ABC przewodów kominowych. Kultura palenia

 Jego szczególnie podstępne oddziaływanie jest wynikiem tego, że jest on gazem bezwonnym, bezbarwnym, i pozbawionym smaku, nieco lżejszym od powietrza. W związku z powyższymi cechami potocznie nazwany jest „cichym zabójcą”.

Trujące działanie CO polega na łączeniu się z hemoglobiną i innymi metaloproteinami zawierającymi żelazo (oksydaza cytochromowa). Połączenie hemoglobiny z CO nazywane karboksyhemoglobiną (hemoglobina tlenkowęglowa) tworzy się 300 razy łatwiej i charakteryzuje się znacznie większą trwałością niż połączenie z tlenem, co powoduje że transport tlenu z płuc do tkanek jest drastycznie zmniejszony. Dochodzi do niedotlenienia tkanek – hypoksji. Poza tym CO zwiększa stabilność połączenia hemoglobiny z tlenem, przez co utrudnia oddawania tlenu tkankom, co jeszcze bardziej pogłębia efekt niedotlenienia.

Wystąpienie charakterystycznych objawów uzależnione jest od stężenia CO2 w otoczeniu, ciśnienia atmosferycznego, objętości krwi, zdolności do dyfuzji w płucach, rodzaju wykonywanej pracy i jej obciążenia fizycznego (współczynnik wentylacji płuc), a także cech indywidualnych każdego organizmu.

Najczęściej do zatrucia dochodzi w okresie jesienno-zimowym, przy wzmożonej eksploatacji urządzeń grzewczych niewłaściwie przygotowanych do sezonu grzewczego. Brak świadomości użytkowników urządzeń grzewczych w zakresie dokonywania obowiązkowych przeglądów i konserwacji samego paleniska, jak również przewodów kominowych-dymowych, spalinowych i wentylacyjnych prowadzi do eksploatacji tych urządzeń w sposób tworzący zagrożenie ich bezpieczeństwa.

Niewłaściwa kultura użytkowania palenisk grzewczych, wynikająca ze źle pojętej „oszczędności” cieplnej i nadmiernej hermetyzacji lokali mieszkalnych, prowadzi ponadto do odcięcia dopływu powietrza zewnętrznego i – w konsekwencji – do zakłóceń ciągu kominowego oraz niekontrolowanej emisji spalin do pomieszczeń mieszkalnych. Najczęstszymi wadami przewodów kominowych są: brak drożności przewodów, zaleganie sadzy w przewodach, brak szczelności przewodów i łączników, nieprawidłowe podłączenia kominowe, nieprawidłowe wyprowadzenie przewodów ponad dachem oraz brak właściwej wentylacji pomieszczeń – wywiewnej i nawiewnej.

Warto przypomnieć, że obowiązujące przepisy wymagają, aby wszelkie zmiany w podłączeniach kominowych, w tym wymiana i instalacja nowych urządzeń grzewczych, były poprzedzone wydaniem stosownej opinii kominiarskiej. Do zakresu obowiązkowych czynności profilaktycznych właściciela-zarządcy obiektu należy:

* wykonywanie okresowych kontroli przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych raz w roku przez uprawnioną osobę – mistrza kominiarskiego, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane;

* wykonywanie okresowych czyszczeń przewodów kominowych zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych,

* wykonywanie okresowej kontroli instalacji gazowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane;

* wykonywanie okresowej obsługi konserwacyjnej urządzeń grzewczych zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta

Okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych powinny poprzedzać czynności kontrolno-konserwacyjne urządzeń grzewczych, co umożliwi dokonanie prawidłowych regulacji urządzenia i w konsekwencji jego właściwą eksploatacje.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania palenisk grzewczych coraz częściej instalowane są detektory tlenku węgla w pomieszczeniach zagrożonych jego emisją. Zjawisko to należy uznać za pozytywne z uwagi na to, że jest to dodatkowe urządzenie zwiększające poziom naszego bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że czujniki te nie mogą zastępować wyżej wymienionych czynności kontrolno-konserwacyjnych.

Reasumując, przede wszystkim trzeba zapobiegać niekontrolowanej emisji tlenku węgla w pomieszczeniu, a w drugiej kolejności bronić się przed jej skutkami. Od stosowania się do powyższych porad może zależeć zdrowie, a nawet życie wielu osób.

Mirosław Antos
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij