ABC wentylacji. Wentylacja przemysłowa

Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu pomieszczeń przemysłowych mogą być:

 • niebezpieczne dla zdrowia, jeżeli wskutek swoich własności lub działania zawartych w nich toksyn wpływają szkodliwie na organizm ludzki, powodując chorobę, częściową lub całkowitą niezdolność do pracy,
 • przy nadmiernych stężeniach składników łatwopalnych lub wybuchowych przyczyną pożarów i wybuchów,
 • uciążliwe, tj. takie, które unosząc sie w powietrzu lub gromadzące się w pobliżu miejsc pracy, są dokuczliwe i przykre dla ludzi oraz mogą szkodliwie wpływać na maszyny i urządzenia, powodując ich szybsze zużycie i większą awaryjność.

Zanieczyszczenia pod wpływem ruchu powietrza (poruszający sie ludzie, wirujące elementy maszyn, prądy konwekcyjne, wentylacja nawiewna itp.) mają tendencję do rozprzestrzeniania się w całym pomieszczeniu. Zadaniem wentylacji przemysłowej jest niedopuszczenie do tego zjawiska.

Do zanieczyszczeń  występujących w przemyśle zalicza się:

 • nadmierną ilość ciepła i wilgoci,
 • toksyczne gazy i pary,
 • dymy (aerozole),
 • pyły.

Są to zanieczyszczenia o różnym składzie chemicznym, różnej temperaturze i występujące w różnym stężeniu, które powstają podczas procesów technologicznych. Przed przystąpieniem do projektowania wentylacji przemysłowej, oprócz podstawowych zasad stosowanych w wentylacji, należy dokładnie zapoznać się z technologią produkcji. Jest to warunek podstawowy, na którym buduje się cały projekt wentylacji.

Podczas określonego, kontrolowanego i stałego procesu technologicznego z powodzeniem można ustalić ilości i rodzaje niepożądanych zanieczyszczeń. Jest to zadanie trudne, gdy produkcja jest okresowa oraz gdy jest wykonywana metodą chałupniczą.

Ogólnie o skuteczności wentylacji przemysłowej decydują:

 • właściwy rozdział powietrza nawiewanego oraz współpracujący z nim wywiew (wentylacja wywiewna, odciągi miejscowe),
 • dokładna znajomość procesów technologicznych, rozmieszczenie źródeł powstawania zanieczyszczeń, ich ilość i jakość oraz sposób ich rozprzestrzeniania, co w efekcie pozwoli na obliczenie niezbędnej ilości powietrza wentylacyjnego.

Ponadto, przed przystąpieniem do opracowania wentylacji przemysłowej, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Ile wydziela się zanieczyszczeń w jednostce czasu, czy są szkodliwe dla zdrowia, jakie są ich dopuszczalne stężenia (NDS) na stanowiskach pracy, jaki jest stopień nierównomierności ich wydobywania?
 • W jaki sposób zanieczyszczenia przedostają się do pomieszczenia lub jak są wytwarzane?
 • Jaka jest temperatura i gęstość tych zanieczyszczeń oraz miejsce, gdzie występują najwyższe stężenia?
 • Jakie jest usytuowanie miejsc (źródeł) wydobywania się zanieczyszczeń na planie pomieszczenia (maszyny, zbiorniki, itp.)?
 • Czy istniejące wewnętrzne drogi komunikacyjne i transportowe, czy otwory w ścianach nie powodują przeciągów, prądów konwekcyjnych, prądów powietrznych?

Po uwzględnieniu powyższych oraz przeprowadzając dalszą analizę zjawisk w pomieszczeniu przemysłowym, możemy przystąpić do rozwiązania zagadnienia wentylacji przemysłowej.

Oprócz zapewnienia, dzięki wentylacji przemysłowej, właściwych (zgodnie z PN) warunków pracy trzeba również zapewnić całkowitą utylizację powietrza wywiewanego do atmosfery. Czyste wywiewane powietrze możemy otrzymać, stosując różnego rodzaju osadniki, filtry suche lub wodne, itp. Możliwe jest również (po filtracji) odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego i nawiewanie oczyszczonego powietrza ponownie do pomieszczenia przemysłowego z uwzględnieniem niezbędnej ilości powietrza świeżego. W wentylacji przemysłowej należy stosować takie rozwiązania, aby koszty eksploatacji były jak najmniejsze, a co za tym idzie – większy zysk po wykonaniu finalnego produktu.

Są gałęzie przemysłu (to może być też drobna wytwórczość), które wymagają, oprócz wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej, wentylacji awaryjnej. Taka wentylacja jest wykonywana jako wywiewna i jej wydajność musi wynieść 10-krotność kubatury pomieszczenia przemysłowego i być włączana automatycznie, gdy stężenie niebezpiecznego stężenia przekracza dopuszczalne. Jest to układ wentylacji wywiewnej działający samodzielnie i może służyć również do krótkotrwałego przewietrzenia pomieszczenia przemysłowego.

W wentylacji ogólnej możemy trochę pójść na skróty, tj. obliczyć ilość powietrza wentylacyjnego, posługując się krotnością wymian. W wentylacji przemysłowej jest to niedopuszczalne, ponieważ niewłaściwe obliczenie ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego w pomieszczeniu przemysłowym może stworzyć warunki do powstawania wybuchów, pożarów i utraty zdrowia lub życia  pracujących tam ludzi.

Dorota Węgrzyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij