Dziś na ringu „Magazynu Instalatora”: kotły kondensacyjne. Immergas

W kotłach gazowych ciepło uzyskiwane jest w procesie spalania paliwa węglowodorowego. W procesie spalania wodór zostaje utleniony i powstaje woda, która z uwagi na wysoką temperaturę spalin występuje w postaci pary. Powietrze pobierane przez kocioł, niezbędne do procesu spalania, również zawiera w sobie parę wodną.
Praca kotła klasycznego prowadzona jest z wysoką temperaturą spalin tak, aby nie doprowadzić do wykraplania się z nich pary wodnej i powstawania kondensatu, który z uwagi na swoje własności fizykochemiczne wpływa silne korozyjnie na elementy tych kotłów. Temperatura spalin w kotłach klasycznych, w zależności od modelu kotła i jego mocy, może wynosić od powyżej dziewięćdziesięciu do stu kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Przy wysokiej temperaturze spalin mamy do czynienia z wysokimi stratami kominowymi – gazy spalinowe zabierają tym więcej ciepła, im wyższa jest ich temperatura.

Odporne materiały

Kotły kondensacyjne są wykonane z materiałów odpornych na działanie kondensatu i tak skonstruowane, by móc pracować z jego dużymi ilościami – przeciętnie z 1 m3 spalonego gazu, w zależności od stopnia kondensacji, otrzymujemy 1 do 1,5 l kondensatu. W procesie kondensacji odzyskujemy więc ciepło w takiej ilości, jaka potrzebna jest do doprowadzenia do wrzenia uzyskanego kondensatu.
Żeby wystąpiło zjawisko kondensacji, trzeba obniżyć temperaturę spalin do temperatury punktu rosy, która w przypadku spalania gazu E (GZ 50) wynosi ok. 57°C. Już samo obniżenie temperatury spalin w kotłach kondensacyjnych powoduje, że ich sprawność, nawet jeżeli pracują bez kondensacji, jest wyższa o 6-7% w stosunku do kotła klasycznego. Jeżeli w wyniku obniżenia temperatury spalin poniżej punktu rosy wystąpi kondensacja, to sprawność kotła może się zwiększyć dodatkowo o 9%. Wynika z tego, że na samym procesie spalania w kotle kondensacyjnym jesteśmy w stanie zaoszczędzić do 16% gazu w stosunku do kotła klasycznego.

Palnik modulowany

Współczesne kotły wyposażone są w palnik modulowany, którego moc zmieniana jest w zależności od aktualnego zapotrzebowania na moc grzewczą. W kotłach klasycznych wysoką temperaturę spalin osiąga się przez pracę palnika z nadmiarem mocy w stosunku do mocy odbieranej przez wymiennik kotła. W kotłach kondensacyjnych moc, z jaką pracuje palnik, może być o wiele niższa.
Jeżeli kocioł pracuje z nadmiarem mocy w stosunku do zapotrzebowanej, zwiększa się ilość wyłączeń i startów palnika. Każdy start palnika związany jest z określonymi stratami. Tak więc im więcej startów, tym większe straty.
Jeżeli kocioł może pracować z niską mocą, jest w stanie dopasować swoją pracę do zapotrzebowania na ciepło, a co za tym idzie – zmniejszyć straty związane z częstymi startami. Moc minimalna kotłów kondensacyjnych firmy Immergas, w zależności od modelu, wynosi zaledwie 12-20% mocy znamionowej. Dla porównania kocioł klasyczny i kondensacyjny o mocach znamionowych 24 kW mają moce minimalne równe odpowiednio: 9,3 i 3 kW.
Zdecydowana większość sezonu grzewczego to okresy z dodatnimi temperaturami zewnętrznymi, przy których zapotrzebowanie mocy na c.o. jest niewielkie. W tym czasie, gdy kotły kondensacyjne mogą jeszcze znacznie zmniejszać swoją moc i pracować z niewielką ilością startów, kotły klasyczne pracują z mocą minimalną znacznie przewyższającą moc zapotrzebowaną, co związane jest z dużą ilością startów.
Straty ciepła całego systemu grzewczego związane są z temperaturą wody w systemie. Im niższa temperatura, tym mniejsze straty. Ponieważ kotły kondensacyjne mogą pracować z niższymi temperaturami czynnika grzewczego niż kotły klasyczne, zastosowanie ich w systemach grzewczych znacznie ogranicza te straty.

Reasumując

Kotły kondensacyjne to:
* większa sprawność procesu spalania nawet o 16% w stosunku do kotła klasycznego,
* małe straty związane z ilością startów dzięki elastycznemu dopasowaniu mocy palnika do aktualnego zapotrzebowania na ciepło,
* minimalizacja strat systemu grzewczego. Dzięki pracy z niskimi temperaturami czynnika (20-25°C) zastosowanie kotłów kondensacyjnych w systemach grzewczych w sposób znaczący zmniejsza zużycie gazu w stosunku do kotłów klasycznych.
Kotły kondensacyjne firmy Immergas wyposażone są w pogodową automatykę, która posiada wiele funkcji pozwalających na dostosowanie pracy kotła do mocy i charakteru instalacji, aktualnego zapotrzebowania na ciepło oraz charakteru ogrzewanego obiektu, co dodatkowo zwiększa korzyści wynikające z ich zastosowania.
Immergas, jeden z czołowych graczy branży grzewczej, jest producentem nie tylko kotłów tradycyjnych i kondensacyjnych, w swojej ofercie posiada również pompy ciepła, podgrzewacze, grzejniki, zasobniki, kolektory słoneczne, termostaty i wszystkie inne produkty niezbędne do stworzenia wydajnego zintegrowanego systemu grzewczego.

Na koniec

Wśród wielu klientów, a nawet instalatorów panuje błędna opinia, że „grzejniki instalacji, do której podłącza się kocioł kondensacyjny, powinny być przewymiarowane”. Mówiąc delikatnie, rozpowszechniają je osoby, którym obce jest znaczenie słowa „przewymiarowanie” i wiedza na temat techniki grzewczej.
Witold Twardowski

Pytanie do…
Z jaką mocą minimalną w stosunku do mocy znamionowej i minimalną temperaturą czynnika grzewczego mogą pracować Państwa kotły?
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij