Kredyty BOŚ Banku – źródło finansowania inwestycji w budynkach wielorodzinnych. Preferencje i zachęty

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf        

Decyzje o zainwestowaniu pieniędzy w remont czy modernizację budynku wynikają zazwyczaj z potrzeb technicznych lub ekonomicznych. Jednak choć właściciele i zarządcy nieruchomości nie zawsze są tego świadomi, planowane przedsięwzięcie może posiadać także – niejako „przy okazji” – walory ekologiczne. Szczególnie wtedy, gdy inwestycja prowadzi do ograniczenia zużycia ciepła, energii elektrycznej lub wody. Uzmysłowienie sobie środowiskowych korzyści podejmowanego zadania i wyliczenie wymiernych efektów może stać się podstawą do skorzystania z kredytów dedykowanych inwestycjom proekologicznym. Takie kredyty często charakteryzują się preferencyjnymi warunkami lub szczególnym dostosowaniem do charakteru przedsięwzięcia.

Jakie preferencje? 

Preferencje kredytowe mogą przedstawiać się w różny sposób. Przede wszystkim mogą dotyczyć strony cenowej kredytu, wyrażając się obniżeniem oprocentowania w stosunku do warunków standardowych. Preferencje mogą też występować po stronie nakładów na inwestycje jako dotacja, dopłata do kapitału lub premia.

W przypadku kredytów udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska obie formy preferencji wynikają ze współpracy z instytucjami powołanymi w celu finansowania inwestycji prośrodowiskowych, takimi jak NFOŚiGW czy Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie zarządzania Funduszem Termomodernizacji i Remontów. Kolejny rodzaj preferencji dotyczy konstrukcji finansowania. Obejmuje takie elementy jak:

  • obniżona prowizja lub marża w stosunku do stosowanych standardowo (przy zachowaniu komercyjnego charakteru kredytu),
  • obniżony wymagany udział wkładu własnego w finansowanie przedsięwzięcia,
  • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału czy uwzględnienie przy wyliczeniu zdolności kredytowej zasady „samospłaty” kredytu (spłaty kredytu z oszczędności kosztów).

W przypadku kredytów BOŚ Banku takie rozwiązania stosowane są także przy kredytach komercyjnych w sytuacji, gdy przedmiot kredytowania jest ściśle związany z proekologiczną misją BOŚ, a produkt ma przyczynić się do popularyzacji zastosowanych rozwiązań.

Potrzeby inwestora

Główny nurt przedsięwzięć finansowanych kredytami proekologicznymi BOŚ Banku tworzą inwestycje dotyczące likwidacji i ograniczenia niskiej emisji (podłączenie budynków do miejskiej sieci cieplnej połączone z likwidacją kotłowni lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, całkowita lub częściowa zamiana lokalnych źródeł na odnawialne lub kogeneracyjne, modernizacja systemów ogrzewania – w szczególności przejście z węgla na inne paliwa). Drugi blok przedsięwzięć stanowią inwestycje termomodernizacyjne, obejmujące zarówno ocieplenie bryły budynku oraz przegród, jak i modernizacje wewnętrznych sieci c.o. i c.w.u.

Szczególne warunki finansowania można uzyskać, instalując odnawialne źródła energii. W zależności od potrzeb inwestora bank oferuje: kredyty z premią z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (w przypadkach gdy mamy do czynienia z zamianą źródła konwencjonalnego na odnawialne), kredyty z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalację kolektorów słonecznych (dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) oraz niskooprocentowane kredyty udzielane we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kredyty preferencyjne dotyczą także szeregu innych działań, np. wymiany azbestowych pokryć dachowych na bezazbestowe lub budowy małych (w tym przydomowych) oczyszczalni ścieków.

Specjalistyczne produkty bankowe, a w tym kredyty preferencyjne, mogą stanowić pomoc i zachętę do podejmowania inwestycji w budynkach wielorodzinnych. Warto zatem, aby zarządcy budynków planujący remonty i modernizacje zapoznali się z ich ofertą.

Grażyna Kasprzak
ekspert ds. inżynierii środowiska

Departament Strategii i Ekologii   www.bosbank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij