ABC ogrzewania. Bezpieczne ciepło (1)

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf  pdf   

Wystarczą niewielkie zaniedbania lub nieostrożność, aby doszło do groźnego pożaru. Praktyka pokazuje, że najczęściej pożary powstają jako następstwo zapalenia się materiałów palnych od elektrycznych urządzeń ogrzewczych, takich na przykład jak termowentylatory czy piece akumulacyjne, a także nieszczelności przewodów kominowych lub nagromadzenia nieusuwanej sadzy w kominie.

* Elektryczne urządzenia ogrzewcze.

Podstawową zasadą bezpiecznej pod względem przeciwpożarowym eksploatacji elektrycznych urządzeń ogrzewczych jest przestrzeganie wymagań i zaleceń producenta.

W przypadku używania termowentylatora należy:

– grzejnik ustawić w takim miejscu, aby żadne łatwopalne przedmioty nie mogły się od niego zająć; przynajmniej w odległość 100 cm od mebli, papierów, poduszek, ubrań, firan itp.,
– nie zakrywać zasłonami, ręcznikami, ponieważ może to spowodować jego przegrzanie,
– nie utrudniać dopływu świeżego powietrza do urządzenia ani wypływu wydmuchiwanego powietrza gorącego; otwór dopływowy powietrza w wentylatorze nie powinien być niczym zastawiany na odległości przynajmniej jednego metra z przodu i 50 cm z tyłu termowentylatora,
– nie włączać grzejnika w miejscach, gdzie są używane lub przechowywane takie materiały jak benzyna, farby lub inne łatwopalne płyny,
– nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód przyłączeniowy,
– utrzymywać urządzenie w czystości i dbać o to, żeby żadne przedmioty nie dostawały się do środka wentylatora,
– nie pozwalać dzieciom na zabawy z termowentylatorem,
– nie wychodzić z domu, zanim nie upewnimy się, że urządzenie jest wyłączone z prądu.

Piece akumulacyjne należy eksploatować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Piecami akumulacyjnymi nie można ogrzewać pomieszczeń, w których występuje zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, w których przechowuje lub stosuje się ciecze, gazy lub pary łatwopalne. Na przykład w garażach, warsztatach itp. pomieszczeniach.

Piec akumulacyjny nie może być zasilany w pomieszczeniach, w których wykonywane są roboty, takie na przykład jak: układanie, szlifowanie, lakierowanie, czyszczenie benzyną i konserwowanie podłóg (preparatami w sprayu, pastami woskowymi) itp. środkami łatwopalnymi.

W pomieszczeniach, w którym ma być ustawiony piec akumulacyjny, podłoże musi być odporne na działanie temperatury minimum 80oC. W przypadku, kiedy powierzchnia nie jest odporna na działanie takiej temperatury, należy pod piec podłożyć płytę z kamienia, kamienia sztucznego, marmuru itp. o grubości minimum 20 cm.

Eksploatując piec akumulacyjny, należy zapewnić swobodny wypływ ciepłego powietrza. Wszelkiego rodzaju przedmioty, jak meble lub inne łatwopalne nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 500 mm we wszystkich kierunkach od kratki wylotu powietrza. Strumień ciepłego powietrza nie może być skierowany na firanki, zasłony i inne wyroby tekstylne, które nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 100 mm od pieca.

Powierzchnie obudowy i kratka wylotu powietrza mogą nagrzewać się do temperatury ponad 60oC. Z tego względu nie należy układać na piecu ani w jego bezpośredniej bliskości przedmiotów lub materiałów palnych jak: bielizna, koce, gazety, pojemniki z pastą do podłóg lub paliwa ciekłe, puszki ze sprayami itd. Na piecach akumulacyjnych nie wolno też rozwieszać bielizny do suszenia, która może się zapalić.

* Przewody kominowe.

Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie. W okresie użytkowania tych kanałów i przewodów, należy zapewniać:

– ich drożność oraz szczelność,
– realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacje,
– nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
– realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
– w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tych kanałów i przewodów.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

Bardzo istotną funkcją w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przewodów dymowych i spalinowych spełnia ich okresowe czyszczenie. Nieczyszczenie przewodów kominowo-dymowych powoduje osadzanie się sadzy, która zmienia drożność komina i osłabia ciąg w przewodzie. Na przykład przewód kominowo-dymowy o minimalnym, typowym przekroju 14 x 14 cm, na którego ściankach osadziła się warstwa sadzy o grubości 1 cm, powoduje zmniejszenie jego przekroju aż o 30%. Powoduje to wzrost niebezpieczeństwa powstania pożaru, ponieważ, jak już wspomniałem, sadze jako niespalone, zwęglone resztki opału przy sprzyjających warunkach zapalają się, a ponadto osadzona sadza tworzy warstwę izolacyjną na powierzchniach wymiany ciepła i zmniejsza sprawność urządzenia grzewczego.

Czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych należy przeprowadzać:
– w paleniskach zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
– w paleniskach opalanych paliwem stałym niewymienionych wyżej – co najmniej cztery razy w roku;
– w paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych wyżej – co najmniej dwa razy w roku.

Okresową kontrolę, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych należy przeprowadzać nie rzadziej niż jeden raz w roku. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

– osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa wyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Tomasz Sawicki, biegły sądowy z zakresu pożarnictwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij