ABC termomodernizacji. Metody równoważenia

Dlatego tak istotne jest stworzenie im właściwych warunków pracy. Nawet urządzenia najlepszych marek nie będą pracowały poprawnie, jeśli nie zostaną odpowiednio wyregulowane. Jednym zdaniem– aby instalacja pracowała poprawnie, konieczne jest traktowanie jej jako całości i jako całości poddawanie analizom. Analizy takie są z reguły konieczne w chwili, gdy założone parametry pracy instalacji nie są osiągane. Gdy mamy do czynienia np. z niedogrzewaniem pomieszczeń, przyczyny upatruje się w pracy kotła czy pompy. Często jednak problem tkwi w braku właściwej regulacji, a dokładniej – w hydraulicznym równoważeniu instalacji c.o.

Równoważenie hydrauliczne to szereg czynności wykonywanych w celu zapewnienia właściwej pracy wszystkich elementów instalacji dla ich prawidłowej współpracy i osiągnięcia najwyższej możliwej sprawności układu przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów ogrzewania i osiągnięciu warunków komfortu cieplnego. Oznacza to więc dopasowanie przepływów do zewnętrznych warunków obliczeniowych.

Równoważenie hydrauliczne, oprócz prawidłowego rozdziału czynnika grzewczego na wszystkie odbiorniki zgodnie z ich zapotrzebowaniem, powinno zapewnić także możliwość ich pełnej regulacji. Często mylone pojęcia równoważenia i regulacji dzieli subtelna, acz istotna różnica – najogólniej rzecz ujmując, instalację równoważymy po to, by móc ją później regulować. Na przykład przygrzejnikowy zawór termostatyczny w instalacji c.o. nie będzie mógł regulować przepływu przez grzejnik, jeżeli nie będzie miał go skąd „wziąć”. Rachunek ekonomiczny stawia obecnie wysokie wymagania w zakresie energooszczędności budynków, a w szczególności systemów grzewczych. Rosnące ceny nośników energii skłaniają odbiorców do ekonomicznego gospodarowania ciepłem, stąd też zasadność stosowania regulacji i równoważenia w instalacjach hydraulicznych nie powinna wzbudzać żadnych wątpliwości i została poparta już wieloma przykładami.

Równoważenie jest niezbędne do osiągnięcia przepływów obliczeniowych w każdym odbiorniku przy całkowicie otwartych zaworach regulacyjnych i żądanych temperaturach w pomieszczeniach, co w konsekwencji sprowadza się do uzyskania warunków komfortu cieplnego w każdym pomieszczeniu. Ponadto prawidłowy rozdział czynnika zapobiega przegrzewaniu i niedogrzaniu pomieszczeń oraz wahaniom temperatury w pomieszczeniach przy niepełnym wykorzystaniu mocy. Gwarantuje też uzyskanie projektowych mocy odbiorników, np. podczas uruchamiania instalacji po obniżeniu nocnym. Zrównoważona hydraulicznie instalacja przynosi dodatkowo oszczędności energii, za-pobiega hałasom i stwarza dogodne warunki pracy dla zaworów termostatycznych i automatyki regulacyjnej. Aby osiągnąć wszystkie wyżej wymienione warunki – tj. zrównoważyć hydraulicznie instalację – stosuje się odpowiednie zawory równoważące, regulacyjno-pomiarowe oraz regulatory różnicy ciśnień i przepływu.

Równoważenie hydrauliczne instalacji nie jest rzeczą prostą i możliwą do wykonania w każdych warunkach. Kluczową sprawą jest jak najlepsze przygotowanie instalacji do tej czynności. W wypadku instalacji nowych wiąże się to przede wszystkim ze starannie (zgodnie z projektem) wykonaną instalacją. Jeżeli podczas montażu instalacji wykonawca natrafia na problemy zmuszające go do odejścia od założeń projektowych, powinien ten fakt uzgodnić z projektantem w celu sprawdzenia „nowej wersji” i jej wpływu na pracę pozostałych elementów instalacji. W przypadku zaś starej instalacji poddawanej modernizacji najlepiej jest sporządzić dokładną inwentaryzację urządzeń, aby na tej podstawie dokonać niezbędnych obliczeń. W spisie takim powinny się znaleźć m.in.: schemat instalacji, dane na temat źródła ciepła, zastosowanej armatury i automatyki, opis przegród i okien oraz wymagane temperatury pomieszczeń. Zebrane dane posłużą do wykonania niezbędnych obliczeń i określenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku.

Przy tym należy mieć świadomość, że im dokładniejsze będą zebrane dane, a więc wykonane obliczenia, tym sprawniejsza będzie czynność równoważenia i tym lepsze przyniesie ona skutki. Precyzyjne określenie zapotrzebowania na ciepło jest bowiem podstawą do określenia obliczeniowego przepływu nośnika ciepła we wszystkich miejscach instalacji (tzw. działkach). To z kolei wyznacza podstawy do właściwego doboru armatury regulacyjnej i równoważącej.

Niezależnie jednak od tego, czy jest to pierwsze uruchomienie instalacji nowej czy zmodernizowanej, przed przystąpieniem do właściwego równoważenia zalecane jest wykonanie kilku niezbędnych czynności, jak: kontrola szczelności połączeń i ciśnienia statycznego w instalacji, dokładne przepłukanie i odpowietrzenie całej instalacji, sprawdzenie poprawności pracy pompy i armatury, otwarcie wszystkich zaworów odcinających oraz ustawienie nastaw wstępnych dla przygrzejnikowych zaworów termostatycznych wraz z pełnym otwarciem ich głowic termostatycznych.

Jarosław Czapliński
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij