Mieszkaniowe wymiennikowe stacje ciepła. Elementy z charakterem.

Dynamiczny zespół regulacyjny [1], głowica termostatyczna [5] oraz wymiennik ciepła [9] zostały omówione szczegółowo w poprzednim artykule poświęconym mieszkaniowym stacjom wymiennikowym*. Jednak aby nie pominąć żadnego z elementów mieszkaniowej stacji wymiennikowej ciepła, należy również je tu wymienić.

W skład mieszkaniowej stacji wymiennikowej ciepła wchodzą:

* Dynamiczny zespół regulacyjny bezpośredniego działania [1] jest to centralna jednostka w mieszkaniowej stacji wymiennikowej, która pełni funkcję regulatora ciśnienia i temperatury ciepłej wody użytkowej. Umożliwia ona zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową przy zachowaniu jej temperatury na stałym poziomie. W wyniku różnicy ciśnienia, wywołanego poborem ciepłej wody użytkowej, „membrana” otwiera lub zamyka obieg czynnika grzewczego, przepływającego przez wymiennik ciepła [9], podgrzewającego wodę zimną. Jednocześnie temperatura ciepłej wody użytkowej jest regulowana przez termostat [5].

* Termostatyczny zawór obejściowy [2] jest to zawór termostatyczny, sterowany głowicą termostatyczną [3], która reaguje na temperaturę przepływającego czynnika grzewczego. Jego zadaniem jest utrzymanie minimalnej temperatury czynnika grzewczego zasilającego stację wymiennikową. Łączy zasilanie z powrotem i wywołuje cyrkulację czynnika grzewczego. Gdy temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu osiąga wartość poniżej nastawy na głowicy termostatycznej [3], otwiera się i powoduje przepływ czynnika grzewczego, aż do osiągnięcia wartości zadanej na głowicy termostatycznej [3]. Termostatyczny zawór obejściowy powoduje natychmiastową dyspozycyjność zasilania w czynnik grzewczy stacji wymiennikowej.

* Ogranicznik temperatury powrotu [3] jest to głowica termostatyczna reagująca na temperaturę czynnika grzewczego zasilającego wymiennik ciepła [9]. Steruje pracą zaworu termostatycznego [2] zabudowanego na obejściu wymiennika. Wartość nastawy związana jest z minimalną temperaturą czynnika grzewczego zasilającego stację wymiennikową w stanie czuwania. Wartość nastawy może być zmienna lub mechanicznie blokowana za pomocą specjalnych sztyftów blokujących.

* Filtr [4] jest to filtr siatkowy o gęstości oczek 0,75 mm. Jego zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń mechanicznych znajdujących się w czynniku grzewczym.

* Głowica termostatyczna [5] jest to specjalna głowica z czujnikiem przylgowym, służąca do regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej.

* Zawór mieszający do wody pitnej [6] jest to zawór, który reguluje temperaturę ciepłej wody użytkowej na wyjściu ze stacji wymiennikowej. W ten sposób zapobiega się możliwości poparzenia podczas poboru wody. Dzięki zastosowaniu zaworu mieszającego do wody pitnej, stacja wymiennikowa jest przystosowana do wszystkich zastosowań w życiu publicznym, np. w przedszkolach, szkołach, szpitalach itp. Woda zimna jest mieszana z wodą ciepłą poprzez element termostatyczny, uzyskując w ten sposób nastawioną wcześniej temperaturę. W przypadku zakłóceń w dopływie zimnej wody zawór mieszający zostaje natychmiast zamknięty. Termostatyczne zawory mieszające w niektórych krajach są, zgodnie z normą EN 1111, stosowane jako obowiązkowe zabezpieczenie temperaturowe w miejscach poboru wody.

* Zawór kulowy do c.o. [7] jest to zawór odcinający zabudowany na cyrkulacji czynnika grzewczego, z pokrętłem motylkowym i z przyłączami gwintowanymi.

* Zawór kulowy do wody pitnej [8] jest to zawór odcinający zabudowany w instalacji wody pitnej zimnej i ciepłej wody użytkowej, z pokrętłem motylkowym i przyłączami gwintowanymi. Zawory do wody pitnej muszą dodatkowo posiadać atesty PZH do zastosowania w instalacji wody pitnej.

Wymiennik ciepła [9] jest to płytowy wymiennik ciepła z stali stopowej, lutowany, z przyłączami gwintowanymi. Przekazuje ciepło od czynnika grzewczego do wody zimnej, która po przejściu przez wymiennik ciepła staje się ciepłą wodą użytkową. Wymiennik ciepła musi posiadać atest PZH do stosowania przy wodzie pitnej.

* Wodomierz [10] jest to najczęściej wodomierz skrzydełkowy do łącznego pomiaru zużycia wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej. Średnica nominalna DN 15, wydajność Qn = 1,5 m3/h oraz długość zabudowy L = 80 mm. Wodomierz musi posiadać atest PZH do stosowania przy wodzie pitnej.

* Ciepłomierz [11] jest to ciepłomierz z wodomierzem skrzydełkowym lub utradźwiękowym do łącznego pomiaru zużycia ciepła na wytworzenie ciepłej wody użytkowej oraz na celce grzewcze. Średnica nominalna DN 15, wydajność Qn = 0,6 m3/h oraz długość zabudowy L = 80 mm.

* Regulator różnicy ciśnienia [12] jest to regulator proporcjonalny bezpośredniego działania o figurze prostej, który pracuje bez energii pomocniczej z zewnątrz. Jego zadaniem jest zapewnie stabilnych warunków ciśnieniowych dla stacji po stronie czynnika grzewczego. Regulator ten ustawiany jest na stosunkowo dużą regulowaną różnicę ciśnienia w stosunku do regulatorów różnicy ciśnienia na pionach typowych grzewczych instalacji c.o.

Przedmiotem następnego artykułu będą obiegi mieszkaniowych stacji wymiennikowych.

Grzegorz Ojczyk

* („Magazyn Instalatora” 5/2011 s. 42-43, http://www.instalator.pl/archi/2011/mi5(153)/42.pdf i 43.pdf – przyp. red.)

 

Fot. 1. Filtr.

Fot. 2. Regulator różnicy ciśnienia.

Schemat mieszkaniowej stacji wymiennikowej.

1 – dynamiczny zespół regulacyjny bezpośredniego działania,  2 – termostatyczny zawór obejściowy,   3 – ogranicznik temperatury powrotu, 4 – filtr,   5 – głowica termostatyczna,   6 – zawór mieszający do wody pitnej,   7 – zawór kulowy do c.o.,   8 – zawór kulowy do wody pitnej,   9 – wymiennik ciepła,   10 – wodomierz,   11 – ciepłomierz,   12 – regulator różnicy ciśnienia.  

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij