Rynek kolektorów słonecznych w Polsce. Wzrosty w solarach

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Zeszłoroczne obroty na rynku wyniosły ponad 500 mln zł. Jest to rekordowy wynik. Ubiegłoroczne wyniki sprzedaży kolektorów słonecznych wzmacniają pozycję Polski w czołówce wiodących krajów UE (Polska zajmuje 6-7 miejsce i pierwsze pod względem tempa wzrostu rynku kolektorów słonecznych w 2011 roku). Wstępne dane dotyczące sprzedaży instalacji słonecznych w krajach europejskich nie wykazują wzrostu rynku. W całej UE przewidywany jest nieznaczny spadek sprzedaży. Wzrost na rynkach europejskich poza Polską został osiągnięty jedynie w dwóch innych krajach: Dani i Szwajcarii.

Rysunek 1. Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w latach 2000-2011.Obecnie w Polsce jest około 70 firm produkujących i dystrybuujących kolektory słoneczne. Ponad połowa to dystrybutorzy zagranicznych marek, dla których polski rynek jest bardzo atrakcyjny. W sprzedaży oferowanych jest obecnie ponad 440 typów kolektorów słonecznych. Znaczna ilość firm ulokowana jest w Polsce południowej, w województwach śląskim i małopolskim, jednakże duża część znajduje się również w woj. mazowieckim.

Wzrost sprzedaży rzędu nawet 150% odnotowano w dużych firmach sprzedających powyżej 1000 m2 rocznie. Małe firmy, które nie zdążyły z przygotowaniem instalatorów do obsługi programów dotacji, odnotowały spadek sprzedaży rzędu kilku procent.

Nie zaobserwowano wzrostu cen kolektorów słonecznych. W 2011 roku średnia cena ofertowa za 1 m2 powierzchni czynnej kolektora kształtowała się na poziomie 1300 zł i była o 1-2% wyższa niż w roku 2010, przy czym należy zaznaczyć, że inflacja w Polsce kształtowała się na poziomie 4%. Nieznaczny wzrost cen kolektorów słonecznych dotyczył głównie tych importowanych ze strefy euro, bądź wykorzystujących komponenty zagraniczne, których cena uzależniona jest od kursu euro.

Wprowadzane są nowe rozwiązania, np. produkcja kolektorów wielkopowierzchniowych, kolektory z absorberami aluminiowymi, systemy słonecznego chłodzenia, zasobniki wykorzystujące przemianę fazową. Do produkcji kolektorów wykorzystywane są technologie spawania laserowego i ultradźwiękowego.

Oprócz producentów kolektorów słonecznych coraz ważniejsze ogniwo w łańcuchu tworzenia wartości stanowią instalatorzy systemów solarnych. W Polsce funkcjonuje ponad 2 tys. małych kilkuosobowych firm. Obecny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie regulował działanie instalatorów OZE. Każdy z instalatorów będzie podlegał obowiązkowemu szkoleniu i certyfikacji dopuszczającej do wykonywania zawodu.

Wg prognoz Ministerstwa Gospodarki rozwój tej części gospodarki zapowiada się jeszcze bardziej optymistycznie. W Krajowym Planie Działań (KPD) zatwierdzono dla sektora termicznej energetyki słonecznej cel na 2020 rok na poziomie 14 mln m2, co jest odpowiednikiem mocy zainstalowanej ponad 10 GWth. Biorąc pod uwagę założenia KPD, w sektorze instalacji słonecznych pracę może znaleźć ok. 10,5 tys. instalatorów kolektorów słonecznych!

Dofinansowanie Kolektory słoneczne zawdzięczają obecny sukces w Polsce m.in. programom dotacji, np. program dotacji na zakup instalacji słonecznych prowadzony przez NFOŚiGW. W ramach programu, który wystartował w II połowie 2010 r., sprzedano w Polsce dotychczas 115 tys. m2. A w samym 2011 r. ponad 81 tys. m2, co stanowiło ok. 33% całej sprzedaży w 2011 r. Bardzo popularne są również dotacje z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednakże największe zainteresowanie wzbudziły Regionalne Programy Operacyjne, w ramach których przeznaczono łącznie 231 mln zł na energetykę słoneczną (20% całego budżetu na energetykę odnawialną). Łącznie na koniec listopada 2011 r. zatwierdzono do dofinansowania w ramach RPO wnioski na budowę instalacji słonecznych o wartości 328 mln zł, tj. o 30% więcej, niż alokowano środków. Ponadto jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane inwestycje z Programu Szwajcarskiego, który przewiduje wsparcie w Polsce 8 projektów z zakresu energetyki odnawialnej, w których łącznie dofinansowane zostaną inwestycje w pełne systemy solarne na ponad 17 tys. budynków należących do gospodarstw domowych oraz około 200 budynków użyteczności publicznej na terenie 17 gmin w obszarach priorytetowych Programu (świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie i podkarpackie). Całkowity budżet projektów wyniósł ponad 150 mln franków szwajcarskich, z czego ze Szwajcarii pochodzi ok. 110 mln franków (dofinansowanie poszczególnych projektów wyniosło między 65-85% przy wkładzie własnym mieszkańców nieprzekraczającym ok. 25%).

Polityka wsparcia Szczegółowe wyniki badań sprzedaży instalacji słonecznych oraz informacje nt. wsparcia dla sektora energetyki słonecznej w ustawie OZE zostały zaprezentowane podczas konferencji „V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej”, organizowanej co roku przez IEO. Stwierdzono, że dotacje to najpowszechniejszy i najbardziej sprawdzony, także na świecie, instrument wsparcia dla kolektorów słonecznych. W Polsce od 10 lat były zasadniczym systemem wsparcia kolektorów słonecznych i są powszechnie oceniane jako sukces polityki wsparcia „zielonego ciepła” w naszym kraju. Rynek rozwija się w szybkim tempie, ale dotychczas tylko w obrębie wąskiej grupy zastosowań kolektorów słonecznych (przygotowanie c.w.u.) i przy jeszcze bardzo niskim nasyceniu rynku oraz poniżej celu indykatywnego i ścieżki rozwoju wskazanych w Krajowym Planie Działań.
Obecny podczas Forum Pan Minister Mieczysław Kasprzak zaznaczył, że dotychczasowe formy wsparcia sektora zostaną utrzymane, zyskają mikroinstalacje i wspierany będzie również eksport kolektorów słonecznych poprzez inicjatywy publiczne. Zastrzegając, że choć sytuacja w zakresie finansów publicznych nie jest sprzyjająca, nie wykluczył podjęcia – w ramach konsultacji projektu ustawy OZE i planowanej dyskusji nowelizacji ustawy o VAT – rozmów z resortem finansów w sprawie instrumentów podatkowych dla zielonego ciepła. Ponadto istotne są bezpośrednie formy wsparcia dla sektora poprzez dotacje, ale również ważną rolę odgrywa budowanie świadomości ekologicznej poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne.

Aneta Więcka

Rysunek 1. Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w latach 2000-2011.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij