ABC sterowania i regulacji instalacji ogrzewczej. Giacomini

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf    

* Projektowanie
Aby osiągnąć maksymalny komfort z ogrzewania płaszczyznowego, należy je odpowiednio zaprojektować. Według normy PN EN 1264 temperatura powierzchni grzewczej nie powinna przekraczać 29oC w strefie stałego przebywania, 35oC w strefach brzegowych oraz 33oC w łazienkach. Daje to w przybliżeniu potrzebną moc odpowiednio 100, 175 i 100 W/m2 przy temperaturach powietrza 20, 20 i 24oC.
Pętle można układać na kształt spirali lub w meander. Kształt spirali zapewnia bardziej równomierną temperaturę powierzchni grzewczej, z drugiej strony rozprowadzenie pętli w meander powoduje gradualny spadek temperatury powierzchni od punktu zasilania rozdzielacza do punktu powrotu. To powoduje, że rozprowadzenie w meander jest bardziej odpowiednie dla dużych powierzchni produkcyjnych bądź magazynowych narażonych na duże obciążenia.
* Dobór rozdzielacza
Jeżeli woda w układzie pierwotnym posiada temperaturę pracy odpowiednią do ogrzewania podłogowego, to nie jest wymagane stosowanie dodatkowego „podmieszania” w celu obniżenia temperatury. Należy dobrać rozdzielacz belkowy R553D, R553F lub modułowy R53 o odpowiedniej ilości pętli. Rozdzielacz modułowy (fot. 2) można dowolnie rozbudowywać, dzięki czemu w razie konieczności zmiany ilości pętli wystarczy dodać lub usunąć dowolną ilość modułów. Istotne w tym układzie jest zamontowanie termostatu bezpieczeństwa, np. K373, który odłączy źródło ciepła i/lub pompę w razie przekroczenia temperatury granicznej, np. 50oC.
Jeżeli woda w układzie pierwotnym ma wyższą temperaturę, należy zastosować zawór mieszający lub rozdzielacz R557F (R557V w opcji modułowej). Po zamontowaniu termostatycznego zaworu przed rozdzielaczem i założeniu na nim głowicy termostatycznej z kapilarą należy ustawić na niej temperaturę wody grzewczej. Na belce powrotnej rozdzielacza znajdują się zawory ręczne z opcją termostatyczną. Po ich usunięciu można zamontować siłowniki sterowane przez moduł PM100 lub KPM20.
* Regulacja pętli
Aby powierzchnia grzewcza pracowała równomiernie, należy odpowiednio dobrać przepływy na każdej pętli grzewczej. Jeśli wszystkie pętle mają tą samą długość, należy ustawić na nich takie same przepływy. Jednak we większości systemów długości pętli różnią się. Rozdzielacze modułowe (R53) lub belkowe (R553) posiadają przepływomierze oraz zawory nastawne do regulacji wstępnej. W zależności od ilości obrotów zmienia się współczynnik przepływu Kv (odczytywany z tabeli). Jest to przydatne po wyliczeniu wszystkich nastaw przez specjalistyczny program wspomagający projektowanie lub firmowy program Giacoklima Tool. Podczas standardowej regulacji należy kontrolować przepływ na przepływomierzu danej pętli. Największy przepływ należy ustawić na najdłuższej pętli, a następnie przepływy na kolejnych pętlach zmniejsza się proporcjonalnie w zależności od ich długości.
* Moduł sterujący PM100
Moduł PM100 służy do sterowania pompą oraz otwieraniem lub zamykaniem odpowiednich pętli grzewczych za pomocą siłowników Giacomini (R478 – bezprądowo otwarty i R473 – bezprądowo zamknięty). Do modułu można podłączyć do 8 termostatów pokojowych oraz maksymalnie 16 siłowników. W zależności od pozycji termostatów pokojowych moduł PM100 aktywuje pompę oraz otwiera odpowiednie pętle na rozdzielaczu.
* Moduł sterujący KPM20 (fot. 4)
Moduł KPM20 przeznaczony jest do sterowania systemem Giacoklima BUS. Szyna BUS daje możliwość podłączenia szeregowego 8 termostatów pokojowych K481 lub K483 oraz 16 siłowników. Moduł dodatkowo steruje pompą oraz zaworem mieszającym. Po podłączeniu dotykowego panelu sterowania można zdalnie programować i sterować temperaturami danych pomieszczeń. Istnieje możliwość połączenia kilku modułów KPM20 w jeden system, co pozwala rozbudować układ do kilku niezależnych stref grzewczych.
* Najwyższej jakości produkty Giacomini, takie jak rozdzielacze belkowe i modułowe, zawory termostatyczne i kulowe, rury jedno- lub wielowarstwowe, kompletny system sterowania (programatory z panelem dotykowym, termostaty pokojowe z czujnikami wilgoci, centralki sterownicze, siłowniki i zawory mieszające), zapewnią komfortową i niezawodną pracę. Firma Giacomini S.p. A od wielu lat rozwija system ogrzewania płaszczyznowego i posiada w ofercie także system ogrzewania i/lub chłodzenia sufitowego.
Łukasz Bering

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij