ABC zestawów pompowych. Bezpieczna instalacja

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf pdf

Do grupy prefabrykowanych zestawów instalacyjnych do montażu należą zestawy pompowe. Są to zestawy zawierające, zgodnie z nazwą, pompę obiegową oraz dodatkowe uzbrojenie.Zestawy pompowe są to nowoczesne rozwiązania mające na celu usprawnienie    
pracy instalatora oraz zapewnienie wysokiej jakości pracy instalacji. Producenci grup pompowych gwarantują swoim autorytetem i doświadczeniem ich wysoką jakość i niezawodność w działaniu. fot. 2. Stacja pompowa dwuprzewodowaOferowane grupy pompowe dedykowane są do obiegów grzewczych, instalacji grzewczych, chłodzących, ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego, nagrzewnic i chłodnic powietrza, zasilania wymienników w zasobnikach ciepłej wody użytkowej, buforów ciepła, instalacji kotłowych, pomp ciepła, instalacji solarnych oraz wszystkich innych aplikacji tego rodzaju. Rodzaj i wyposażenie zestawów pompowych nierozerwalnie związane są z mocą oraz rodzajem instalacji, którą mają zasilać. Wydajność pompy obiegowej w zestawie pompowym musi być dopasowana do mocy zasilanego obiegu. Jej wysokość podnoszenia musi w pełni pokrywać opory zasilanej instalacji, przy pełnej mocy. Gdy obieg pracuje ze stałą wydajnością, np. ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej, wystarczająca jest pompa jednobiegowa. Ze względu na uniwersalność rozwiązania z pompami obiegowymi często stosuje się jednak pompy wielobiegowe dla zwiększenia zakresu przenoszonej mocy cieplnej.

rys. 1. Przykład zastosowania grup pompowych w instalacji kotłowej.W przypadku zasilania przez zestaw pompowy instalacji z grzejnikami lub ogrzewaniem powierzchniowym często stosuje się pompy elektroniczne. Powyższe instalacje charakteryzują się regulacją ilościową, co oznacza, iż wydajność grzejnika regulowana jest zmienną ilością czynnika grzewczego. Zastosowanie pomp elektronicznych pozwala na dopasowanie strumienia pompowanego czynnika grzewczego do chwilowego zapotrzebowania na strumień ciepła.

Niejednokrotnie zestawy pompowe wyposażane są w zawory trójdrogowe z głowicami termostatycznymi, siłownikami elektrycznymi lub elektronicznymi. Głowice termostatyczne mogą być zabudowywane na zaworze (głowice termostatyczne z kapilarą) lub mogą być wbudowane w zawór (rys. 2).

Zestawy pompowe z termostatycznymi zaworami trójdrogowymi najczęściej stosuje się w systemach regulacji termostatycznej i pełnią one dodatkowo funkcję bezpieczeństwa. W przypadku ogrzewania powierzchniowego chronią grzejnik przez przegrzaniem, przy chłodzeniu powierzchniowym chronią powierzchnię chłodzącą przed wykropleniem wilgoci z powietrza. W przypadku kotłów tradycyjnych (niekondensacyjnych) mają zastosowanie do ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą czynnika powrotnego, tzw. ochrona wymiennika przed „kwaśnym” kondensatem.

Zestawy pompowe z zaworami trójdrogowymi i siłownikami elektrycznymi lub elektronicznymi znajdują zastosowanie najczęściej przy zasilaniu obiegów grzewczych, które wymagają stosowania regulacji pogodowej (rys. 3). Przykładem takich obiegów są instalacje z grzejnikami. Powyższe zestawy mogą być stosowane przy zasilaniu nagrzewnic lub chłodnic powietrza w centralach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Standardem regulacji siłownika może być 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, on/off lub może być zastosowana tzw. regulacja trójpunktowa. W zależności od standardu sterowania siłownika konieczny jest zewnętrzny system regulacji wyposażony w regulator, czujniki, zadajniki i okablowanie.

Przedstawione powyżej grupy należą do prostych, jednoprzewodowych. Jednoprzewodowe to znaczy, iż zabudowywane są na zasilaniu lub powrocie. Na rynku oferowane są także bardziej zaawansowane rozwiązania w tym względzie, grupy dwuprzewodowe, czyli takie, które montowane są na zasilaniu i powrocie oraz posiadają bogatsze wyposażenie.

Przykładem takim mogą być grupy pompowe pokazane na fotografiach 1 i 2. Zasadniczą częścią tych grup pompowych są pompy cyrkulacyjne w wersji trójbiegowej lub elektroniczne. Wyposażenie standardowe stanowią zawory kulowe zabudowane na przyłączach, termometry po stronie zasilania i powrotu medium grzewczego oraz złącza wewnętrzne zaprojektowane do połączenia elementów grup. Termometry zintegrowane są z pokrętłami zaworów odcinających po stronie zasilania i powrotu. Wskaźniki termometrów zabudowane są w otworach estetycznej obudowy, pozwalając na odczyt temperatury bez konieczności jej zdejmowania. Elementy wewnętrzne znajdują się w obudowach z tworzywa sztucznego, które stanowią izolację cieplną. Wyposażenie standardowe takich grup to niejednokrotnie zawory trójdrogowe kulowe lub grzybkowe z odpowiednią charakterystyką regulacyjną, napęd elektryczny lub elektroniczny z pokrętłem ręcznym do pracy w trybie manualnym. Oferowane są grupy z zaworami trójdrogowymi z różnymi współczynnikami przepustowości kVS wynoszącymi od 4 do 10 m3/h.

Regulacja automatyczna pracą zestawu mieszającego jest realizowana w trybie regulacji zgodnie ze standardem sterowania siłownika. Pokrętło ręczne wyposażone jest w wskaźnik stopnia otwarcia zaworu trójdrogowego. Jako dodatkowe wyposażenie może być zastosowany zawór nadmiarowo-upustowy z możliwością regulacji różnicy ciśnienia. Zawór nadmiarowo-upustowy zabudowywany jest na obiegu „by-passem” dla ochrony pompy i instalacji przed zbyt dużą różnicą ciśnienia przy minimalnym przepływie medium grzewczego przez pompę. Zazwyczaj elementy złączne oraz kształtki wykonane są z mosiądzu.

Przykładem stacji pompowej dwuprzewodowej specjalistycznej jest stacja pokazana na fotografii 2, która służy do zasilenia instalacji solarnej. Jest ona wyposażona w pompę, która może pracować na płynie solarnym jako czynniku roboczym i może pracować przy podwyższonej temperaturze. Jej wyposażenie związane jest ze specyfiką zasilanej instalacji i zawiera dodatkowo manometr, zawór bezpieczeństwa, przyłącza do napełnienia i spustu czynnika, przyłącze do naczynia wzbiorczego, odpowietrznik. Stacje do instalacji solarnych niejednokrotnie wyposażone są w rotametry dla odczytu przepływu i oceny poprawnej pracy instalacji solarnej.

Przedstawione rozwiązania należą do najbardziej typowych, które można spotkać na rynku. Oprócz nich jest jeszcze całe spektrum nietypowych, specjalistycznych, dedykowanych stacji pompowych oferowanych przez firmy związane z techniką instalacyjną.

GO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij