ABC wentylacji. Klimatyzacja przemysłowa

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf       

 • w zimie: +20 do + 22oC,
 • w lecie: + 23 do + 25oC przy wilgotności względnej 40-60%.

Biorąc pod uwagę fakt, że człowiek w określonej temperaturze rozróżnia jej wahania wynoszące 1oC, można przyjąć, że warunki optymalne zezwalają na wahania temperatury w strefie pracy w granicach 2oC, tj. +/- 1oC.

Trudniejsze jest ustalenie górnej granicy temperatury powietrza w pomieszczeniach przemysłowych w okresie letnim. Za dopuszczalną granicę należy uznać taką temperaturę, która przy długotrwałym oddziaływaniu na organizm nie powoduje zakłócenia normalnego stanu termoregulacji. Przyjmuje się, że skrajna temperatura powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych (oprócz tych zakładów, w których występują ponadnormatywne, wysokie temperatury zmuszające do stosowania specjalnych środków ochronnych) może osiągnąć wartość + 28oC, a wilgotność w granicach 30-70%.

Temp. pow.
zewn. [oC]
Zalecane parametry powietrza
wewnątrz pomieszczeń

temp. [oC]wigotn. wzgl. [%]
32
24-26
45-55
30
23-25
45-55
29
22-24
45-60
25
20-23
45-60

Odchylenia od ww. parametrów powodują obniżenie wydajności pracy, niską wilgotność, trudności w oddychaniu, a wysoka temperatura stwarza atmosferę ciężką i męczącą, a także może spowodować skraplanie się pary wodnej na zimnych przegrodach i urządzeniach, szczególnie w przypadku obniżenia się temperatury zewnętrznej.

Dla utrzymania mikroklimatu, w wentylacji ogólnej, w strefie przebywania ludzi, prędkość nawiewanego powietrza powinna wynosić:

 • w lecie – 0,2-0,3 (max. do 0,5) m/s,
 • w zimie – 0,15 m/s.

W wentylacji przemysłowej można zastosować wyższe prędkości, nawet do 0,75 m/s, szczególnie w pomieszczeniach ze znacznymi zyskami ciepła. Stosuje się także nawiewy miejscowe na stanowiska pracy, lecz długotrwałe, punktowe nawiewanie powoduje zmęczenie i złe samopoczucie. W takich przypadkach, gdy zyski ciepła są bardzo duże, należy dążyć do zmniejszenia zysków na stanowisku pracy przez zastosowanie odciągów miejscowych.

Jeżeli nie jest to możliwe, to dobrym rozwiązaniem jest stworzenie miejsc odpoczynku w pobliżu miejsc pracy, oddzielonych od miejsca pracy ściankami, o następujących parametrach:

 • temperatura przegród i powietrza od +15 do +17oC,
 • temperatura ścian od +10 do +14oC i powietrza od +25 do +30oC,
 • temperatura jednej lub dwóch ścian 0-2oC przy temperaturze pozostałych przegród i powietrza od +25oC do + 0oC.

Jeśli jest to pomieszczenie przeznaczone dla większej liczby ludzi poza halą produkcyjną, to:

 • ok. 17% wszystkich przegród pomieszczenia powinno mieć temperaturę: + 2 do +5oC,
 • pozostałe ściany, podłoga, sufit i powietrze od +18 do +20oC.

Można przyjąć, że zalecana temperatura powietrza w pomieszczeniu produkcyjnym, zaopatrzonym w wentylację, zależy od obciążenia ciepłego przypadającego na 1 m3 pomieszczenia, i tak:

 • przy obciążeniu do 20 kcal/h – tp = tz + 3oC,
 • przy obciążeniu 20 -30 kcal/h – tp = tz + 4oC,
 • przy obciążeniu 30-50 i więcej kcal/h – tp = tz + 5oC,
  (tz – temperatura obliczeniowa dla okresu letniego i dla danej strefy).

Obciążenie powyżej 20 kcal/h oznacza, że pomieszczenia te zaliczane są do obciążonych znacznymi zyskami ciepła i utrzymanie w lecie temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych w granicach odpowiadających dobremu samopoczuciu człowieka za pomocą wentylacji jest niemożliwe i tym problemem musi zająć się klimatyzacja.

Czynnikami wywierającymi zasadniczy wpływ na ustalenie parametrów powietrza wewnętrznego w pomieszczeniu produkcyjnym są: profil produkcji i warunki stawiane ze względu na jakość finalnego produktu. Ustalenie parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych, klimatyzowanych jest trudne i przy ich ustalaniu można opierać się na istniejących opracowaniach, a przy nowych technologiach – na wytycznych technologów i warunkach, jakie są stawiane ze względu na jakość produkcji. Przy projektowaniu klimatyzacji można posłużyć się ustalonymi doświadczalnie wartościami temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu (także przemysłowym) w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego.

Do obliczeń można przyjąć temperaturę +24oC (+/- 2oC) i wilgotność względną 55%. Przy krótkotrwałym pobycie ludzi w pomieszczeniu (do 3 godzin) można zwiększyć temperaturę rzeczywistą (zastosowaną do obliczeń) od 1,5 do 2oC przy założeniu, że różnica temperatur miedzy powietrzem wewnętrznym a zewnętrznym nie przekroczy 3 do 5oC. Jeżeli pobyt jest dłuższy niż 3 godziny, to ta różnica nie może przekroczyć 7oC. W klimatyzacji przemysłowej należy kierować się zasadami:

 • przy produkcji wyrobów higroskopijnych należy utrzymać projektowaną wilgotność i dopuścić nieznaczne wahania temperatury,
 • przy produkcji wyrobów precyzyjnych, mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych itp. dla uzyskania wysokiej jakości wyrobów należy starać się utrzymać stałe, zaprojektowane parametry powietrza wewnętrznego.

Ponadto należy wziąć pod uwagę to, że każde obniżenie parametrów powietrza wewnętrznego znacznie podwyższa koszty eksploatacji, a tym samym wartość produktu finalnego: stosujmy klimatyzację tam, gdzie jest ona niezbędna,

Dorota Węgrzyn

ekspert: Krzysztof Nowak, Uniwersal 
www.uniwersal.com.pl
32 203 87 20 wew. 102
krzysztof.nowak@uniwersal.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij