Dziś na ringu „Magazynu Instalatora”: ogrzewanie płaszczyznowe, Purmo

 Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Jednak Ci, którzy się zdecydowali, doceniają niewątpliwe atuty ogrzewania ściennego: komfort cieplny dzięki dużej powierzchni grzewczej oraz oszczędność eksploatacji z uwagi na niską temperaturę zasilania (z reguły 40-45oC). Nie trzeba rezygnować z tradycyjnego i grubego drewnianego parkietu lub eleganckich dywanów jak w przypadku ogrzewania podłogowego, a przy tym nie ogranicza się aranżacji wnętrza jak np. przy zawieszeniu grzejnika. Ponadto ogrzewanie ścienne zastosowane na ścianie zewnętrznej niweluje odczucie chłodu i dyskomfort, tworząc w pewnym sensie „aktywną izolację” ściany. W porównaniu do „podłogówki” ogrzewanie ścienne ma mniejszą bezwładność, ponieważ jest przykryte cienką warstwą tynku (zazwyczaj 1 cm) i może osiągać wyższe temperatury powierzchni (nawet do 35oC) bez niekorzystnego wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Ogrzewanie ścienne System ogrzewania ściennego Purmo składa się z kilku podstawowych elementów: rury wielowarstwowej z wkładką aluminiową HKS PE-X/Al/PE 14 x 2 mm w kręgach po 200 mb, plastikowej listwy do montażu rury łączonej na zatrzask oraz złączek skręcanych i rozdzielacza 1” GZ ze stali nierdzewnej z pełnym wyposażeniem i wskaźnikami przepływu. Listwy mają długość 20 cm i można je spinać na zatrzask w dłuższe odcinki, aby dopasować do powierzchni ściany. Mocuje się je do surowej ściany kołkami w odstępach nie większych niż 0,5 m. Listwa pozwala na montaż rur w średnicach 14, 16 i 17 x 2 mm w krokach co 5 cm (np. 5, 10, 15 cm, itd.) i układzie meandrowym. Zaleca się układać rury poziomo zasilaniem od dołu. Jeśli system jest mocowany na ścianie zewnętrznej, musi być ona zaizolowana od zewnątrz. W przypadku ścian wewnętrznych nie stosuje się izolacji pod rury. Przed montażem listew powinno się wyrównać powierzchnię ścian (wg normy DIN 18202), a następnie odkurzyć i zagruntować. Tak przygotowane podłoże zapewni najlepsze trzymanie grubszej warstwy tynku (zazwyczaj 30 mm). Rura HKS PE-X/Al/PE 14 x 2 mm łatwo poddaje się kształtowaniu dzięki warstwie aluminium łączonej doczołowo, dobrze przewodzi ciepło (wsp. przewodzenia 0,45 W/m*K), a dzięki stabilizacji wkładką aluminiową ma małą rozszerzalność termiczną (0,025 mm/m*K). Rura Purmo, dzięki małej średnicy, zmniejsza grubość tynku potrzebną do pokrycia ściany, a dodatkowo ułatwia odpowietrzenie układu. Rury zazwyczaj układa się do wysokości 2,2-2,5 m i około 20 cm nad podłogą w odstępach co 10-15 cm, nie przekraczając 80 m długości pojedynczej pętli. Przyłącza od rozdzielacza do poszczególnych pętli należy zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.). Rury podłącza się do rozdzielacza ze stali nierdzewnej, który wyposażony jest we wkładki zaworowe do montażu siłowników, zawory regulacyjne ze wskaźnikami przepływu oraz zawory odpowietrzająco-spustowe. Rozdzielacze ze stali nierdzewnej są odporne na korozję i inkrustację (odkładanie się osadu). Dzięki wskaźnikom przepływu można szybko zrównoważyć układ. Rozdzielacze mają większy rozstaw króćców przyłączeniowych (55 mm), a króćce zasilające i powrotne są umieszczone naprzemiennie, co ułatwia podejście i podłączenie rur. Obejmy stalowe są umieszczone na zewnątrz rozdzielacza, co również upraszcza jego montaż w szafce.

Ogrzewanie ścienne ma niską temperaturę zasilania tak jak ogrzewanie podłogowe, dlatego w przypadku źródeł wysokotemperaturowych niezbędne jest zastosowanie zestawu mieszającego. Kompaktowe zestawy mieszające Purmo TempCo fix lub TempCo fix eco są montowane na rozdzielaczu i zajmują niewiele miejsca w szafce (zaledwie 22 cm). Zestawy utrzymują stałą temperaturę zasilania ogrzewania ściennego pomimo zmiennej temperatury na kotle. Wyposażone są w wydajne i oszczędne pompy: 3-biegową UPS 15/60 (TempCo fix) lub elektroniczną Alpha 2L 15/60 (TempCo fix eco), zawór 3-drogowy z głowicą termostatyczną i kapilarą oraz termometr i wyłącznik bezpieczeństwa (wyłączający pompę powyżej 55oC). Mieszacze są fabrycznie składane i po rozpakowaniu gotowe do zamontowania i podłączenia. Maksymalna temperatura zasilania ogrzewania ściennego przy tynkach gipsowych wynosi 50oC. Optymalna temperatura zasilania to 40-45oC lub 35-38oC w przypadku pomp ciepła.

Wydajność ogrzewania ściennego jest większa niż przy ogrzewaniu podłogowym i dochodzi nawet do 120 W/m2 przy temperaturze ściany 35oC. Ogrzewanie ścienne może więc pełnić funkcję wyłącznego systemu ogrzewania lub pracować jako dodatkowe źródło ciepła wspomagające ogrzewanie podłogowe. Idealnym rozwiązaniem byłoby połączenie obu systemów ogrzewania i stworzenie swoistej hybrydy, która posiada zalety, a niweluje ograniczenia obydwu.

Należy mieć jednak na uwadze, że ogrzewanie ścienne nie zastąpi ogrzewania podłogowego, ponieważ nie daje komfortu ciepłej podłogi, a rozkład temperatury powietrza nie jest tak bliski idealnemu jak przy „podłogówce”. Ponadto ściany w pokojach często są zastawione, zabudowane lub przeszklone (jak np. w salonie, kuchni, garderobie, łazience), co zmniejsza powierzchnię dostępną pod ogrzewanie. Dopiero świadome projektowanie budynku i odpowiednia aranżacja pozwolą wygospodarować odpowiednią ilość miejsca dla rur ogrzewania ściennego, tak aby było ono efektywne, ale nie zajęło wszystkich dostępnych ścian. Do ogrzania jednego pokoju wystarczają z reguły 2 ściany. Przegrody z oknami również można wykorzystać do ogrzewania, ponieważ zmniejszy to odczucie chłodu i dyskomfort od zimnej ściany zewnętrznej.

Termostaty
Sterowanie systemem ogrzewania ściennego jest realizowane analogicznie do ogrzewania podłogowego i polega na indywidualnej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach poprzez termostaty zamontowane na ścianach, które przekazują sygnał sterujący do siłownika elektrycznego zamontowanego na rozdzielaczu. Należy jednak pamiętać, żeby termostaty nie były zamontowane w strefie lub bliżej niż 0,5 m od ogrzewanej ściany. W ten sposób uniknie się przekłamań w odczycie temperatury powietrza przez termostat. To samo tyczy się okien, drzwi, stref nasłonecznionych oraz innych źródeł ciepła lub chłodu – termostat nie może być wystawiony na działanie tych czynników i minimalna odległość od nich również wynosi 0,5 m.

Termostaty Purmo TempCo Basic, Comfort, Digital i Central służą do sterowania ogrzewaniem podłogowym i ściennym. System sterowania można ograniczyć tylko do regulacji temperatury powietrza, co sprawia, że jest prosty w obsłudze i daje podstawowy komfort użytkowania. Taką podstawową funkcję zapewnia najprostszy termostat TempCo Basic 230 V. Jeśli system ma być bardziej funkcjonalny i zaawansowany technologicznie, należy zastosować termostat TempCo Central oraz jako satelity termostaty Digital lub Comfort. Posiadają one typ regulacji PWM (Pulse Width Modulation), dzięki czemu bardzo dokładnie sterują temperaturą powietrza, regulując czasem i cyklami pracy siłowników. Termostaty TempCo można ze sobą połączyć i centralnie sterować – sterownikiem głównym jest TempCo Central. Jako jednostka centralna posiada funkcję inteligentnego sterowania ITCS – przez kilka dni od załączenia „uczy się” i zapamiętuje dane czasu nagrzewania się poszczególnych pomieszczeń. Następnie oblicza czas potrzebny do nagrzania pomieszczenia od temperatury ekonomicznej do komfortowej i załącza ogrzewanie wcześniej (około 1-1,5 godz.) tak, aby na ustawioną godzinę osiągnąć temperaturę komfortową. Z jego poziomu dostępne są wszystkie funkcje: nastawa programów czasowych, zmiana trybów pracy, program wakacyjny, podgląd pozostałych termostatów pod względem temperatury powietrza i podłogi oraz czasu pracy, wbudowany higrostat, który aktywuje się przy przełączeniu na tryb sterowania chłodzeniem.

Termostaty Purmo TempCo nie wpływają na pracę kotła lub pompy ciepła i automatyki tych urządzeń. Są to dwa systemy, które się wzajemnie uzupełniają. Automatyka kotłowa steruje kotłem w zależności od temperatury zewnętrznej, a termostaty TempCo sterują temperaturą wewnątrz, dzięki czemu uzyskuje się optymalną moc kotła i temperaturę zasilania obiegów grzewczych, a także nie przegrzewa  się lub nie dogrzewa poszczególnych pomieszczeń. Takie rozwiązanie jest ekonomicznie uzasadnione i daje najwyższy komfort użytkowania oraz oszczędności rzędu 20-30% w stosunku do zwykłej regulacji. Nawet prosta regulacja (np. TempCo Basic) pozwala uzyskać oszczędności nawet do 50% w stosunku do braku jakiejkolwiek regulacji przy odpowiednim użytkowaniu (zmniejszaniu temperatury w czasie nieobecności w domu).

Marcin Kotas
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij