Wentylacja w obiektach przemysłowych. Przepływ ukierunkowany

Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf     

Głównym zadaniem wentylacji w obiektach przemysłowych jest usunięcie zanieczyszczeń z powietrza. Różnorodność obiektów i realizowanych w nich technologii jest ogromna i każdorazowo należy indywidualnie podchodzić do określenia wydajności wentylacji, niemniej można skorzystać z zależności na obliczanie strumienia powietrza wentylacyjnego na podstawie zanieczyszczeń gazowych [1]:

V = f * Z/(Cdop – Cn) [m3/h],

f – współczynnik nierównomierności wydzielania się zanieczyszczenia i ich rozprzestrzeniania się w pomieszczeniu [-],

Z – ilość zanieczyszczenia gazowego wydzielanego w pomieszczeniu [g/h],

Cdop – dopuszczalne stężenie zanieczyszczenia w powietrzu w pomieszczeniu [g/m3],

Cn – stężenie zanieczyszczenia w powietrzu nawiewanym [g/m3].

W przypadku wydzielania się w pomieszczeniu kilku zanieczyszczeń gazowych ilość powietrza wentylacyjnego określa się jako:

  • sumę ilości powietrza wentylacyjnego obliczoną dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie w przypadku, w którym oddziaływanie zanieczyszczeń powoduje podobne objawy oraz efekt synergiczny. Dotyczy to m.in. pary rozpuszczalników [benzenu, alkoholi, estrów kwasu octowego], gazów drażniących, tlenków azotu z tlenkiem węgla;
  • maksymalną wartość spośród obliczonych strumieni objętości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń w pozostałych przypadkach, gdzie oddziaływanie na organizm człowieka poszczególnych zanieczyszczeń jest niezależne.

Najwyższe dopuszczalne stężenia niektórych zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach (wg Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 wraz z późniejszymi zmianami) pokazano w tabeli 1.

Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) jest to wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie Pracy, przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) jest to wartość średnia stężenia, które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) jest to wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

Kryterium ilości wymian 
Częstym, aczkolwiek nie zawsze precyzyjnym, sposobem określenia ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przemysłowych jest kryterium krotności wymian.

Wybrane wartości określone na podstawie polskich przepisów oraz doświadczeń projektantów dla wybranych pomieszczeń przemysłowych zestawiono w tabeli 2.

Ukierunkowany przepływ
Ważnym aspektem realizacji produkcji w pomieszczeniach przemysłowych, zwłaszcza w przypadku występowania szkodliwych substancji, jest ukierunkowany przepływ o określonym natężeniu. Kontrolując przepływ zanieczyszczeń w pomieszczeniach produkcyjnych, można zrealizować następujące funkcje:

1. Ochronę otwartego produktu przed wpływem środowiska zewnętrznego.
2. Ochronę operatora obsługującego urządzenie przed wdychaniem szkodliwych dla zdrowia substancji.
3. Ochronę produktu i operatora.

Rozwiązania takie schematycznie prezentuje norma ISO 14644-4. Ukierunkowany i daleki zasięg powietrza można osiągnąć dzięki odpowiedniemu doborowi elementów nawiewnych

Sławomir Mencel

Literatura:

W. Sudoł, J. Hendiger, Systemy VAV. Poradnik, Wyd. Smay sp. z o.o., Kraków 2009.

Fot. Wybrane elementy nawiewne stosowane dla uzyskania określonej strugi powietrza w pomieszczeniach przemysłowych (z arch. Loximide).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij