Wiatr i inne prądy powietrzne działające na otwór wylotowy wentylacji grawitacyjnej wzmagają wyciąg, gdy działają wstępująco, poziomo lub zstępująco przy kącie pochylenia do poziomu mniejszym niż 22 stopnie. Przy większym kącie pochylenia powodują zmianę kierunku ruchu powietrza w kanałach, wtłaczając powietrze do pomieszczenia.

Prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej (jest także nawiewna, głównie na statkach, gdzie stosuje się odpowiedniego kształtu nawiewniki, które muszą być zawsze zwrócone na wiatr) uwarunkowane jest znajomością rozkładu ciśnień w miejscu montażu wywiewnika montowanego na powierzchni budynku i bez tej wiedzy nie pomoże montaż ruchomej nasady (wywietrznika), która ustawi się zgodnie z kierunkiem wiatru, jeśli w pobliżu otworu wywiewnego współczynnik aerodynamiczny K będzie dodatni.

Również w okresach przejściowym i letnim, w których różnica temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego jest niewielka lub równa 0, można przedłużyć działanie wentylacji grawitacyjnej przez zamontowanie na kanałach wylotowych wywietrzników, które dzięki specyficznej konstrukcji wykorzystując zjawisko występowania podciśnienia na 2/3 obwodu narażonego na działanie wiatru, pozwalają  wykorzystać energię kinetyczną wiatru do wytwarzania podciśnienia i wzmożenia wywiewu, niezależnie od kąta pochylenia i kierunku wiatru.

Chronią one także wylot kanału przed wpływem przed wpływem prądów powietrza występujących w sąsiedztwie ścian. W czasie bezwietrznej pogody ten system wentylacji nie działa.

W Polsce strefy ciszy występują od 5 do  ok. 16% dni w ciągu roku i tak : we Wrocławiu przez ok. 5% dni ,w Gdańsku przez ok. 10% dni.

Istniejące wywietrzniki można podzielić na następujące grupy:

* z ekranami bocznymi – okrągłe, kwadratowe,

* gwiaździsto-szczelinowe.

Jak dobrać odpowiedni wywietrznik?

Producenci wywietrzników opracowali dla swoich produktów odpowiednie programy do ich doboru i przy projektowaniu instalacji wywiewnej, grawitacyjnej  można je z powodzeniem używać.

Dla zainteresowanych podaję sposób obliczeń, który pozwoli na śledzenie zależności poszczególnych danych na prawidłowy dobór wywietrznika:

Obliczamy prędkość powietrza w przewodzie przed wywietrznikiem

vo = 4,43 * {(p1 + K * pd)/[gw * (dz1 + L * l/d + dzw)]}1/2 [m/s], gdzie:

p1 – ciśnienie czynne wywołane nadciśnieniem powietrza przed wlotem do przewodu i różnicą temperatur powietrza przed wlotem do przewodu i na zewnątrz wywietrznika [kG/m2],

p1 = dpw + hw * (gz – gw) [kG/m2], gdzie:

dpw – nadciśnienie powietrza przed wlotem do przewodu wywołane działaniem wiatru na budynek, przy najczęściej spotykanych prędkościach wiatru, można przyjąć 0,5 m/s

hw – długość przewodu dołączonego do wywiewnika [m],

gz – ciężar właściwy powietrza na zewnątrz wywiewnika [kG/m3],

gw – ciężar właściwy powietrza przed wlotem do przewodu [kG/m3].

K – aerodynamiczny współczynnik wywietrznika:

– dla okrągłego – K = 0,4,
– dla kwadratowego – K = 0,28,
– dla gwiaździstego – K = 0,41,pd
– ciśnienie dynamiczne przy prędkości wiatru vw:

pd = vw2 * gz/2*g [kG/m2]

dz1 – współczynnik oporu miejscowego wlotu do przewodu,

L – współczynnik tarcia charakterystyczny dla materiału przewodu,

l – długość przewodu przyłączonego do wywietrznika  [ m ] ,

d – średnica przewodu wywietrznika [ m ] ,

dzw –współczynnik oporu miejscowego dla wywietrzników:

– dla okrągłego – 1,2,p=p1

– dla prostokątnego – 1,6,

– dla gwiaździstego – 1,88.

Ilość powietrza zasysanego przez wywietrznik wynosi:

V = 3600 * vo* p * d2/4 [m3/h],

Dla wywietrznika dla założonej wydajności, średnicę przewodu d można wstępnie określić wg przybliżonej prędkości  powietrza w przewodzie:

vo’ = 0,6 * vw [m/s], gdzie:

vw – średnia prędkość wiatru dla rozpatrywanego terenu.

Częstotliwość, w ciągu roku, występowania wiatrów z różnych kierunków o prędkości powyżej 5 m/s wynosi dla:

– Wrocławia – ok. 18,6%,
– Gdańska – ok. 35%.

Ww. dane sugerują, że wentylacja grawitacyjna w różnych stronach Polski ma różne uwarunkowania i należy je brać pod uwagę przy projektowaniu wentylacji grawitacyjnej.

I na zakończenie pytanie: wentylacja czysto grawitacyjna (tylko dla fachowców!), czy hybrydowa, która jest niezawodna w każdych warunkach i praktycznie niezawodna, pod warunkiem, że dobrze się ją zaprojektuje.

Dorota Węgrzyn
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij