ABC systemów suchej zabudowy. Bezpiecznie z płytami

    Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

oraz pośpiech zwiększają ryzyko wypadków. O czym warto pamiętać:

– zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest chronione przez prawo,

– o odpowiednim planowaniu i organizacji prac budowlanych,

– należy być świadomym zagrożeń (wszyscy pracownicy budowlani powinni przejść szkolenie bhp),

– wszelkie problemy należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi budowy lub pracownikowi służb bhp.

* Obowiązki

– Inwestor

Obowiązkiem inwestora jest zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu sporządzany jest na każdej budowie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany planem BIOZ. Plan taki zawiera między innymi informacje o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia przy realizacji robót budowlanych, środkach zaradczych, osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na budowie, sposobie instruktażu pracowników. Informacje planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostały opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

– Projektant

Odpowiedzialny jest za sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

– Kierownik budowy i osoby funkcyjne

Osoby te odpowiadają za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Odpowiedzialny jest kierownik budowy i osoby funkcyjne, zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

– Pracodawca

Na każdym pracodawcy spoczywa główna odpowiedzialność za środowisko pracy swoich pracowników.

– Robotnicy

Robotnicy muszą współpracować z innymi w kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz nie utrudniać prawidłowego działania lub nie używać w nieprawidłowy sposób jakiegokolwiek wyposażenia i sprzętu, który ma służyć zdrowiu i bezpieczeństwu. Obowiązani są stosować środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się odzież, obuwie ochronne i środki ochrony głowy (kaski ochronne) i inne, w zależności od rodzaju prac i przewidywanego zagrożenia.

– Producenci, importerzy, firmy wynajmujące urządzenia techniczne

Ponoszą odpowiedzialność za to, by ich produkty spełniały wymogi bezpieczeństwa i by była dołączona do nich informacja o produkcie.

* Etapy prac

Przestrzeganie zasad

W SSZ możemy wyróżnić następujące etapy prac:

– transport zewnętrzny i wewnętrzny materiałów;

– montaż konstrukcji z profili systemowych;

– izolacja przestrzeni wełną mineralną;

– przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji stelaża;

– szpachlowanie połączeń miedzy płytami i ewentualnie całych powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

– prace wykończeniowe (np. malowanie, tapetowanie).

* Zagrożenia

Czynności te mogą stanowić zagrożenia zdrowia pracowników. Do takich zagrożeń mogą należeć:

– praca na rusztowaniach przy budowie ścian wysokich i podwieszaniu sufitów (np. upadek z wysokości),

– praca przy transporcie ręcznym i mechanicznym (np. przygniecenie),

– wykonywanie prac z użyciem elektronarzędzi i narzędzi ręcznych (np. porażenie prądem lub uraz spowodowany ostrym narzędziem),

– malowanie (np. zapłon rozpuszczalników, zagrożenia dla oczu, zatrucia oparami).

Decydując się na inwestycję, bez względu na to, czy jest ona duża czy mała, musimy pamiętać, że bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i życia pracowników są nadrzędnymi wartościami w jakiejkolwiek działalności.

Tomasz Jaroszuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij