Finansowania projektów OZE. Pompa (ciepła) ze wspomaganiem

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf

Dyskusje nad kształtem ustawy o odnawialnych źródłach energii po raz kolejny ożywiły temat finansowania projektów z tego obszaru. Kolejne projekty ustawy spowodowały duże zainteresowanie drobnych inwestorów możliwością instalacji takich urządzeń w swoich gospodarstwach i produkcji energii zarówno na własne potrzeby, jak i na sprzedaż. Pojęcie „prosumenta” czyli podmiotu jednocześnie produkującego i konsumującego energię, zostało zaszczepione w świadomości wielu przysłowiowych Kowalskich. Niezależnie od tego jaki będzie ostateczny kształt nowych aktów prawnych i kiedy wejdą w życie, już teraz osoba fizyczna, montując u siebie odnawialne źródło energii elektrycznej lub cieplnej może skorzystać z atrakcyjnych mechanizmów finansowych. Na tym tle warto przypomnieć ofertę Banku Ochrony Środowiska.

BOŚ Bank niemal od początku swojego działania angażuje się w finansowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W grupie kredytowanych przedsięwzięć mieszczą się zarówno inwestycje duże jak np. farmy wiatrowe o mocy 30, 40, 50 MW, jak i małe, realizowane przez osoby prywatne, a wśród nich kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę montowane dla potrzeb domków jednorodzinnych. Wartość udzielonych na ten cel kredytów przekroczyła już miliard trzysta milionów złotych, a liczba kredytowanych przedsięwzięć to ponad 8 tysięcy. Największe dotychczas zaangażowane środki dotyczą projektów energetyki wiatrowej, na którą udzielono w BOŚ S.A. ponad 850 mln zł kredytów, największa liczba przedsięwzięć dotyczy montażu kolektorów słonecznych.

Wielki boom na kolektory słoneczne nastąpił gównie dzięki programowi dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kredytów przeznaczonych na zakup i montaż tych urządzeń. Możliwość uzyskania 45-procentowej dotacji sprawiła, że liczba udzielonych przez BOŚ Bank kredytów ogółem na kolektory wg stanu na półrocze 2012 roku była o ponad 2,5 razy większa niż wg stanu na koniec 2010 roku.

Ale odnawialne źródła energii to nie tylko kolektory słoneczne. Następną ilościowo grupę takich źródeł, finansowanych przez Bank Ochrony Środowiska, stanowią pompy ciepła. Kredyty na te urządzenia, w większości instalowane dla potrzeb osób prywatnych, udzielane są głównie w oparciu o umowy Banku z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Współpraca BOŚ z wojewódzkimi funduszami umożliwia klientom banku korzystanie z kredytów, wspomaganych środkami tych funduszy, tj. bez konieczności odrębnego występowania do WFOŚiGW o dofinansowanie projektu. Udział środków funduszy powoduje obniżenie oprocentowania kredytu, a w niektórych przypadkach wyraża się dotacją, przeznaczoną na częściową spłatę zadłużenia. Ze względu na regionalny charakter instytucji donatora, w każdym z województw warunki kredytów preferencyjnych są inne, zróżnicowane co do zakresu inwestycji, maksymalnej kwoty kredytu i jej udziału w kosztach całkowitych przedsięwzięcia, długości okresu kredytowania, a także wysokości oprocentowania. Wojewódzki Fundusz określa też kto może ubiegać się o taki kredyt. Zatem inwestor, w każdym przypadku powinien sprawdzić w Banku czy preferencyjny kredyt może być mu udzielony i jakie warunki zostaną zaproponowane.

Bank Ochrony Środowiska zatrudnia kadrę inżynierów środowiska. Specjaliści z doświadczeniem zawodowym zdobytym na budowach, w biurach projektowych, w administracji rządowej i samorządowej zatrudnieni są w placówkach Banku na stanowiskach głównych ekologów. Dzięki nim Bank dysponuje wiedzą, która pozwala wnikliwie analizować przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu OZE, a także rozpoznawać nowe kierunki rozwoju rynku. Dla klientów zaś są partnerami w rozmowach o produktach dostosowanych do proekologicznych potrzeb.

Grażyna Kasprzak

www.bosbank.pl

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij