożeń występujących przy spawaniu, niezastosowanie przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru oraz nieostrożność w czasie wykonywania tych prac.
Tomasz Sawicki
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij