Zobacz artykuł w wersji pdf

Chcąc omówić zagadnienie wentylacji w dobie współczesnego energooszczędnego budownictwa, trzeba jasno stwierdzić, że nie ma innej alternatywy niż wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Główne zadania, jakie powinna ona realizować to:

* ciągłość pracy podczas naszej obecności,

* obsługiwanie każdego pomieszczenia i zapewnianie stałej wymiany powietrza,

* zapewnianie możliwości regulacji w celu dopasowania do tego, co się dzieje w domu i warunków pogodowych,

* energooszczędność.

Sprawność odzysku Podstawowym parametrem określającym efektywność central wentylacyjnych jest temperaturowa sprawność odzysku ciepła. Pro-Vent zawsze podaje charakterystykę w formie wykresu, która określa sprawność odzysku w funkcji ilości powietrza, tak by instalator mógł przedstawić inwestorowi jasną ofertę i określić, jakich zysków można się spodziewać przy centralach Mistral. Żeby prawidłowo zbilansować wentylację w obiekcie, dobrze jest znać takie parametry jak: temperatura i wilgotność względna obu strumieni oraz stosunek ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego. W zależności od parametrów powietrza (szczególnie wywiewanego) sprawność temperaturowa może się zmieniać od np. 30 do 90% i więcej! Ponieważ wymienniki płytowe wszystkich firm przeważnie mają strukturę kanalikową, gromadzący się w nich kondensat powoduje z czasem „zatykanie” części kanalików, a w konsekwencji znaczny spadek sprawności odzysku ciepła. Objawia to się spadkiem temperatury nawiewu, jak również wzrostem oporów sekcji wywiewnej rekuperatora, a więc i rozbilansowaniem wentylacji. Wymienniki w centralach Mistral są tak zaprojektowane, żeby minimalizować niekorzystne zjawiska i by proces szronienia zachodził jak najwolniej, a rozmrażania jak najszybciej.

Specjalnie dedykowane rekuperatory o gabarytach odpowiednich dla danych objętości wymian powietrza znacznie podnoszą parametry użytkowe central.

W centralach Mistral, ze względu na inną budowę rekuperatorów, zastosowano system ochrony przeciwzamrożeniowej, który dopuszcza możliwość częściowego szronienia wymiennika. System działa pulsacyjnie z dużym opóźnieniem i jest sterowany procesorowo. Rozwiązanie to jest unikatowym rozwiązaniem firmy Pro-Vent, umożliwia bowiem wysoko sprawną pracę podczas mrozów. W centralach Mistral Duo i Mistral Pro komora wentylatora wyrzutowego jest zawsze sucha (skropliny spływają do strefy ciepłej), dlatego szronienie wymiennika jest dużo wolniejsze i proces rozmrażania odbywa się sporadycznie (w cyklach 5-8 minutowych co ok. 30-80 minut). Roczny koszt energii elektrycznej nagrzewnic wstępnych jest 4-6-krotnie niższy od konkurencji. W centralach tych możliwe jest w pełni efektywne rozmrażanie recyrkulacyjne – dodatkowym powietrzem obiegowym. Sprawność odzysku ciepła jest w nich najwyższa i praktycznie nie zależy od warunków zewnętrznych.

Istotne zalety! W centralach z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym, jako jedni z nielicznych, stosujemy dmuchawy niskoobrotowe EC.

Zaawansowane sterowanie procesorowe w centralach pozwala też na indywidualne dostosowanie przez instalatora wydajności centrali do oporów wentylacji.

Bardzo ważnym, często pomijanym przy doborze urządzeń, parametrem są hydrauliczne opory własne central. Ma to bezpośredni wpływ na sprawność energetyczną wentylatorów centrali, czyli tzw. współczynnik SFP. Centrale Mistral Pro mają opory na poziomie 80-100 Pa dla przepływów nominalnych!

Centrale Mistral PRO mogą być dostępne w różnych konfiguracjach, np. z nagrzewnicą wstępną lub bez, podobnie z wtórną (tak elektryczną, jak i wodną). Mogą współpracować (i nawet byłoby to zalecane) z wymiennikiem gruntowym. Dobrze wykonany płytowy wymiennik ciepła powinien generować opory na poziomie do 40 Pa, więc też bardzo małe.

Na efektywną pracę istotny wpływ ma czystość powierzchni płyt samego wymiennika. Osadzające się zabrudzenia utrudniają proces przejmowania ciepła. Wymienniki ciepła central Mistral, ze względu na swoją zwartą budowę, są bardzo lekkie, trwałe i łatwe do okresowego mycia.

Wysoka ocena fachowców Bardzo ważna w domach mieszkalnych jest lokalizacja central rekuperacyjnych. Centrale Mistral są wysoko oceniane przez instalatorów ze względu na swoją lekkość i niewielki poziom hałasu emitowanego do kanałów i otoczenia. Jak widać, dobierając system wentylacyjny, instalator powinien wziąć pod uwagę nie tylko sposób rozmieszczenia kanałów, ich średnice, anemostaty itp., ale dobrze przemyśleć dobór centrali.

Ona jest sercem systemu, a jej techniczne parametry przy dobrze wykonanej instalacji pozwolą domownikom cieszyć się wysokim komfortem w domu przy minimalnych kosztach.

Krzysztof Ćwik

Pytanie do…  Jakie są zalety stosowania dmuchaw niskoobrotowych w centralach wentylacyjnych z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij