ABC kanalizacji. Izolacja studzienki

Przy niskiej jakości uszczelnienia międzykręgowego (wypełnienie zaprawą cementową, o ile je w ogóle stosowano w praktyce) studzienki betonowe nie nadawały się do użycia. Szczególnym problemem są tu negatywne zmiany wprowadzane normami od drugiej połowy lat 60. ubiegłego wieku.

Oczywiście można dyskutować, czy główną przyczyną braku szczelności i innych usterek jest brak uszczelnienia kręgów, czy też zła jakość cegły w konstrukcjach mieszanych, czy też jakość betonu. Jedno jest jednak jasne – studzienki, traktowane w Polsce jako tradycyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, po prostu nie mogły spełniać wymagań. Nie były one odporne na napływ wód z zewnątrz, nie stanowiły też dostatecznej przeszkody dla infiltracji ścieków na zewnątrz. Sytuacja ta trwała przez wiele lat, a również obecnie, ze względu na pozorną łatwość produkcji elementów betonowych oraz nie zawsze odpowiedni poziom fachowy hurtowników, istnieje realne zagrożenie pozyskania elementów nieodpowiedniej jakości, niespełniających wymagań aktualnych norm. Ze względu na sprzeczność z normami zharmonizowanymi w ostatnich latach uchylono więc większość z norm krajowych.

W przypadku kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych (komór przepompowni, komór rozprężnych itp.) zagrożeniem jest korozja wynikająca z zagniwania ścieków. Problem zagrożenia korozją w kanalizacji będzie miał charakter narastający w miarę upływu czasu i jest to, niestety, zjawisko obiektywne. Jego ograniczenie wymaga istotnych odstępstw od stosowanych dotychczasowych standardów. Wzbudza to bardzo mieszane odczucia połączone z pewnego rodzaju histerią wytworzoną wokół negatywnego oddziaływania środowiska gruntowo-wodnego na elementy betonowe. W jakimś stopniu jest to powtórka z historii. W latach 70. ubiegłego wieku przy bardzo niskiej jakości materiałów budowlanych (cegła, cement, beton) starano się poprawić jakość studzienek betonowych i żelbetowych, wprowadzając… żelbetowe płyty odciążające. Oczywiście efekt tego był praktycznie żaden. Przejawem histerii jest obecnie dość powszechne żądanie malowania zewnętrznych powierzchni obiektów betonowych. Postawmy sprawę jasno – o ile stosowane elementy betonowe będą zgodne z aktualnymi normami wg PN-EN 206*, w takich wyrobach należy stosować co najmniej beton C35/45, przy czym do wyrobu masy należy stosować cement odporny na siarczany. O ile zostaną spełnione te wymagania oraz uszczelki o odpowiedniej twardości będą poprawnie założone, to przy właściwym nałożeniu środka poślizgowego wyrób posiada wystarczającą odporność na działanie wód z podłoża gruntowego. W tej sytuacji malowanie zewnętrznych powierzchni elementów betonowych jest pozbawione sensu. Oczywiście może być ono wskazane w przypadku stalowych wzmocnień zewnętrznych przy dużych powierzchniach otworów.

W praktyce obecnie można dość często napotkać uszczelnienia gumowe o nieodpowiedniej (zbyt dużej) twardości, które nie gwarantują właściwej szczelności. Konstrukcja nie jest po prostu w stanie uzyskać odpowiedniego zwarcia. Konieczne staje się uzupełnienie uszczelnienia, względnie zastąpienie gumy elastomerem. Uszczelnienie nie może być uzyskane poprzez użycie standardowej zaprawy cementowej. Zaprawa ta nie gwarantuje szczelności (w przeszłości do konstrukcji murowanych stosowano specjalne zaprawy, dziś już nieosiągalne), akceptacją tego stanu jest wytyczna ATV A241** wprowadzająca rozwiązanie pokazane na rysunku.

Uzupełnienie uszczelnienia powinno być wykonane przy użyciu specjalnych mas wytwarzanych przez markowych producentów.

Podsumowując, dodatkowa izolacja zewnętrzna betonowych studzienek rewizyjnych, komór przepompowni ścieków itp. jest zbędna, o ile stosuje się materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych norm, postępuje zgodnie z wymaganiami technologii montażu oraz przestrzega elementarnych zasad postępowania w transporcie. Uwzględniając specyfikę rynku betonów (w tym hurtu), trzeba podkreślić konieczność korzystania z zaufanych dostawców i wytwórców. Unikajmy wyrobów niewiadomego pochodzenia. Element zaufania przewija się przecież w normalizacji europejskiej – ostatecznie norma europejska jest obecnie polską normą.

prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

* Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

** ATV A241 Bauwerke der Ortsentwässerung (Empfehlungen und Hinweise), GFA St. Augustin 1978.
Rys. Uszczelnienie przestrzeni miedzy kręgami wg ATV A241.

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij