ABC wentylacji. Odciąg przemysłowy

Zobacz artykuł w wersji pdf  pdf pdf               

 Utrzymanie temperatury w wydzielonym miejscu hali produkcyjnej, różnej od temperatury w hali, również nie jest trudne, ponieważ możemy stosować nawiewy strefowe i, po wykonaniu szczegółowej analizy rozkładu temperatur w hali, uzyskać zadowalający efekt końcowy.

Przy ustalaniu ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń przemysłowych należy brać pod uwagę następujące elementy:

 • źródła wydzielania ciepła (zyski ciepła):
  • niedające się regulować (od ludzi, maszyn i silników, nasłonecznienia itp.); przyjmując stałe parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniu produkcyjnym możemy w przybliżeniu określić zyski ciepła od ww., lecz będą one różne od rzeczywistych (zmienna ruchliwość ludzi, różne godziny nasłonecznienia, zmienna temperatura urządzeń na skutek długotrwałej pracy itp.),
  • dające się regulować, czyli takie urządzenia, którym można zamontować odpowiednią izolację i zmniejszyć ich straty ciepła do minimum.
 • źródła wydzielania wilgoci:
  • para wodna: wydzielana przez ludzi, infiltrująca z powietrzem bardziej wilgotnym niż powietrze w pomieszczeniu, powstająca podczas parowania z otwartych powierzchni zbiorników i wilgotnych posadzek oraz na skutek własnego ciepła lub ciepła doprowadzanego z zewnątrz, powstająca przy wrzeniu wody i w wyniku reakcji chemicznych.
 • źródła powstawania szkodliwych gazów, par i aerozoli:

w zależności od sposobu ich oddziaływania na organizm ludzki można podzielić je na: trujące, duszące i drażniące, przy czym w każdej z tych grup mogą być bardziej lub mniej toksyczne; ze względu na stopień toksyczności gazy, pary i aerozole można umownie podzielić na:

– nieszkodliwe – o dopuszczalnej koncentracji do 100 mg/m3,
– mało szkodliwe – o dopuszczalnej koncentracji do 10 mg/m3,
– szkodliwe- o dopuszczalnej koncentracji do 1 mg/m3,
– bardzo szkodliwe – o dopuszczalnej koncentracji poniżej 1 mg/m3.

Rozwiązując zagadnienia związane z usuwaniem gazów, par i aerozoli z pomieszczeń przemysłowych, trzeba wiedzieć, w jaki sposób się one wydobywają i jakie procesy się z tym wiążą (gorące, zimne), ponieważ wówczas możemy ustalić strefy ich najwyższej koncentracji, usuwać je z nich, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ludzi pracujących w tych strefach. Najczęściej realizujemy te zadanie przy pomocy odciągów miejscowych.

Przy obliczeniach ilości powietrza wentylacyjnego posługujemy się NDS (najwyższym dopuszczalnym stężeniem) czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, działającym na pracownika w ciągu 8-godzinnego dnia pracy, które nie powodują ujemnych zmian w jego stanie zdrowia i jego pokoleń (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2012 r. Dz. U. nr 217, poz. 1833 ze zmianami w 2005 r., Dz. U. nr 212 poz. 1769). Dodam, że o dopuszczalnych stężeniach substancji zanieczyszczających powietrze dla obszarów chronionych i dla pozostałych obszarów mówi Rozporządzenie Ministra Środowiska zawarte w Dz. U. 2011.95.558 i towarzyszące przepisy. To rozporządzenie ma na celu niedopuszczenie do przekroczenia dopuszczalnego tła zanieczyszczeń dla określonego terenu oraz zmusić nowo powstające zakłady przemysłowe do ograniczonej emisji substancji szkodliwych i nakazać stosowanie urządzeń oczyszczających gazy i pyły odlotowe.

 • źródła wydzielania pyłów:
  Pyły przemysłowe są bardzo różnorodne ze względu na skład i właściwości, warunki wydobywania się i oddziaływania na organizm ludzki.
  Dzielimy je ze względu na:
  – pochodzenie: organiczne, mineralne lub mieszane,
  – wielkość ziaren:
       a) od 0,1 do 1 mikrometra – bardzo drobne, aerozole,
       b) od 2 do 10,0 mikrometrów – drobne, długo unoszą się w powietrzu,
       c) od 60 do 100 mikrometrów – średnie,
       d) powyżej 100 mikrometrów – grube, szybko opadają,
  – oddziaływanie na organizm ludzki: neutralne (nie zwierają składników trujących, ich działanie jest mechaniczne), trujące (zawierają substancje toksyczne wywołujące zatrucia), krzemowe i azbestowe (zawierają więcej niż 10% dwutlenku krzemu SiO2 albo azbestu).

Obłoki pyłu powstają w dwóch fazach. I faza – pod wpływem sił mechanicznych lub powietrznych drobne ziarna zostają wyrzucone do otaczającego powietrza. W drugiej fazie pod wpływem prądów powietrza (konwekcja) występujące w obrębie I fazy ziarna zostają rozproszone w większej przestrzeni. W strefach, w których występuje każda z tych faz, należy zamontować odciągi miejscowe.

Współczesny przemysł obfituje w nowe technologie, do których stosuje się coraz to nowsze materiały, często ze składnikami, które nie figurują w polskim nazewnictwie i mają nieznane oddziaływanie na ludzi i środowisko. Stanowi to dużą trudność przy projektowaniu wentylacji przemysłowej. Również wielkość zakładu przemysłowego o zróżnicowanej technologii, tj. z różnymi źródłami emisji zanieczyszczeń i ciepła, wymaga głębokiej analizy zjawisk towarzyszących procesom produkcyjnym. Zawsze mamy do czynienia z zanieczyszczeniami, które wymagają określonej prędkości porywania, prędkości transportu, odpowiedniego wentylatora i urządzenia oczyszczającego.

Dorota Węgrzyn

ekspert Krzysztof Nowak
Uniwersal
www.uniwersal.com.pl
tel. 32 203 87 20 wew. 102

@krzysztof.nowak@uniwersal.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij