ABC instalacji basenowych. Kąpiel i elektryczność

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Urządzenia mające za zadanie utrzymanie wody basenowej w pożądanym stanie (filtracja, podgrzewanie, uzdatnianie chemiczne) oraz uatrakcyjnienie korzystania z basenu (masaże podwodne, pompy strumieniowe, oświetlenie itd.) są zazwyczaj zasilane energią elektryczną i, ze względu na możliwość porażenia prądem elektrycznym, instalacja elektryczna powinna być bezwzględnie wykonana przez doświadczonego elektryka z uprawnieniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku urządzeń instalowanych bezpośrednio w niecce basenowej, np. oświetlenia podwodnego, urządzenia muszą być zasilane poprzez specjalny transformator separacyjny niskim napięciem 12 V. Całość instalacji elektrycznej powinna być zabezpieczona za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o różnicowym prądzie zadziałania, nie wyższym niż 30 mA. Dodatkowo wszystkie metalowe elementy basenu i jego wyposażenia (wraz ze zbrojeniem niecki basenowej) powinny być objęte lokalnymi i ogólnymi połączeniami wyrównawczymi. Szczegółowo reguluje to norma PN-IEC 60364-7-702 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Baseny pływackie i inne”. Na rysunku pokazany jest przykładowy schemat rozdzielnicy elektrycznej domowego basenu kąpielowego.

Podstawowym elementem wyposażenia każdego basenu jest pompa filtracyjna. Pompa filtracyjna, napędzana w tym przypadku 1-fazowym silnikiem elektrycznym, zapewnia obieg wody basenowej poprzez odpowiedni filtr wyposażony w złoża filtracyjne ze żwiru. Sterowanie pompy odbywa się za pomocą nastawnego zegara załączającego pompę na określony czas podczas doby.

Pompa wykorzystywana jest też w trakcie płukania filtra, gdy poprzez odpowiednie ustawienie zaworów kulowych w instalacji zmieniany jest kierunek przepływu wody przez filtr, umożliwiając wypłukanie zatrzymanych w złożu filtracyjnym zanieczyszczeń i usunięcie ich do kanalizacji. Zadaniem pompy filtracyjnej jest też przetłaczanie wody basenowej przez zainstalowany wymiennik woda-woda umożliwiający podgrzewanie wody w basenie z wykorzystaniem instalacji c.o.

Temperaturą wody basenowej steruje termostat elektroniczny, załączając w razie potrzeby pompę obiegową ciepłej wody lub też odpowiedni zawór w zależności od projektu instalacji.

By zabezpieczyć wymiennik przed przegrzaniem i uszkodzeniem instalacji, pompa obiegowa może być załączona jedynie w momencie, gdy przez wymiennik przetłaczana jest woda z basenu. Rolę tego zabezpieczenia spełnia stycznik sterowany czujnikiem przepływu wody w instalacji basenowej. Miejsce jego zamontowania musi być tak dobrane, aby jego wskazanie odnosiło się do przepływu wody w całym systemie, a nie tylko do pracy pompy filtracyjnej. Stycznik ten wykorzystany jest także do sterowania pracą pompy podającej koagulant oraz dodatkowej pompki przetłaczającej próbki wody do automatu mierzącego i automatycznie regulującego parametry chemiczne wody w basenie.

W celu uproszczenia instalacji elektrycznej w przykładowym układzie wykorzystano standardową, oferowaną przez dostawców osprzętu basenowego, szafkę sterującą temperaturą oraz czasem pracy pompy filtracyjnej – odpowiednio ją modyfikując do zastosowań z wymiennikiem ciepła. Szafka ta współpracuje również z wyposażonym w pięć elektrod regulatorem poziomu wody w zbiorniku przelewowym basenu. Zadaniem regulatora jest utrzymanie poziomu wody w basenie i uzupełnianie jej strat poprzez otwarcie elektrozaworu dopuszczającego wodę do basenu.

Jako dodatkowe urządzenia mające uatrakcyjnić kąpiel w basenie, inwestor wybrał oświetlenie niecki basenowej za pomocą podwodnych lamp, pompę wytwarzającą silny strumień powierzchniowy wody – umożliwiający pływanie „w miejscu” oraz prysznic strumieniowy. Jednym z często wybieranych urządzeń jest też dmuchawa, tłocząca powietrze poprzez specjalne sitkowe dysze w dnie basenu w celu utworzenia masażu bąbelkowego.

W tym przypadku silniki urządzeń zabezpieczone są oraz sterowane z wykorzystaniem oryginalnych szafek sterowniczych dostarczanych przez ich producentów. Uruchamianie pompy następuje na drodze pneumatycznej, gdzie po wciśnięciu przycisku w basenie sprężone przyciskiem powietrze uruchamia przekaźnik załączający daną pompę. Sterowanie oświetleniem niecki odbywa się za pomocą wyłącznika elektrycznego umieszczonego w bezpiecznej strefie poza niecką basenu. By obniżyć napięcia zasilania lamp podwodnych do bezpiecznych 12 V, zastosowano dwa transformatory specjalne o podwyższonej odporności izolacji na przebicie.

Z rozdzielni zasilana jest również pompa zatapialna, mająca za zadanie odpompowywanie do kanalizacji wody ze studzienki przelewowej i odwadniającej. Całość rozdzielnicy zabezpieczona jest wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałania 30 mA.

Jarosław Pomirski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij