Stanowisko Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej w sprawie trybu i tempa dalszego procedowania i uchwalenia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii

Logo ZP FEOWarszawa, 27 lipca 2012 r. Stanowisko Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej w sprawie trybu i tempa dalszego procedowania i uchwalenia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu  27.07.2012  roku, po dwóch latach prac i 7 miesiącach intensywnych konsultacji społecznych i międzyresortowych,    na konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki przedstawiony został i w całości upubliczniony projekt kompleksowej ustawy o odnawialnych źródłach energii  (ustawy o OZE).  Projekt ustawy jest dokumentem kompletnym, uzgodnionym z wymaganym uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz gotowym do szybkiego procedowania prawnego.

Związek Pracodawców Forum  Energetyki Odnawianej wyraża  zadowolenie z zaniechania wdrażania prawa „unijnego” w zakresie OZE poprzez wąską, poselską nowelizację Prawa energetycznego  (projekt z 26 czerwca  br.)  i pełną  aprobatę dla publikacji  i dalszego procedowania jako rządowego,  kompleksowego  projektu ustawy o OZE, bez oczekiwania na zamknięcie prac nad  tzw. „trójpakiem”, czyli  także  Prawem energetycznym (Pe) i Prawem gazowym (Pg) w ramach pakietu trzech ustaw energetycznych.

Niestety, mimo publikacji projektu ustawy o OZE i zapowiedzi  kierownictwa  resortu gospodarki, że ustawa może być  uchwalona do końca 2012 roku, po raz kolejny realizacja dobrze postawionego celu  i zadania  może się nie udać. Projekt ustawy  o OZE  nie trafi  bowiem  niezwłocznie  do Komitetu Stałego Rady Ministrów,  gdyż musi czekać    na  zakończenie prac nad  „trójpakiem”  czyli  nowelizacją  Pe  i  Pg. Tym samym, bez zmiany obecnej koncepcji procedowania  nowych regulacji w energetyce projekt ustawy o OZE nie może być przekazany do Sejmu celem uchwalenia.

Uzasadnienie  prowadzenia  dalszych prac legislacyjnych nad ustawą o  OZE  rzekomą koniecznością uzgodnień treści projektów nowelizacji innych aktów prawnych (Pe, Pg) skutecznie, od ponad roku,  blokuje  skierowanie na kierownictwo resortu, a potem  na Radę Ministrów i do Sejmu  ustawy mającej po raz pierwszy kompleksowo uregulować  cały rynek energetyki odnawialnej i w pełni wdrożyć dyrektywę 28/2009/WE o promocji  odnawialnych  źródeł energii.

Bez ustawy OZE, rynek energetyki odnawialnej zamiera,  rosną  w dalszym ciągu  nieuzasadnione koszty jego wsparcia  w  obecnym systemie regulowanym Pe, które Ministerstwo Gospodarki ocenia na minimum 700 mln zł/rok, co oznacza za każdy dzień zwłoki  to  2 mln zł zbędnych wydatków po stronie konsumentów energii.

Zablokowane są możliwości rozwoju mikroinstalacji, takich jak systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie  oraz  całej energetyki prosumenckiej,  jak  również  innych nowych technologii energetyki odnawialnej np. morskiej  energetyki  wiatrowej. Narasta ryzyko nałożenia na Polskę kary za  niewdrożenie dyrektywy 28/2009/WE  (ok. 0,5 mln zł za każdy dzień opóźnienia)  oraz  pojawia się  realne ryzyko utraty miliardowych kwot na energetykę odnawialną w ramach funduszy UE na lata 2014-2020.

Decyzje  UE  w tej  ostatniej  sprawie muszą zapaść do końca  br.  ;  brak wdrożenia dyrektywy oznacza zablokowanie przez UE możliwości wydatkowania przez kraj środków unijnych na ten cel. Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zabierał już w tej sprawie głos samodzielnie oraz wspólnie z Koalicją  Klimatyczną, wzywając do  przyśpieszenia prac nad wówczas niemalże gotowym już projektem ustawy,  doprowadzenia  do przyjęcia go przez Radę Ministrów oraz procedowania  go  (…)  jako jedynego, kompleksowego rozwiązania prawnego, spełniającego zarówno wszystkie wymogi  formalno-prawne wobec UE,  jak i oczekiwania obywateli oraz przedsiębiorców zielonej gospodarki.

W sytuacji gdy projekt jest gotowy, a dalsze  opóźnienie  jego  uchwalenia  powoduje  olbrzymie koszty, niewykorzystane szanse oraz zamieranie rynku OZE na kolejne  lata, nie ma racjonalnych powodów, aby projekt przygotowany i uzgodniony w Departamencie Energii Odnawialnej dłużej czekał na „uwolnienie” i był narzędziem rozgrywania interesów całego sektora energetycznego.

ZP Forum Energetyki Odnawialnej uważa, że  nie ma żadnych racjonalnych przesłanek uniemożliwiających zapewnienie spójności i kompleksowości  zapisów ustawy o OZE  z innymi regulacjami  w przypadku jej samodzielnego procedowania.   W  pełni możliwe jest odwołanie się w ustawie o OZE do aktualnie obowiązujących przepisów ustaw Pe i Pg, a w ramach późniejszego procesu legislacyjnego dostosowanie tych ustaw do ustawy OZE i vice versa.

ZP Forum Energetyki Odnawialnej, kierując niniejsze stanowisko do Ministerstwa Gospodarki i Rządu RP,    wnosi o wyłączenie z „trójpaku”  ustawy o OZE  oraz  procedowanie jej i  uchwalenie indywidualnie,  w  pilnym  trybie umożliwiającym jej wejście w życie  od  początku 2013  roku, łącznie z nowym systemem wsparcia wytwarzania energii z OZE.

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
zapoznaj sie z ustawą o OZE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij