ABC ogrzewania. Cieplo z LPG

Zobacz artykuł w wersji pdf  pdf      

Gaz płynny (LPG) jest to skroplona i znajdująca się pod ciśnieniem własnych par mieszanina propanu, propanu, butanu, butenu i małych zawartości butadienu, metanu, etanu i innych węglowodorów. LPG stanowi produkt destylacji ropy naftowej w rafinerii lub jest uzyskiwany przy przeróbce gazu ziemnego (w procesie adsorpcji mokrego gazu ziemnego otrzymuje się gazol zawierający między innymi propan i butan). Gaz płynny może występować w stanie ciekłym bądź jako para (faza lotna).

Ze względu na właściwości fizyczne do użytku w zbiornikach przydomowych zalecany jest wyłącznie propan techniczny o wystarczającej wydajności odparowania w niskich temperaturach. Propan C3H8 jest gazem węglowodorowym, który w warunkach naturalnych (temp. 15°C, ciśnienie atmosferyczne) występuje w postaci lotnej podobnie jak inne gazy np. tlen, azot, wodór.

Stan gazu jest scharakteryzowany przez dwie podstawowe wielkości fizyczne: ciśnienie gazu i temperaturę gazu.

Propan tak w transporcie jak i w magazynowaniu – przechowywany jest w formie ciekłej, przyjmując jednocześnie kształt pojemnika magazynowego (najczęściej są to walczaki zakończone cylindrycznymi dennicami), ale do spalania wykorzystuje się jego fazę gazową, czyli musi zajść proces parowania fazy ciekłej.

Parowanie ciekłego gazu występuje w każdej temperaturze, jednak w zależności od warunków (ciśnienie, temperatura) odparowanie może być bardzo powolne lub intensywne (wrzenie). I tak temperatura wrzenia propanu przy ciśnieniu atmosferycznym (1,013 bara) wynosi -42oC, co pozwala stosować go do małych i prostych instalacji grzewczych opartych na naturalnym odparowaniu gazu (bez dodatkowych urządzeń wspomagających i przyśpieszających proces odparowania).

Przy ciśnieniu atmosferycznym propan w stanie ciekłym jest produktem nietrwałym i rozlany zaczyna gwałtownie parować (wrze) pobierając ciepło z otoczenia. W warunkach normalnych odparowanie jednego litra gazu w stanie ciekłym daje ok. 250 litrów fazy lotnej.

Wszystkie, tak fizyczne jak i chemiczne cechy gazu płynnego powodują, że jest on coraz bardziej popularny jeśli chodzi o zastosowania w ogrzewaniu i w procesie technologicznym jako medium do spalania i produkcji energii. Ale niebagatelne i wciąż rosnące jest znaczenie czystości emitowanych spalin, które wyróżniają się pośród innych mediów swoją bardzo niską zawartością szkodliwych składników i mogą być porównywane tylko z gazem ziemnym. Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza – wynikająca ze zużycia energii potrzebnej na ogrzanie pomieszczeń i podgrzanie wody – obliczana jest z wykorzystaniem wskaźników emisji, zróżnicowanych ze względu na typ urządzenia i rodzaj paliwa.

Jacek Rączka

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij