ABC wentylacji. O dymie i oddymianiu…

Najbardziej uciążliwym składnikiem dymu jest sadza, ponieważ na ogół średnica ziaren sadzy wynosi około 2-6 mikrometrów i na nich głównie następuje skraplanie pary wodnej z powietrza, co stwarza warunki do osadzania się ich na powierzchniach przegród budowlanych i przedmiotach stanowiących wyposażenie obiektów, powodując ich trwałe zabrudzenie.

Projektując budynek, musimy zaplanować drogi ewakuacji w czasie trwania pożaru tak, aby ludzie przebywający w zagrożonym obiekcie mogli się z niego swobodnie i w krótkim czasie wydostać. Ogłoszenie alarmu pożarowego musi nastąpić w takim czasie, aby wszyscy przebywający w obszarze zagrożonym mogli go opuścić i nie zostali odcięci od dróg ewakuacji. Planujemy więc oddzielenie pożarowe. Są to przegrody automatycznie zamykane lub zasuwane po wywołaniu alarmu pożarowego, których zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu oraz przenikania wysokiej temperatury pomiędzy wydzielonymi częściami budynku przez określony czas założony dla ich konstrukcji, na ogół od 30 do 120 minut. Takie systemy stosowane są przeważnie w obiektach użyteczności publicznej oraz w tych, w których przebywa dużo ludzi: biurowce, domy handlowe, zakłady przemysłowe itp.

Nieco prymitywniejsze są zabezpieczenia ppoż. w budynkach mieszkalnych, wyłączając oczywiście apartamentowce, budynki luksusowe, gdzie inwestor ze względu na cenę lokalu oferuje zabezpieczenia ppoż najwyższej klasy.

W trakcie trwania pożaru musimy usunąć przede wszystkim dym, który uniemożliwia ewakuację ludzi i prowadzenie akcji gaśniczej. W budynkach mieszkalnych projektuje się klatki schodowe jako drogi ewakuacyjne w czasie pożaru lub pożarowe do prowadzenia akcji gaśniczej.

Gdy klatka stanowi drogę ewakuacyjną (system A), to projektujemy w niej nadciśnienie nie mniejsze niż 50 +/- 10% Pa (różnica ciśnień po obu stronach zamkniętych drzwi) i prędkość przepływu powietrza w przekroju otwartych drzwi 0,75 m/s (przy założeniu, że otwarte są tylko jedne drzwi), natomiast gdy jest to pożarowa i równocześnie ewakuacyjna (systemB) to nadciśnienie ma wynosić nie mniej niż 50 +/- 10% Pa, a prędkość powietrza 2 m/s. Są to dane przykładowe, które powinniśmy założyć przy zastosowaniu oddymiania nadciśnieniowego polegającego na nadmuchiwaniu świeżego powietrza do stref ewakuacyjnych przy pomocy wentylatora: wywiew wypychanych dymów i gazów przez klapy dymowe i okna dymowe otwierane w momencie włączania się wentylatora. Systemy nadciśnieniowe są stosowane w budynkach do wysokości 30 metrów.

Przytaczane powyżej systemy (A, B) są dwoma z sześciu systemów kontroli rozprzestrzenia się dymu i gorących gazów w celu umożliwienia bezpiecznej ewakuacji i prowadzenia akcji ratunkowych. Norma PN-EN 12101-6:2007 opisuje systemy nadciśnieniowe, podaje wymagania techniczne dla każdego z sześć systemów.

Inny sposób na usuwanie dymu to oddymianie podciśnieniowe polegające na mechanicznym usuwaniu dymu. Dym usuwany jest przy pomocy wentylatorów zamontowanych na dachu lub w fasadzie budynku. Napływ świeżego powietrza odbywa się przez otwory umieszczone w dolnej części budynku, które są otwierane równocześnie z chwilą włączenia wentylatorów oddymiających.

Najprostszą, ale i najwolniejszą oraz najtańszą metodą oddymiania budynku jest oddymianie grawitacyjne, w którym mają zastosowanie klapy oddymiające lub okna oddymiające otwierane elektrycznie w czasie zagrożenia pożarem. W celu poprawienia działania tego systemu w dolnych partiach budynku montuje się dodatkowe otwory doprowadzające świeże powietrze.

Wszystkie otwory działające w tym systemie są równocześnie otwierane. Wybór któregokolwiek systemu oddymiania zależy przede wszystkim od kategorii obiektu, klasyfikacji niezawodności, odpowiedzialności inwestora i grubego portfela.

Dorota Węgrzyn
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij