Ochrona piwnic przed zalaniem. Przepływ zwrotny

zobacz artykuł w wersji pdf  pdf  pdf

Według normy PN EN 12056-4, mimo przeprowadzenia doboru urządzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki oraz przy dołożeniu wszelkiej staranności w zasadach eksploatacji, może wystąpić przepływ zwrotny. Dzieje się tak, ponieważ ze względów ekonomicznych i technicznych kanały dostosowane są do średnich opadów. Podczas intensywnych, ponadprzeciętnych ulew oraz gwałtownych roztopów śnieżnych należy więc liczyć się ze spiętrzeniem w kanale oraz z przepływem zwrotnym w kanałach przyłączonych. Napierająca woda, zamiast swobodnie spływać do kanału, cofa się i wdziera do piwnic oraz innych nisko usytuowanych pomieszczeń, powodując ich zalanie. Skutki są następujące: zniszczone lub niezdatne do użytku wykładziny podłogowe, meble i urządzenia elektryczne, ociekające wodą sprzęty domowe oraz stres i koszty, jakie muszą ponieść osoby mieszkające w budynku. Problem ten dotyczy inwestorów, właścicieli domów i firm remontowych, ponieważ to właśnie na nich spoczywa obowiązek zabezpieczenia budynku przed przepływem zwrotnym. Ścieki, które ze swobodnym spadkiem odpływają do kanału, muszą być zabezpieczone właściwym zaworem zwrotnym. Jeżeli oficjalny kanał leży wyżej niż miejsce odpływu, wówczas ścieki muszą być pompowane do góry za pomocą przepompowni.

Kryteria doboru
Wybór właściwego zaworu zwrotnego zależy od wielu czynników, wśród których warto wymienić cechy obiektu odwadnianego, usytuowanie kanału oraz obowiązujące normy i przepisy. Najważniejsze w wyborze właściwego urządzenia przeciwzalewowego jest jednak rozróżnienie ścieków, które będą przez to urządzenie przepływać. W przypadku przewodów, które odprowadzają ścieki zawierające fekalia (z toalet, pisuarów), zaleca się stosowanie automatycznych zaworów zwrotnych, np. Staufix FKA. W tego typu urządzeniach w normalnym trybie klapy zwrotne są zawsze otwarte, dzięki czemu ścieki mogą swobodnie przepływać przez urządzenie. W momencie wystąpienia przepływu zwrotnego klapy zamykają się za pomocą siłownika sterowanego sondą umieszczoną w kanale. Dzięki temu praktycznie nie ma możliwości przyblokowania klapki przez zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach. Tylko tego typu urządzenia gwarantują 100% bezpieczeństwo i ochronę przed zalaniem. Często zdarza się jednak, że ze względu na niską cenę na przewodach odprowadzających ścieki z toalet montuje się zwykłe mechaniczne zasuwy burzowe ze swobodnie zawieszonymi klapami. Jest to postępowanie ryzykowne, które nie gwarantuje skutecznej ochrony. Przez zasuwy burzowe powinna przepływać wyłącznie woda deszczowa i ścieki bez fekaliów (z pralek, umywalek, wanien itp.). Swobodnie zawieszona klapka stanowi przeszkodę dla ścieków fekalnych, a przyblokowana klapka w momencie cofki nie ochroni piwnic przed zalaniem. Montując zasuwę burzową na przewodach odprowadzających ścieki fekalne, należy liczyć się z obowiązkiem jej regularnego czyszczenia. Warto zdawać sobie sprawę, że koszty poniesione w wyniku ewentualnego zalania są dużo wyższe niż jednorazowy zakup automatycznego zaworu zwrotnego.

Łatwiej jest oczywiście uwzględnić wymagania dotyczące zaworów zwrotnych podczas projektowania instalacji w nowych budynkach niż przy wykonywaniu remontów budynków starszych zagrożonych przepływem zwrotnym. W tym drugim przypadku często konieczne jest ponowne ułożenie przewodów odprowadzających ścieki. Te koszty zwracają się jednak szybko, jeśli pomyślimy o szkodach, jakie spowodować może przepływ zwrotny.

Przegląd produktów
Wśród wielu urządzeń przeciwzalewowych całkowicie spokojny sen może nam zapewnić wyłącznie urządzenie zasilane energią zewnętrzną. Przykładem tego typu urządzenia jest automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA występujący w średnicach DN100/150/200 oraz dwóch możliwych wariantach zabudowy: w płycie podłogowej oraz na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym. Urządzenie posiada dwie otwarte klapy zwrotne (gwarancja swobodnego odpływu ścieków), które zamykają się i blokują automatycznie w momencie wystąpienia cofki. Przepływ zwrotny zostaje rozpoznany przez sondę, w momencie 80% wypełnienia kanału. Informacja o wystąpieniu przepływu zwrotnego zgłaszana jest za pomocą alarmu na szafce sterowniczej, którą należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, suchym i nienarażonym na działanie mrozów. Po ustąpieniu cofki następuje automatyczne podniesienie się klapy.

Kolejnym przykładem urządzenia przeznaczonego do ścieków zawierających fekalia może być zawór z pompą Pumpfix F. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość korzystania z przyborów sanitarnych, także w sytuacji przeciążenia kanalizacji, a wiec podczas występowania cofki. Posiada on jedną klapę otwartą. W momencie wystąpienia cofki klapa zamyka się i nie dopuszcza do przedostania się ścieków do wewnątrz budynku. Jeśli jednak przy zamkniętej klapie napływają ścieki, wówczas po osiągnięciu określonego poziomu za pomocą sondy włącza się pompa, która zasysa ścieki, rozdrabnia elementy stałe i niezawodnie tłoczy je w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego. W wersji do zabudowy w podłodze urządzenie posiada pokrywę ze zintegrowaną funkcją wpustu, która gwarantuje nieprzerywane odwadnianie, także w przypadku zalania, np. przez okienko piwniczne. Należy jednak pamiętać, że takie urządzenie nie zastępuje przepompowni i można je stosować tylko przy kanalizacji grawitacyjnej.

Oba zawory mogą być wyposażone w gotową do podłączenia szafkę sterowniczą z wyświetlaczem stanu i wskazówkami konserwacyjnymi oraz opcją podłączenia do urządzeń centralnego sterowania budynkiem. Gotowa do podłączenia szafka umożliwia montaż bez udziału wykwalifikowanego elektryka.

Zawory zwrotne nie muszą być wyłącznie montowane wewnątrz budynków. Ciekawym rozwiązaniem jest montaż zaworów w studzienkach przyłączeniowych na zewnątrz budynków. Przewód zbiorczy, przez który odwadniane są wyłącznie przybory zagrożone przepływem zwrotnym, jest zabezpieczony przez ten zawór zwrotny. Studzienka przyłączeniowa z polietylenu posiada możliwość podłączenia dodatkowych dopływów, które nie prowadzą przez zawór zwrotny. Do nich przyłączane są przewody, które odwadniają miejsca odpływu niezagrożone przepływem zwrotnym. Umiejscowione w studzience urządzenia pracują cicho, umożliwiają dostęp w celu wykonania prac konserwacyjnych. Zaletą takiego rozwiązania jest również uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej w piwnicy.

Montaż zaworów
Najczęściej występującym błędem jest montaż zaworu zwrotnego na przewodzie odprowadzającym ścieki z całego budynku – także z wyższych pięter. W efekcie każde skorzystanie z przyborów sanitarnych znajdujących się na wyższych kondygnacjach może, w sytuacji przepływu zwrotnego, doprowadzić do samoistnego zalania niższych pomieszczeń. Dzieje się tak, ponieważ odpływ z budynku jest w tym czasie całkowicie odcięty. Jedynym właściwym rozwiązaniem jest zainstalowanie urządzenia przeciwzalewowego na przewodzie, który odprowadza ścieki tylko z piwnicy. Odpływy z wyższych kondygnacji powinny być włączone w dalszej części instalacji. Poza odpowiednim doborem urządzenia oraz jego właściwym montażem ważnym elementem eksploatacji jest przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjnych i inspekcji. Należy przy tym przestrzegać zasad podanych przez producenta. Tylko wtedy można zapewnić trwałość i niezawodność urządzenia.

Anna Stochaj

Rys. z archiwum Kessel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij