Przepływowe gazowe grzejniki wody. Cofka w kominie

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Przyczyną zaczadzeń jest występująca jednocześnie wada konstrukcyjna budynku (często wynikająca z przeprowadzonej termomodernizacji budynku) i podgrzewacza gazowego. Wada konstrukcyjna przerywacza ciągu kominowego podgrzewacza wody powoduje wprowadzenie cofki kominowej na palnik. Zimne powietrze cofki opada wówczas wewnątrz obudowy piecyka pod grzejnik. Termiczny czujnik ciągu kominowego jest w zimnym powietrzu cofki i nie działa. Gaz w przeciwciągu powietrza spala się prawie w całości na tlenek węgla, który rozrzedzony przez cofkę w stężeniu ponad 1% opada pod palnik, a następnie pod kocioł. Stężenie czadu jest tak duże, że ofiara po pierwszym oddechu traci świadomość, a po 2-3 minutach umiera. W takich okolicznościach ewentualne zastosowanie detektora tlenku węgla jest bezcelowe, gdyż ofiara zwabiona sygnalizacją dźwiękową podejdzie do podgrzewacza, wykona kilka oddechów i zginie.

Co sprzyja cofce? Powstaniu cofki kominowej sprzyja:

* większa długość pionowych przewodów wentylacyjnych od przewodów spalinowych, czyli trwała wada systemu kominowo-wentylacyjnego budynku,

* wysokość budynku (ciśnienie zewnętrzne i wewnętrzne jest równe u wylotu komina i kanału wentylacyjnego nad dachem, wraz z wzrostem wysokości różnica ciśnień rośnie, największa jest na poziomie gruntu),

* niska temperatura na zewnątrz budynku (wyższe ciśnienie na zewnątrz budynku spowodowane jest większym ciężarem właściwym zimnego powietrza),

* hermetyczność mieszkań (nowoczesne szczelne okna i drzwi),

* długie przerwy w pracy grzejników w pionie kominowym, które powodują wychłodzenie i oblodzenie komina (dotyczy to szczególnie podgrzewaczy wody).

Skłonność budynku do generowania cofki kominowej wynika z jego konstrukcji i jest cechą trwałą. Cofki kominowe występują w czasie mroźnych zim. By wykryć cofkę, należy w szczelnie zamkniętym mieszkaniu zdjąć rurę spalinową z grzejnika i do wlotu komina przystawić prędkościomierz przepływu powietrza lub zwykłą świeczkę. Gdy przy zamkniętych oknach następuje wypływ powietrza z komina do mieszkania (cofka kominowa), a otwarcie lub uchylenie okna przywraca ciąg w kominie, jest to dowód na wadę konstrukcyjną budynku. Próbę taką należy wykonać kilkakrotnie, najlepiej w nocy, w czasie silnych mrozów. W budynkach z wadliwym systemem kominowo-wentylacyjnym próba taka wykazuje cofkę kominową już przy niewielkiej różnicy temperatur. Brak cofki nie wyklucza jej powstania w zimie podczas mrozów. Występowanie cofki kominowej wyklucza możliwość zastosowania kotła z otwartą komorą spalania z symetrycznym przerywaczem ciągu kominowego nad komorą spalania wewnątrz obudowy kotła.

A może inne rozwiązanie? Montaż lub wymiana gazowego podgrzewacza wody wykonywane są zwykle zgodnie z projektem budynku, wynikają z decyzji projektanta i komisji dopuszczającej budynek do eksploatacji (zatwierdzenia te podjęto często dziesiątki lat wcześniej). W instrukcji każdego podgrzewacza jest wymóg, aby przewód spalinowy był odprowadzony do indywidualnego komina. Przestrzeganie zapisów instrukcji montażu i eksploatacji wyrobu jest podstawowym obowiązkiem instalatora. W sytuacji występowania cofki kominowej instalator powinien odmówić montażu lub wymiany przepływowego gazowego grzejnika wody z otwartą komorą spalania. Nadzór nad prawidłową pracą systemu kominowo-wentylacyjnego budynku jest obowiązkiem kominiarzy. W sytuacji wątpliwej pisemna zgoda kominiarza na montaż grzejnika rozstrzyga sprawę. Taką zgodę mogą także wydać służby techniczne administratora budynku. Gdy występuje cofka kominowa wynikająca z konstrukcji budynku, instalator powinien zaproponować inne rozwiązanie. Obecnie w blokach mieszkalnych wykonywane są centralne instalacje ciepłej wody przez miejskie przedsiębiorstwa ciepłownicze. Instalacja taka, ze względów technicznych, wymaga zgody wszystkich mieszkańców przynajmniej jednego pionu, a przeważnie całego bloku. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie elektrycznego podgrzewacza wody, jednak wiąże się to z większym obciążeniem sieci elektrycznej i często z koniecznością wykonania dodatkowych kosztownych robót. Również zastosowanie gazowego podgrzewacza wody z zamkniętą komorą spalania, mimo, że często jest możliwe, ze wzglądu na brak odpowiedniej wiedzy oraz współdziałania wszystkich użytkowników pionu, nie ma u nas zastosowania.

Zimą uchyl okno!  Tak więc często jedynym realnym rozwiązaniem, szczególnie gdy użytkownika istniejących rozwiązań nie stać na szybką inwestycję, jest gazowy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania. W przypadku braku alternatywnego rozwiązania, należy użytkownika poinformować, że w czasie każdego uruchomienia gazowego podgrzewacza wody musi być uchylone okno, szczególnie wtedy, gdy na zewnątrz jest silny mróz. Innym prowizorycznym rozwiązaniem jest rezygnacja na okres zimy z wywiewnej funkcji wszystkich kratek wentylacyjnych w całym mieszkaniu i pozostawienie im tylko możliwości napowietrzania mieszkania. W handlu dostępne są specjalne kratki wentylacyjne z uchylną klapką o takiej funkcji. Prostszym domowym sposobem zamiany kratki wentylacyjnej w kratkę wyłącznie nawiewną jest założenie kartki papieru, zakrywającej wszystkie otwory kratki i przylepionej nad kratką taśmą klejącą do ściany, tak by wypływające z kartki powietrze swobodnie odchylało ją do góry. Zablokowanie w ten sposób wypływu powietrza z mieszkania do wentylacji grawitacyjnej blokuje cofkę kominową, a co ważne – nie ogranicza nadmiernie wentylacji mieszkania. Zimą powietrze zużyte z mieszkania odprowadzane jest przez komin w wystarczającej ilości. Ciepłe powietrze nie dopuszcza do nadmiernego wychłodzenia komina i jego oblodzenia. Po założeniu papierowych kartek na kratkach wentylacyjnych należy sprawdzić działanie systemu. W czasie pracy gazowego podgrzewacza wody należy uchylać i zamykać jedno okno (wszystkie inne i drzwi muszą być szczelnie zamknięte, mieszkanie musi być hermetyczne). Po uchyleniu okna kartki powinny przywrzeć do kratek wentylacyjnych (zablokować wypływ), po zamknięciu okna jedna lub więcej kartek musi się odchylić, wpuszczając powietrze do mieszkania.

Do powstania cofki kominowej może się przyczynić wypływ powietrza z mieszkania do nieszczelnych pionów kanalizacyjnych, instalacyjnych lub zakazana w Prawie budowlanym mechaniczna wentylacja wywiewna. Jest sprawą oczywistą, że przedstawione rozwiązanie nie jest zgodne z Prawem budowlanym, jednak w obliczu nadchodzącego okresu zatruć może ochronić wiele osób przed bardzo poważnymi śmiertelnymi wypadkami zaczadzeń.

Jan Makowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij