Wybór pomiędzy wentylacją grawitacyjną a mechaniczną, czasami nawet hybrydową, 

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

jest tematem codziennym w projektach naszych instalatorów, którzy zgodnie z najlepszą techniczną wiedzą chcą zaproponować projekt optymalny – skuteczny, a zarazem oszczędny, rygorystycznie utrzymujący normatywy wywiewu dla pomieszczeń, a równocześnie elastycznie dopasowujący się do wymagań dobowego zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne.

Wentylować grawitacyjnie – tak, hybrydowo – owszem, ciekawie i bardzo finezyjnie, ale gdy w grę wchodzi tylko mechaniczny sposób usuwania powietrza, to który system wentylacyjny wybrać i jakie wentylatory zastosować? Mnogość oferty rynkowej daje szeroki, ale niełatwy wybór. Sprostać należy przecież ostrym wymaganiom akustycznym, przepisom normy energetycznej budynków, zapewnić normatywy higieniczne, brać pod uwagę uciążliwość akustyczną, zmienność potrzeb wentylacyjnych w okresie dobowego zapotrzebowania, uwzględniając stale rosnący koszt energii elektrycznej.

Przeanalizujmy w świetle powyższych argumentów przydatność wentylatorów rodziny Pampero, które niedawno pojawią się na naszym rynku. Sercem wentylatora jest wysoko sprawny wirnik promieniowy z silnikiem energooszczędnym. Nowatorskie rozwiązanie napędu już od kilku lat staje się standardem na rynkach Europy Zachodniej. Silnik EC pozwala przy niskim zastosowaniu mocy napędzać wirniki o wyższych parametrach przepływowych i pozwala w swojej konstrukcji na regulację obrotów silnika wentylatora w pełnym zakresie. Inwestor stosuje więc maszynę, której pracę może indywidualnie dopasować do potrzeb swojego obiektu. W komplecie bowiem jest zadajnik obrotów, który poprzez generację napięcia 0-10 V pozwala regulować wentylator w zakresie od 0 do 100% jego możliwości. Obroty raz ustawione utrzymują charakterystykę wentylatora na krzywej im odpowiadającej i w przypadku zmiany charakterystyki hydraulicznej krzywa oporów hydraulicznych sieci może zmienić się w inną krzywą, wyznaczając tym samym inny punkt pracy wentylatora. Analizując wykresy charakterystyk hydraulicznych można stwierdzić, że drastycznie spada wydajność powietrza odciąganego, a tym samym niekorzystnie pogorszą się warunki higieniczne powietrza w pomieszczeniach wentylowanych.

Czy można temu zaradzić? Producenci w swoich zamysłach projektowych, konstruując wentylator Pampero, przewidzieli taką możliwość, dzięki której wentylator potrafi utrzymać zadany przez inwestora normatyw higieniczny i tym samym stały przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych, niezależnie od zmiany hydrauliki przewodu wentylacyjnego. W tym celu wyposażono wentylator w rurkę impulsową, którą zamocowano w dyszy wlotowej do wirnika. Zadaniem jej jest umożliwienie pomiaru ciśnienia statycznego przed wirnikiem w gardzieli wlotowej. Pomiar tego ciśnienia, w połączeniu z pomiarem ciśnienia statycznego na kanale wlotowym o średnicy nominalnej Ø 315, jaką stanowi średnica otworu ssącego wentylatora na kryzie, pozwala na określenie ciśnienia różnicowego Δp, a stąd już łatwo określić poziom wydajności wentylatora ze wzoru:

V = k·* Δp1/2.

Wartość współczynnika k jest określana przez producenta dla konkretnej typowielkości wentylatora. W przypadku wentylatora Pampero 315, po pomiarach przepływowych, współczynnik k wynosi 181,8. Co nam to daje w praktyce? Stosując wentylator Pampero i znając stałą k, inwestor może po zmierzeniu manometrem ciśnienia różnicowego między gardzielą wlotową wirnika a kryzą wlotową wentylatora w prosty sposób określić wydajność wentylatora w danym przypadku montażowym, w sieci istniejącej w rzeczywistych parametrach hydraulicznych.

Zalety Tutaj już krok tylko do automatyzacji przepływu, bo skoro wentylator w prosty sposób reguluje swoje obroty i skoro jest możliwość pomiaru ciśnienia różnicowego, to czy nie istnieje „magiczna skrzynka”, która potrafi to wykorzystać i stworzyć wygodę inwestorowi lub rozwiązać ręce projektantowi wentylacji w tworzonym przez niego projekcie? Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy zaopatrzyć układ w regulator ze zintegrowanym pomiarem ciśnienia i wygoda pracy układu staje się faktem. Regulator ten sam dopasowuje obroty wentylatora tak, by ustalony poziom zadanej wydajności wentylatora został utrzymany bez względu na zmianę hydrauliki kanału wentylacyjnego.

Drugą zaleta regulatora jest fakt, że pozwala on na ustawianie dwóch poziomów zadanej wydajności dla dwóch różnych interwałów czasowych. Wystarczy zaopatrzyć układ automatyki w zegar sterujący i przy pomocy pokręteł ustawić różne poziomy wydajności wentylatora dla dziennej i nocnej pory jego pracy. Często w porze nocnej potrzeby wentylacyjne są niższe, a tym samym można, zwiększając ekonomię pracy układu, zmniejszyć zużycie mocy, zmniejszając hałas urządzenia i również minimalizując stratę ciepła, które uchodzi wraz z powietrzem wywiewanym.

Ekran w wentylatorze Konstrukcja wentylatora w swojej istocie posiada sporych rozmiarów ekran, który ma dwojakie znaczenie. Pozwala w znaczny sposób ukierunkować strugi powietrza usuwanego do góry, jak również, dzięki wyłożeniu od wewnątrz materiałem dźwiękoizolacyjnym, w znaczny sposób wygłusza pracę akustyczną wentylatora, minimalizując jego akustyczną uciążliwość do otoczenia.

Wyniki badań hałasu (< 66 dBA w odległości 1 m od wylotu) wskazują, że wentylator i pod tym względem nie nastręcza kłopotów użytkownikowi. Wartości te klasyfikują go do grupy maszyn bardzo cichych. Dobrze świadczy to o jego użyteczności w obiektach mieszkaniowych. Również hałas do wewnątrz pomieszczenia, zmniejszany przy pomocy tłumików opływowych, podstaw tłumiących lub po prostu przy pomocy specjalnej kulisy zawieszanej na kołnierzu podstawy dachowej, jest niski i daje komfort wypoczynku w bardzo dobrych warunkach higienicznych, nawet w przypadku ostatnich kondygnacji budynków mieszkalnych, gdzie uciążliwość wentylatora jest największa (hałas do kanału < 61 dBA w odległości 1 m od wlotu).

Stworzono wentylator, urządzenie techniczne – przy jego konstrukcji wykorzystano jednak wszelkie możliwe obecnie techniczne nowości celem wykonania urządzenia z dobrym wzornictwem. Zastosowane laminaty poliestrowo szklane, trwale barwione w sposób dowolny wg żądań użytkownika, dają mu formę estetyczną i ze wszech miar nowoczesną. Konstrukcyjnie urządzenie jest wytrzymałe, a część newralgiczną – ramę układu wirującego – wykonano z włókna węglowego i żywicy epoksydowej. Uzyskano dzięki temu lekkość, a zarazem dużą sztywność elementu.

To wszystko wraz z omawianymi w tekście zaletami układu wirującego czyni coś, czego może dotąd jeszcze nie było – daje urządzeniu technicznemu duszę. Kto jednak napisał, że technika musi być jej pozbawiona? Ona też jej potrzebuje – jak wszystko, co jest w życiu dobre, piękne, funkcjonalne i zarazem bardzo użyteczne.

Krzysztof Nowak

Pytanie do… Dlaczego istotne jest utrzymanie stałego przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych, niezależnie od zmiany hydrauliki przewodu wentylacyjnego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij