Gwarancja Stosowanie pomp elektronicznych o wysokiej klasie energetycznej A zwiększa współczynnik SPF, zmniejszając zarazem koszty eksploatacyjne. Przykładem niech będzie budynek o zapotrzebowaniu na ciepło 9 kW, zlokalizowany w Krakowie. Zastosowano w nim ogrzewanie w 100% płaszczyznowe (podłogówka). Dzienne zapotrzebowanie 4 osób na c.w.u. wynosi 200 litrów (zasobnik 300) – rys. 1, 2.

Kolejne elementy, które ułatwiają montaż oraz poprawiają standard instalacji z pompą ciepłą Stiebel Eltron, to naczynie przeponowe dolnego i górnego źródła oraz przyłącza elastyczne (rys. 3). Dodatkową korzyść dla użytkownika stanowi fakt, że elementy te objęte są gwarancją producenta pompy ciepła, w tym przypadku Stiebel Eltron, a nie gwarancją instalatora.

Czujniki w obiegu Na uwagę zasługują również rozwiązania zastosowane bezpośrednio w obiegu termodynamicznym większości oferownych przez Stiebel Eltron pomp ciepła. Korzystanie z wysokich standardów konstrukcyjnych i zastosowanie w obiegu termodynamicznym pompy ciepła czujników temeratury i ciśnienia czynnika roboczego po stronie odparowania, jak i skraplania daje wymierne korzyści eksploatacyjne w postaci profesjonalnej diagnozy i obsługii urządzenia bez ingerencji w obieg termodynamiczny. Dzięki takim rozwiązaniom oraz odpowiedniemu oprogramowaniu COMsoft profesjonalna obsługa i diagnostyka serwisowa możliwa jest bez ingerencji w układ termodynamiczny pompy ciepła (brak ubytków czynnika roboczego przy odłączaniu manometrów pomiarowych). Wszystkie niezbędne informacje o stanach pracy urządzenia przekazywane są bezpośrednio on-line na wyświetlacz regulatora lub sczytywane i zapisywane przez oprogramowanie COMsoft.

Na podstawie informacji zbieranych przez czujniki i oprogramowanie możliwe jest również przedstawienie stanów pracy urządzenia w postaci wykresu (wykres).

Serwis obsługujący i diagnozujący pracę urządzenia ma również możliwość zdalnego dokonania odczytu i zmiany parametrów oraz stanów pracy pomp ciepła Stiebel Eltron przez system DCO-Activ. Dzięki podłączaniu urządzenia DCO magistralą BUS z automatyką WPM (II, i, iw) oraz poprzez złącze RS232 z modemem GSM możliwa jest komunikacja on-line z pompą ciepła. System ten posiada również opcję wysyłania komunikatów w postaci smsów o awaryjnych wyłączeniach pompy ciepła na wybrane numery telefonów.

Manager energii Wykorzystując najwyższe standardy konstrukcyjne, pompy ciepła Stiebel Eltron wyposażone zostały w managera energii – system zliczania energii. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że pomiary energii dokonywane są bez wbudowanych przepływomierzy oraz zewnętrznych liczników energii elektrycznej. Automatyka sterująca WPM (II, i, iw) dokonuje obliczeń na podstawie odczytywanych na bieżąco parametrów ciśnień i temperatur w obiegu termodynamicznym pompy ciepła.

Automatyka podaje informacje o energii przekazanej do systemu ogrzewania, c.w.u., podaje ilość zużytej energii przez sprężarkę, grzałkę elektryczną. Dane podawane są dla ostatniej doby, jak i sumarycznie od początku uruchomienia urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik pompy ciepła ma pełen wgląd do informacji, jak pracuje jego urządzenie i może kontrolować zużycie energii, a także wie, ile energii zostało przekazanej do systemu.

Użytkownik pompy ciepła ma bezpośrednio dostęp do tych informacji z panelu automatyki w funkcji „Infotemp”.

Artur Karczmarczyk

Literatura: Materiały techniczne Stiebel Eltron Niemcy, Polska.
Program komputerowy COMsoft Wersja 3.6.0.
Program Komputerowy WP-OPT Wersja 4.2.8.0 Licencja Stiebel Eltron Polska Sp. z. o.o.

Rys. 1. Pompa ciepła z standardowymi pompami obiegowymi – współczynnik SPF 4,17; koszty roczne: 2712 zł.

Rys. 2. Pompa ciepła z elektroniczną pompą obiegową dolnego źródła – współczynnik SPF 4,46; koszty roczne 2554 zł.

Rys. 3. Pompa ciepła serii WPF E z wbudowanymi elektronicznymi pompami obiegowymi o klasie anergetycznej A, naczyniami zbiorczymi dolnego i górnego źródła, przyłaczami elastycznymi wraz z izolowanym blokiem przyłączeniowym c.o., c.w.u., dolnego źródła.

Wykres. Parametry i stany pracy pompy ciepła – program COMsoft 3.6.0.

Pytanie do… Czy inne dostępne na rynku pompy ciepła wyposażone są w system zliczania energii?
Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij