Nowy niskoemisyjny, wielopaliwowy palnik na paliwa stałe firmy Klimosz. Sprawne spalanie

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf

Zapewnienie poprawnego przebiegu procesu spalania paliw stałych w kotłach grzewczych zależy od prawidłowej dystrybucji powietrza pierwotnego, które ma wpływ na podsuszenie i zgazowanie paliwa oraz powietrza wtórnego, dopalającego zgazowane paliwo oraz tlenek węgla (CO) i cząstki lotne emitowane z paleniska wraz ze spalinami. Powietrze pierwotne i wtórne należy dystrybuować w taki sposób, aby dostarczyć je w dawkach dokładnie odpowiadających spalanej dawce paliwa. Ani nadmiar tlenku węgla, ani nadmiar tlenu w spalinach, który obniża sprawność palnika i kotła poprzez rozrzedzanie spalin, nie są pożądane.

Palnik RY20 Niskoemisyjny palnik o konstrukcji rynnowej Klimosz RY20 jest wynikiem kilkumiesięcznej pracy w laboratorium badawczym. Innowacyjny i chroniony patentem sposób napowietrzania paleniska gwarantuje bardzo wysoki stopień wypalania się paliwa przy znikomej ilości emisji powstałych podczas procesu spalania. Dzięki zastosowaniu dysz, dodatkowo napowietrzających proces utleniania paliwa, sprawność spalania wielopaliwowego uniwersalnego palnika sięga do 98,8%, gdzie stratę niezupełnego spalania stanowi udział 0,1%, a stratę niecałkowitego spalania udział 1,1% (wartości podane dla opału typu węgiel brunatny). Do paliw spalanych na palniku zaliczyć można między innymi węgiel kamienny, brunatny, groszek miałowy, granulaty węgla z domieszką miału, pelety, ziarna zbóż oraz ich mieszanki, pestki z oliwek.

Konstrukcja palnika Zwarta i stosunkowo mała konstrukcja palnika Klimosz RY20 wykonana jest ze stali żarowytrzymałej, gwarantującej długą żywotność i niezawodność palnika. Dzięki jednoelementowej budowie paleniska palnik nie wymaga dodatkowych czynności związanych z konserwacją poza okresowym oczyszczaniem dysz powietrza wtórnego tłoczonego od spodu złoża w warstwę spalanego paliwa.

Ilość powietrza jest stopniowana poprzez sposób rozmieszczenia dysz oraz zastosowania odpowiedniej ilości powietrza doprowadzanego do spalania poprzez każdą z dysz. Niedotlenienie pierwszej części paliwa gwarantuje obniżenie emisji NOx oraz zwiększenie tym samym emisji CO poprzez obniżenie temperatury paleniska. Jedna z dysz wprowadza potrzebne powietrze do utrzymania stabilizacji płomienia, druga dodatkowo dotlenia końcową część palnika, gdzie temperatura żaru jest już obniżona. Dysza trzecia dopala (całkowicie redukuje) powstałą wcześniej ilość emisji tlenku węgla, gwarantując niską emisję NOx oraz CO. Dodatkowo sposób napowietrzania paleniska zwiększa sprawność samego procesu spalania.

Certyfikacja palnika Wysoka sprawność spalania oraz bardzo niska emisja substancji powstałych po spalaniu potwierdzona została w jedynym notyfikowanym w Polsce laboratorium Zakładu Kotłów i Urządzeń Grzewczych mieszczącym się w Łodzi. Uzyskanie niskich parametrów emisyjnych gwarantuje słuszność założeń konstrukcyjnych. Uśrednione wyniki w zakresie mocy 6-20 kW przedstawione zostały na wykresie umieszczonym poniżej. Palnik Klimosz RY20 dostępny jest w kotłach Klimosz Duo oraz Klimosz Combi.

www.klimosz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij