ABC wodomierzy. Pomiar z paragrafem (2)

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

– zatwierdzenie typu (zgodnie z dyrektywą 75/33 lub 79/830) lub ocena zgodności (zgodnie z dyrektywą 2004/22/WE) Głównego Urzędu Miar lub odpowiedniego urzędu unijnego w innym kraju,

– krajowy atest higieniczny PZH,

– deklaracja zgodności na materiał budowlany wystawiona przez upoważnionego przedstawiciela producenta + znak budowlany B (CE dla badania typu wg PN-EN14154) na towarze lub opakowaniu wraz z towarzyszącą pełną informacją (zgodnie z normą ISO 4064 lub PN-EN 14154).

* Regulacje GUM

W świetle obowiązujących przepisów dyrektywą MID oraz zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Metrologii OIML R49 wprowadzono dwie klasy dokładności wodomierzy – klasę 1 i 2.

Klasa 1 charakteryzuje dopuszczalny błąd graniczny w górnej części przepływów jako +/- 1% (Q2 ≤ Q ≤ Q4) w granicach temperaturowych 0,1-30°C oraz ± 2% dla wodomierzy o temperaturach powyżej 30°C. Maksymalny dopuszczalny błąd graniczny w niskiej części przepływów określony jest jako +/- 3% (Q1 ≤ Q ≤ Q2). Klasa 1 dokładności może być stosowana tylko dla wodomierzy o przepływie nominalnym Q3 > 100 m3/h.

Klasa 2 charakteryzuje dopuszczalny błąd graniczny w górnej części przepływów jako +/- 2% (Q2 ≤ Q ≤ Q4) w granicach temperaturowych 0,1-30°C oraz ± 3% dla wodomierzy dla temperatury powyżej 30°C. Maksymalny dopuszczalny błąd graniczny w niskiej części przepływów określony jest jako +/- 5% (Q1 ≤ Q ≤ Q2).

Klasa 1 dokładności może być stosowana tylko dla wodomierzy o przepływie nominalnym Q3 < 100 m3/h. Może być również stosowana dla wodomierzy o przepływie nominalnym Q3 ≥ 100 m3/h.

Należy pamiętać, iż dla wodomierzy podlegających zatwierdzeniu typu (wydanych do 7 stycznia 2007 r.) nadal obowiązuje poprzedni podział klas dokładności, co wynika z okresu karencji dla zatwierdzeń typu wydanych zgodnie z poprzednią dyrektywą EWG 75/33 (woda zimna) oraz EWG 79/830 (woda ciepła), który wynosi 10 lat (czyli do ukończenia ważności tych zatwierdzeń).

Dla wody zimnej wyróżniamy trzy klasy dokładności (A, B, C) i cztery klasy dla wodomierzy do wody ciepłej (A, B, C, D), gdzie A jest klasą najniższą, a C/D klasą najwyższą. Klasy ograniczają dopuszczalne błędy dla przepływu minimalnego (Qmin) oraz przepływu teoretycznego (Qt) zgodnie z tabelą 1.

Dostosowując tabelę 1 do oceny wodomierzy wg dyrektywy 2004/22/WE i rozporządzeń jej dotyczących, przeliczono minimalne wartości, które powinien posiadać wodomierz, aby zachować daną klasę dokładności. Należy pamiętać, że pozostałe parametry muszą być również spełnione, aby wodomierz zaliczyć do danej klasy z rozdzieleniem na wodę ciepłą i zimną, nawet jeśli jest to ten sam typ wodomierza, ale z dwoma odrębnymi zatwierdzeniami typu (dla temperatury 0-30°C oraz 30-90°C).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. jasno interpretuje zakresy temperaturowe dla wodomierzy mechanicznych:

– z zatwierdzeniem typu wydanych do 7 stycznia 2007 r.:

a) woda zimna mieści się w granicach od 0 do 30°C,

b) woda ciepła mieści się w granicach od 30 do 90°C.

– z dokonaną oceną zgodności:

a) klasa temperaturowa T30 (woda zimna) od 0,1 do 30°C,

b) klasa temperaturowa T30/90 (woda ciepła) od 30 do 90°C,

c) klasa temperaturowa T90 od 0,1 do 90°C.

Występują również pośrednie klasy temperaturowe dla wodomierzy z oceną zgodności, o których nie mówi wspomniane powyżej rozporządzenie, a których interpretacje można znaleźć w normie PN-EN14154 lub zaleceniach OIML.

Pozostałe parametry techniczne, jak i metrologiczne dla wodomierzy oraz ich badań zgodności (z oceną zgodności wg MID) ujęte są w szerszy sposób we wspomnianej już normie PN-EN14154, a dla wodomierzy wprowadzonych do obrotu wg wymagań tzw. starego podejścia – w dyrektywach EWG oraz normy PN-ISO4064.

Należy pamiętać, że parametry metrologiczne (dopuszczalne błędy graniczne) odpowiednich klas dokładności dla wodomierzy z zatwierdzeniem typu są różne dla wodomierzy przeznaczonych do wody ciepłej oraz dla wodomierzy do wody zimnej.

Piotr Komoniewski

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij