Obawy PORTPC związane są z brakiem w projekcie ustawy narzędzi do promocji efektywnych technologii OZE i zbyt małym poziomem dofinansowania rozproszonych źródeł energii, w tym pomp ciepła.

Jeżeli generalnym założeniem projektu ustawy jest rozwój systemów rozproszonych, to przeznaczenie jedynie 30% środków finansowych z puli NFOSiGW na wsparcie energetyki rozproszonej wskazuje, że nie jest to działanie priorytetowe. Zdaniem PORTPC przeznaczenie na ten cel co najmniej 50% środków zapewniłoby lepszy efekt społeczny niż np. refundacja montażu dużych i średnich instalacji OZE. W opinii PORTPC większe dofinansowanie mikroinstalacji sprawi, że większość Polaków będzie zainteresowana OZE. W efekcie zwiększy się radykalnie udział OZE w bilansie energetycznym, jak również świadomość i akceptacja społeczna dla stosowania tych technologii na co dzień. Również wielkość wsparcia dla rozproszonych systemów, wykorzystujących OZE jest daleko niewystarczające. Proponowane przez NFOŚiGW dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji OZE w wysokości 25% jest zdecydowanie za niskie. Jeśli ma ono wzbudzić zainteresowanie przyszłych użytkowników OZE i przynieść rzeczywiste wsparcie dla instalacji OZE, powinno wynosić co najmniej 35%. Trzecim istotnym zastrzeżeniem jest niedostateczne położenie nacisku w projekcie ustawy na efektywność energetyczną jako warunku uzyskania wsparcia państwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku mikroinstalacji, których monitorowanie jest z natury rzeczy utrudnione. Zdaniem PORTPC, rozwiązaniem tej kwestii powinno być skorzystanie z istniejących dobrych praktyk i pełne wdrożenie zapisów Dyrektywy OZE, które regulują wspieranie produktów o odpowiednio wysokiej efektywności. Dotyczy to przede wszystkim pomp ciepła, ale również kolektorów słonecznych czy kotłów grzewczych spalających biomasę.

W przypadku pomp ciepła chodzi o wspieranie nabywania produktów, które spełniają minimalne wymogi technologiczne wprowadzone przez Komisję Europejską w zakresie minimalnych współczynników efektywności pomp ciepła. Brak takich zapisów będzie prowadzić do wspierania przeciętnych technologii, a w konsekwencji marnotrawstwa środków, rozczarowania użytkowników nieefektywnych urządzeń, a w rezultacie – negatywnych opinii o OZE.

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij