Energia w cyklu życia budynku. Szklane domy

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf 

Szklane fasady wznoszonych obecnie budynków nie zostaną ocieplone styropianem czy wełną. Likwidacja mostków cieplnych staje się trudna lub niemożliwa, a wymiana przewymiarowanych instalacji kosztowna i nieopłacalna. Z tego względu rola fazy projektowania stała się o wiele ważniejsza, niż to miało miejsce w przeszłości.

Cykl życia budynku składa się z wielu typowych faz:

  • planowania,
  • wznoszenia,
  • użytkowania,
  • remontu/termomodernizacji (1),
  • eksploatacji (1),
  • remontu/termomodernizacji (n),
  • eksploatacji (n) oraz rozbiórki.

Z punktu widzenia użytkownika budynku najważniejsza jest faza eksploatacji i związany z nią komfort użytkowania oraz koszty eksploatacji, w tym koszty energii. Stare, wielkopłytowe technologie charakteryzują się wysokim zużyciem energii i wysokimi kosztami ogrzewania. Jednak ich typowa termomodernizacja jest stosunkowo prosta, przynosi wymierne korzyści w postaci oszczędności energii, przyczynia się do poprawy komfortu mieszkania, a także zmienia korzystnie wygląd budynku. Stosowane od lat technologie termomodernizacyjne sprawdziły się i nie nastręczają większych problemów. Architektura lat 60-80. nie była
skomplikowana, stąd też koszty termomodernizacji są stosunkowo niskie. Osiąganie oszczędności na poziomie 25-50% jest standardem. Wykonana termomodernizacja przyczynia się do zwiększenia wartości nieruchomości i powoduje, że mieszkańcy chętniej pozostają w takich budynkach. Możliwości wpływu na koszt energii w cyklu życia budynku przedstawia wykres. Jak można zauważyć, poza okresem planowania (ta faza życia budynku miała miejsce 30-50 lat temu), szansa na istotną zmianę parametrów
energetycznych budynku pojawia się dopiero w momencie podjęcia decyzji o inwestycji termomodernizacyjnej, dzięki której możliwe będzie istotne obniżenie kosztów eksploatacji. Inaczej sytuacja wygląda obecnie. Znużeni monotonią architektury poprzedniej epoki tworzymy szklane domy, o wyszukanych formach, wyposażone w zaawansowane technologicznie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Budynki takie, o ile pierwotnie nie zostały zaprojektowane jako energooszczędne, znacznie trudniej jest ulepszyć po ich wybudowaniu. Szklane fasady nie zostaną ocieplone styropianem, likwidacja mostków cieplnych staje się trudna lub niemożliwa, a wymiana przewymiarowanych instalacji kosztowna i nieopłacalna. Z tego względu rola fazy projektowania stała się o wiele ważniejsza, niż to miało miejsce w przeszłości.

Jedną z ciekawszych inicjatyw Komisji Europejskiej jest program „Green building”, który promuje rozwiązania gwarantujące osiągnięcie zapotrzebowania
na energię niższego o 25% od obowiązujących w danym kraju standardów. Program skierowany jest na budynki inne niż mieszkalne, ale idea ta mogłaby zostać zaadaptowana dla budynków mieszkalnych. Program dotyczy zarówno budynków istniejących, jak też projektowanych. Zachęca zatem do poświęcenia większej uwagi energochłonności na etapie tworzenia budynku na desce kreślarskiej (a może raczej ekranie komputera). W ślad za analizą zużycia ciepła powstaje obowiązkowo plan działania, który jest propozycją drogi prowadzącej do dalszego obniżenia energii. Dokumenty są przygotowywane w języku polskim i angielskim. Nagrodą (po pozytywniej weryfikacji przedstawionego materiału) jest wpisanie obiektu na europejską listę „zielonych budynków” oraz prawo do korzystania z logo programu w promocji obiektu.
W pierwszym w województwie pomorskim „zielonym budynku”, dzięki wprowadzeniu zmian na etapie projektowania, o których mowa była powyżej, osiągnięto obniżenie zapotrzebowania na energię w wysokości 27%. W Polsce zaledwie kilka budynków zostało wpisanych na listę. Chcielibyśmy, aby było ich jak najwięcej. Mamy nadzieję, że idea „zielonych budynków” zachęci projektantów do tworzenia budynków atrakcyjnych architektonicznie, ekologicznie i ekonomicznie.

Katarzyna Grecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij