Instalacja antyoblodzeniowa… latem. Śnieg pod prądem

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf 

Lato w pełni, ale zima zbliża się już powoli. Znów będziemy brnąć w zaspach, stać w korkach, szczękać zębami na przystankach.
Pamiętajmy, że zima, mimo iż piękna, może być również niebezpieczna. Najdobitniej było to widać w tragicznych wydarzeniach lutego 2006 r., kiedy pod zawalonym budynkiem centrum wystawowego w Katowicach zginęło wiele osób. Również ostatnie zimy dowiodły potencjału sił natury. Wiele spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot borykało się z naprawianiem pourywanych rynien i rur spustowych, naprawianiem mieszkań zalanych spływającą z zaczopowanych rynien wodą. Lekarze pogotowia ratunkowego i dyżurów na urazówkach notują w zimie zwiększoną liczbę złamań kończyn i stłuczeń.
Co zrobić, aby ta pora roku była bezpieczniejsza i zdecydowanie mniej uciążliwa, a nasze życie stało się odrobinę przyjemniejsze?
Budując lub modernizując dom, powinniśmy wziąć pod uwagę możliwość wykonania kilku istotnych usprawnień:

 • ogrzewanie wjazdu do garażu;
 • podgrzewanie ciągów komunikacyjnych i schodów;
 • ochronę antyoblodzeniową dachów, rynien i rur spustowych;
 • zabezpieczenie rur z wodą przed zamarzaniem.

Garaż
Ogrzewanie wjazdu do garażu możemy wykonać na dwa sposoby:

 • Pierwszy zakłada wykonanie ogrzewania pod całą powierzchnią naszego podjazdu – w tym wypadku możemy wykorzystać przewody grzejne o mocy od 20 do 25 W/m. Można je układać w podsypce piaskowej pod kostkę brukową lub w podjazdach wykonanych z zaprawy betonowej – w warstwę wylewki. Moc jednostkowa na m2 powinna w tym wypadku oscylować w granicach 300 W/m2. Wykonanie instalacji powinniśmy zlecić specjaliście z niezbędnymi uprawnieniami i autoryzacją producenta.
 • Możliwe jest również wykonanie ogrzewania wyłącznie pod trakcje jezdne naszego auta. Do tego celu możemy użyć gotowych mat grzejnych do ochrony przed śniegiem i lodem. Maty mają szerokość około 60 cm, a ich długość uzależniono od powierzchni. Podobnie jak przewody grzejne maty układa się w warstwie podsypki piaskowej pod kostkę brukową lub w betonie, jeśli z tego materiału wykonujemy nasz podjazd.

Niektórzy producenci systemów ogrzewania oferują również przewody przystosowane do instalacji w warstwie asfaltu. Przewody mogą wytrzymać wysoką temperaturę lania bitumu. Mogą więc być również stosowane w momencie wykonywania renowacji starego betonowego podjazdu.
Sterowanie podjazdami powinno być realizowane za pomocą regulatorów wyposażonych w czujnik temperatury i wilgoci, który jest zamontowany w zintegrowanej obudowie. Całość umieszcza się w podjeździe poza ogrzewaną sekcją w miejscu najbardziej narażonym na opady atmosferyczne.

Schody
Do instalacji ogrzewania antyoblodzeniowego schodów powinniśmy użyć przewodów o mocy 20-25 W/mb. Do montażu systemu musimy zatrudnić autoryzowanego instalatora. Przewody układa się na poszczególnych schodkach i płycie spoczynkowej. Istotne jest, aby całość została umieszczona w betonie, a nie tuż pod powierzchnią. Ogrzewanie ciągów komunikacyjnych wykonuje się, stosując już zamiennie przewody grzejne lub maty grzejne o mocy około 300 W/m2. Sterowanie takim systemem odbywa się tu podobnie jak w przypadku ogrzewania podjazdów za pomocą specjalnego termostatu mierzącego temperaturę powietrza. Zastosowanie czujnika wilgotności nie jest w tym miejscu wymogiem koniecznym.

Rynny
Zimowe niebezpieczeństwo nie kryje się wyłącznie na ziemi. Jeśli nie zabezpieczymy rynien i rur spustowych, może dojść do ich urwania się i w konsekwencji sporych strat materialnych oraz osobowych. Możliwe jest również, że spadające sople uszkodzą zaparkowany pod domem pojazd lub, co gorsza, uderzą przechodzącą pod nimi osobę.
Instalacja ogrzewania rynien opiera się na zastosowaniu stałooporowych przewodów grzejnych lub przewodów samoregulujących Przewody układa się w rynnach i rurach spustowych za pomocą specjalnych uchwytów mocujących, które ułatwiają montaż i zapewnią właściwą pozycję kabla grzejnego. Obydwa typy przewodów zbudowane są z materiałów odpornych na promieniowanie UV. Przewody samoregulujące mają zmienną moc, zależną od warunków, w jakich pracują. Oznacza to, że im jest zimniej, tym większą moc osiągają i odwrotnie im temperatura wyższa, tym moc przewodów mniejsza. Tę charakterystyczną cechę zawdzięczają przewody samoregulujące materiałowi, z jakiego sporządzono element grzejny. Jest to polimer wykonany w nanotechnologii, w którym rolę przewodnika prądu stanowią atomy węgla.
Przewody w rynnie układa się z reguły podwójnie za pomocą specjalnych klipsów. W rurach spustowych możliwe jest pojedyncze ułożenie przewodu grzejnego. Jeśli długość rynny nie przekracza 6 metrów, przewody mogą wisieć swobodnie, jeśli zaś długość rury jest większa, konieczne jest zastosowanie linki z uchwytami, która odciąży przewody. Można do tego celu również wykorzystać łańcuchy. Do instalacji przewodów w rynnach i rurach spustowych wykorzystuje się szereg akcesoriów montażowych, między innymi:

 • uchwyty rynnowe,
 • taśmę montażową,
 • linkę z uchwytami,
 • uchwyty do rur spustowych,
 • uchwyty do krawędzi dachów,
 • taśmę instalacyjną do koryt dachowych.

Sterowanie taką instalacją odbywa się poprzez regulator wyposażony w czujnik temperatury, który umieszczamy na fasadzie budynku z reguły po północnej stronie, aby mierzył najbardziej niekorzystną temperaturę, a w rynnie układamy czujnik wilgoci.

Rury
Do zabezpieczenia rur z wodą przed zamarzaniem możemy wykorzystać przewody stałooporowe lub samoregulujące. Moc przewodów nie powinna przekraczać 20 W/m. Niektórzy producenci mają w swojej ofercie przewody zintegrowane z maleńkim termostatem umieszczonym na końcu lub na początku przewodu grzejnego. Termostat załącza układ, np. przy temperaturze: +3oC, a wyłącza, gdy temperatura osiąga +10oC. Jest to więc swoiste „zainstaluj i zapomnij”. Również przewody samoregulujące oferowane są w gotowych odcinakach, z przewodami zasilającymi i wtyczkami. Jednak bardziej rozbudowane systemy rur należy wyposażyć w profesjonalną instalację antyzamarzaniową z niezależnym termostatem i czujnikami temperatury usytuowanymi w najbardziej narażonych na zamarzanie miejscach.

Sterowanie
Najbardziej skuteczny i ekonomiczny jest system sterowany regulatorem wyposażonym w czujnik temperatury oraz wilgoci. System załączany jest tylko wtedy, gdy łącznie wystąpią opady i spadek temperatury, które mogą doprowadzić do wystąpienia oblodzenia. Na rynku można znaleźć regulatory dedykowane do sterowania małymi instalacjami, jak również bardziej rozbudowane urządzenia – czuwające, na przykład, nad systemem chroniącym rynny oraz rury spustowe i dodatkowo podjazd do garażu. Regulator w instalacji antyoblodzeniowej jest urządzeniem, które nie tylko nie dopuści do powstania oblodzenia, ale również zapewni minimalne zużycie energii na pracę systemu. Dla porównania proszę sobie wyobrazić sytuację, w której na identycznym podjeździe działają takie same przewody. Jednym z nich steruje termostat wyposażony jedynie w czujnik temperatury ustawiony w przedziale 3-10oC, a drugim termostat wyposażony dodatkowo w czujkę wilgoci. Pierwszy zaczyna pracę, gdy temperatura osiąga +3oC i będzie tak pracował przez większą część zimy, drugi ograniczy czas działania systemu jedynie do chwili, w której obok odpowiedniej temperatury pojawi się wilgoć. Tak sterowany system będzie pracował zaledwie kilkadziesiąt godzin w sezonie, podczas gdy ten reagujący jedynie na temperaturę – przez kilkadziesiąt dni.
Regulator należy zamontować na tablicy sterującej. Do tablicy doprowadza się przewody zasilające („zimne”) przewodu grzejnego lub maty grzejnej oraz przewody czujników temperatury i wilgoci.
Prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja antyoblodzeniowa zapewni inwestorowi maksimum bezpieczeństwa przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych, a przy tym jest całkowicie bezobsługowa. Jedyne, o czym należy pamiętać przed sezonem zimowym, to włączenie zasilania na tablicy sterującej, a reszta będzie się odbywać całkowicie automatycznie.
Arkadiusz Kaliszczuk

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij