Ring „Magazynu Instalatora”: OZE – pompy ciepła. Herz

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf  

Te ostatnie na rynku polskim dostępne są pod nazwą handlową Herz Commotherm.

Pompy ciepła typu glikol/woda i woda/woda firmy Herz charakteryzują się wysokim współczynnikiem efektywności i doskonałą jakością wykonania. Zakres mocy grzewczej oferowanych pomp ciepła wynosi od 4,4 kW do 18,7 kW. Firma Herz stawia na profesjonalne projektowanie systemów grzewczych z wykorzystaniem wysoko wydajnych pomp ciepła Herz Commotherm. Efektywność pomp ciepła określa się wskaźnikiem COP liczonym zgodnie z normą PN-EN 14511. COP jest to stosunek energii użytecznej (cieplnej możliwej do wykorzystania w systemie grzewczym) do włożonej energii napędowej pompy (energia elektryczna). Wysokie wskaźniki COP pomp Herz Commotherm (tabela) są miarą ich wysokiej efektywności energetycznej. Wskaźniki te wynoszą od 4,4 do 5,7.

System bezpośredni i pośredni 
Pompy ciepła firmy Herz mogą pracować w układzie bezpośrednim i pośrednim. W układzie bezpośrednim woda pobierana z dolnego źródła jest schładzana, a następnie zwracana do dolnego źródła (rys. 1). Pompa ciepła pracuje w układzie otwartym. Przykładem takiego dolnego źródła może być woda powierzchniowa lub woda z ujęć podziemnych. Przykładem układu pośredniego jest dolne źródło w postaci gruntu. Wówczas czynnikiem obiegowym jest wodny roztwór glikolu, który przepływa w rurach znajdujących się w ziemi, przekazując ciepło gruntu do układu. Układy pośrednie zawsze pracują w systemie zamkniętym. Rurociągi dolnego źródła mogą być układane pionowo i nazywamy je sondami pionowymi (rys. 2) lub mogą być układane poziomo – wówczas nazywamy je kolektorem poziomym (rys. 3).

Trzy warianty
W ofercie firmy Herz są trzy warianty wykonania pomp ciepła: Commotherm Standard, Commotherm DeLuxe, Commotherm  DeLuxe cool. Pompa ciepła Herz Commotherm Standard umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz zasilanie obiegu grzewczego ze sterowaniem temperatury zasilania w trybie pogodowym. Systemy grzewcze oparte o pompy ciepła Herz Commotherm mogą współpracować z buforowym zasobnikiem ciepła, systemem solarnym oraz pomieszczeniowym regulatorem temperatury.

Pompy ciepła Herz Commotherm DeLuxe wyposażone są w moduły pompowe do podłączenia w standardowych systemach grzewczych. Moduł pompowy zawiera pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła, armaturę serwisową i naczynie wzbiorcze obiegu glikolowego.

Pompy ciepła Commotherm DeLuxe cool zawierają dodatkowo moduł do chłodzenia pasywnego w lecie. Powyższe rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie pompy ciepła jako źródła ciepła w sezonie grzewczym oraz źródła chłodu latem. Moduł do chłodzenia pasywnego umożliwia prace pompy ciepła w trybie chłodzenia latem przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. W tym trybie zasilania wymagają jedynie pompy cyrkulacyjne, ponieważ wykorzystuje się chłód zgromadzony w dolnym źródle (w gruncie). Chłodzenie pasywne pozwala jednocześnie na przyspieszoną regenerację ciepła w gruncie, co może znacznie poprawić warunki pracy pompy ciepła w sezonie grzewczym.

Aby w pełni wykorzystać walory pomp ciepła Commotherm, firma Herz oferuje płaszczyznowe systemy grzewcze i chłodzące, takie jak systemy podłogowe, ścienne i sufitowe. Powyższe systemy charakteryzują się wysokimi wskaźnikami wydajności jednostkowej grzania i/lub chłodzenia z 1 m2 powierzchni, przy pracy z minimalnymi różnicami temperatur.

Wydajność ogrzewania ściennego zależy od temperatury czynnika grzewczego, jego ochłodzenia oraz temperatury w pomieszczeniu. Przykładowo przy średniej różnicy temperatur, między czynnikiem grzewczym a pomieszczeniem, wynoszącej 15°C, dla temperatury zasilania 40°C, temperatury powrotu 30°C i temperatury pomieszczenia 20°C wydajność jednostkowa płyt ściennych wynosi 74 W/m2. Wydajność jednostkowa, odpowiednio dla czynnika grzewczego o temperaturze zasilania 35oC i schłodzeniu o 5oC, wynosi 61 W/m2.

Instalacja niskotemperaturowa 
Wydajność jednostkowa chłodzenia pasywnego dla temperatury w pomieszczeniu 28oC, temperatury czynnika chłodzącego 17oC i jego podgrzaniu do 20oC wynosi 45 W/m2. Dla pompy ciepła o mocy nominalnej 15 kW system Commotherm S15 glikol-woda/woda, przy temperaturze dolnego źródła na poziomie 0°C i temperaturze górnego źródła 45°C, współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła COP wynosi ok. 3,1. Obniżenie temperatury górnego źródła do 35°C podnosi współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła COP do wartości ok. 4,1. Można stwierdzić, iż przy stałej temperaturze dolnego źródła na poziomie 0°C obniżanie temperatury górnego źródła w zakresie od 45 do 35°C poprawi efektywność pracy urządzenia średnio o 3%, dla każdego obniżenia temperatury górnego źródła o 1°C. W rzeczywistości nie są to związki liniowe, ale takie właśnie uproszczenie pokazuje, jak duży wpływ na efektywność systemu ma temperatura pracy instalacji niskotemperaturowej.

Systemy grzewcze z pompami ciepła należy projektować kompleksowo razem z systemami dystrybucji ciepła. Firma Herz posiada bogatą i kompleksową ofertę w zakresie systemów instalacyjnych, ekologicznych źródeł ciepła oraz posiada konieczne „know how” w zakresie ich optymalnego wykorzystania.

Grzegorz Ojczyk

Pytanie do…
Dlaczego pompy ciepła doskonale wpasowują się w niskotemperaturowe systemy grzewcze?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij